Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
L’appendiabiti nel corridoio si sostiene con un solo chiodo.
Кілки в коридорі тримаються на одному цвяхові.
Lascia andare le tue preoccupazioni per un’ora e riposati un po’.
Забудь на годинку про свої клопоти й трохи відпочинь.
lasciar andare un colpo (un pugno) (a qd)
завдати (кому) удару
lasciar andare un sasso
жбурнути камінь
lasciar andare uno schiaffo (a qd)
дати поличника (кому)
lasciar andare uno schiaffo (a qd)
ляпаса дати (кому)
lasciar andare uno schiaffo (a qd)
ляснути (затопити) (кого) по пиці
lasciar andare uno schiaffo (a qd)
ляснути по щоці (кого)
lasciarci un braccio
утратити руку (в аварії тощо)
lasciarci una gamba
утратити ногу (в аварії тощо)
lasciare a mezzo un lavoro
залишити роботу на половині
lasciare a mezzo un lavoro
не доробити роботи
lasciare in bianco un passo
лишити порожнє місце на сторінці  (так, щоб туди помістився абзац тексту)
lasciare in bianco una parola
залишити місце для слова  (щоб потім можна було його дописати тощо)
lasciare una ricca mancia
залишити щедрі чайові
lasciare uno spazio in bianco
лишити порожнє місце на сторінці
lasciare un’opportunità
надавати можливість
L’atleta italiano ha un abbuono di 30 secondi.
Італійський атлет має 30 секунд фори.
l’attività di un solvente
дія розчинника
Le banconoti di una e due hryvnie non andranno più fra due anni.
За два роки одно- та двогривневих банкнот уже не прийматимуть.
Le mele stanno meglio in un luogo fresco.
Яблука краще зберігати у прохолодному місці.
Le mie azioni sono dirette a trovare una via di mezzo.
Мої дії спрямовані на знаходження компромісу.
le parti di un contratto
сторони договору
Le trattative si risolsero con un accordo per il cessate il fuoco firmato dai presidenti dei due stati.
Переговори завершилися підписанням президентами двох держав договору про припинення вогню.
L’equipaggio della nave abbordatrice ha trovato una botte piena d’oro nella camera del capitano.
Екіпаж корабля, який кинувся на абордаж, знайшов повну бочку золота у каюті капітана.
L’espulsione di uno dei giocatori ha messo la squadra in difficoltà.
Вилучення одного з гравців поставило команду в складне положення.
letto a una piazza
ліжко на одне місце
licenziare una pagina
давати згоду на друк
Lo hanno convinto di un gravissimo reato. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Було доведено, що він скоїв тяжкий злочин.
Lo sa perfino un bambino.
Це знає навіть мала дитина.
lottizzare un terreno
визначати розмір та розміщення споруд, які будуть побудовані на ділянці землі
l’un l’altro
один одного
l’una di notte
перша година ночі
Maria è una studentessa di testa.
Марія ‒ здібна студентка.
metterci (stare) un anno a fare una cosa
витрачати дуже багато часу, що зробити якусь річ
mettere a segno un colpo
влучати в ціль (в мішень)
mettere in quarantena una notizia
чекати на підтвердження новини, перш ніж її публікувати
mettere un abito in prova
дати клієнтові приміряти одяг
mettere un chiodo
забивати цвях
mettere un piede in fallo
не так ступити
mettere un piede in fallo
спотикну́тися
mettere un segno
вкладати закладку
mettere un sospiro
зітхну́ти
mettere una tassa
встановлювати податок
Metti la tua chitarra da un’altra parte.
Постав свою гітару в іншому місці.
Mi è arrivata una sventura.
Мені не пощастило.
mi è venuto un dubbio
у мене виникли сумніви
mi è venuto un dubbio
я почав (почала) сумніватися
Mi hanno dato un indirizzo preciso: devo andare al nove di Via Bella.
Мені дали точну адресу: я повинен піти до будинку номер 9 на Віа Белла.
Mi parla con un certo quale disprezzo.
Він говорить зі мною досить зневажливо.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.