Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
aprire un conto in banca
відкрити банківський рахунок
assegnare una pena
присудити покарання
bianco come un panno lavato
білий, як хустка
dare una firma in bianco
ставити свій підпис на чистому аркуші
infliggere una pena
присудити покарання
monco di una mano
безру́кий (без кисті однієї руки)
Stavo per dargli un colpo quando entrò Lucia.
Я вже збирався його вдарити, коли зайшла Лючія.
Stette un po’ prima di aprire la porta dell’aula.
Він якусь мить зволікав, перш ніж відчинити двері аудиторії.
strappare le pagine di un libro
виривати сторінки з книги
suonare uno strumento
грати на музичному інструменті
superare un intoppo
здолати перешкоду
svegliarsi a un rumore
прокинутися від шуму
tempo un mese (un anno)
до кінця місяця (року)
tempo un mese (un anno)
протягом місяця (року)
tendere un filo
протягати дріт
tenere un campo a mais
вирощувати на полі кукурудзу
tenere un comportamento
пово́дитися
tenere un comportamento
трима́тися
tenere un concerto
виступати з концертом
tenere un concerto
давати концерт
tenere un impegno
дотримувати зобов’язання
tenere una lezione
виступати з лекцією
tenere una lezione
читати лекцію
Tenetemi da parte un pezzo di pizza, per favore. Lo mangerò quando torno.
Відкладіть мені шматок піци, будь ласка. Я з’їм його, коли повернусь.
testa / testata di una trave
верхня частина балки
testa di un chiodo
головка цвяха
testa di un fiammifero
головка сірника
testa di un fungo
шапка гриба
testa di una pagina
верхня частина сторінки
testa di una pezza di tessuto
початок (край) рулону тканини
testa di uno spillo
головка шпильки
Ti è saltato un bottone.
У тебе відпав ґудзик.
Ti sei rivelato un vero amico. Non lo scorderò mai!
Ти показав себе справжнім другом. Я ніколи цього не забуду!
tirare in secco una barca
витягти човен на сушу
To ritengo una persona intelligente.
Я вважаю тебе розумною людиною.
un bagno nella cultura italiana
занурення в італійську культуру
un famoso scrittore
відомий письменник
un film di nessun merito
фільм, що не має жодної цінності
un lago di sangue
озеро крові
un passo dopo l’altro
крок за кроком
un passo dopo l’altro
ступінь по ступеню
un prodotto di largo uso
товар широкого вжитку
un ragazzo sui dieci anni
хлопець під десять літ
un ragazzo sui dieci anni
хлопець років десятьох
una casa con vicino uno stadio
будинок, поряд із яким є стадіон
una città immersa nel sonno
місто, що спить
una lunga attesa
довге чекання
una ricchezza di citazioni
велика кількість цитат
un’opera su Giuseppe Garibaldi
праця, присвячена Джузеппе Ґарібальді
un’ora dopo
за годину по тому

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.