Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
Il tuo telefono ha suonato un quarto d’ora fa.
Чверть години тому в тебе дзвонив телефон.
imprimere un movimento (a qd, qc)
двигну́ти (кого, що)
imprimere un movimento (a qd, qc)
зворухну́ти (кого, що)
imprimere un movimento (a qd, qc)
пустити в рух (кого, що)
In alcune culture nove è considerato un numero magico.
У деяких культурах дев’ять вважається магічним числом.
in capo a un anno
протягом року
in capo a un anno
через рік
In questa stanza ci andrebbe un gran divano.
У цій кімнаті був би доречним великий диван.
In questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto ("Il Nuovo De Mauro").
У цій кімнаті було б добре постелити гарний килим.
in un certo senso
до деякої (до певної) міри
in un certo senso
у певному розумінні
in un certo senso
у якійсь (у деякій) мірі
in un certo senso
якоюсь (деякою) мірою
in un certo senso
якоюсь стороною
In un mese ha ottenuto grandi successi.
За один місяць він досягнув чималих успіхів.
in un momento
дуже швидко
in un momento
ми́ттю
in un momento
миттє́во
in un momento
уми́ть
in un primo tempo
на початку
in un primo tempo
спе́ршу
in un primo tempo
споча́тку
in un secondo
за секунду
in un secondo
за́раз
in un secondo
ми́ттю
in un secondo
ось-о́сь
in un secondo
от-о́т
in una parola
одне слово
in una parola
одним словом
in una sola volta
за один раз
in una sola volta
ра́зом
incorrere in un visibile errore
припуститися помітної помилки
indossare una maglia alla rovescia
носити майку навиворіт
intoppare in un ostacolo
наштовхнутися на перешкоду
intoppare in una difficoltà
зіткнутися з труднощами
Intorno non c’era niente. Si vedeva solo un albero solitario.
Навколо не було нічого. Виднілося тільки поодиноке дерево.
La borsa è abbellita con un’abbottonatura.
Сумка прикрашена нашивкою з ґудзиків.
La composizione si deve aprire con un’epigrafe.
Твір повинен починатися з епіграфа.
la dipendenza di una proposizione da un’altra
залежність однієї частини речення від іншої
la dipendenza economica di uno stato dai ricavi del petrolio
залежність економіки країни від доходів від продажу нафти
la fabbrica di un palazzo
будівництво палацу
La meglio sarebbe rivolgersi a uno che sappia.
Найкраще було б звернутися до спеціаліста.
La prima tiratura di questo libro è andata tutta in una settimana.
Весь перший наклад цієї книги розкупили за тиждень.
la riconoscenza di uno sguardo
вдячність у погляді
La sua fama è durata un giorno.
Його слава тривала недовго.
La sua macchina non è un gran che.
Не така вже й чудова у нього машина.
la testa di un elenco
перший рядок у списку
La tua torta è una figata.
Твій торт ‒ супер.
la vita di un libro
час, протягом якого книгу продовжують купувати і читати
l’abbiccì di una scienza
основні положення науки

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.