Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
un orologio ben pulito
добре начищений годинник
un paesaggio vario
різноманітний пейзаж
un paese povero d’acqua
бідний на воду край
un paese ricco di carbone
край, багатий на вугілля
un pallone gonfiato
чваниться, наче та кобила, що віз побила
un pallone pieno di vento
чваниться, наче та кобила, що віз побила
un passo dopo l’altro
крок за кроком
un passo dopo l’altro
ступінь по ступеню
un personaggio molto in vista
дуже відома людина
un pizzico (una presa) di tabacco
понюх тютюну
un po’
виконує підсилювальну функцію або підсумовує сказане:
un po’
трі́шки
un po’
тро́хи
un po’
тро́шки
un po’ per (alla) volta
пома́лу
un po’ per (alla) volta
поступо́во
un po’ per (alla) volta
потро́хи
un po’ per (alla) volta
потро́ху
un po’ più ovvio
трохи більш очевидний
un poco
трі́шки
un poco
тро́хи
un poco
тро́шки
un politico donna
жінка-політик
un prodotto di largo uso
товар широкого вжитку
Un prodotto omaggio ogni tre acquistati. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Кожен третій товар ‒ у подарунок!
un quaderno da due euro
зошит за два євро
un quadro appena abbozzato
ледь почате полотно
un quadro di qualche valore
картина, що має певну цінність
un quarto di vitello
чверть туші теляти
un ragazzo di alta statura
парубок високого зросту
un ragazzo di sette anni
семирічний хлопчик
un ragazzo di sette anni
хлопчик семи років
un ragazzo sui dieci anni
хлопець під десять літ
un ragazzo sui dieci anni
хлопець років десятьох
un raggio di luce
промінь світла
un religioso silenzio
шанобливе мовчання
un ricco addobbo
пишне вбрання
un ricco palazzo
пишний палац
un ristorante economico
недорогий ресторан
un ritardo di tre ore
тригодинне запізнення
un rovescio di bastonate
злива ударів палицею
un rovescio di grandine
удар граду
Un rovescio di pietre ci ha bloccato la strada.
Обвал каміння перекрив нам дорогу.
un rumore di passi
шум (звуки) кроків
Un ruscello passa attraverso il cortile.
Струмок протікає через двір.
un sacchetto di plastica
пластиковий пакет
un soldato coraggioso
відважний солдат
un sole di luglio
липневе сонце
un sole di primavera
весняне сонце
un sorriso abbagliante
сліпуча посмішка

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.