Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
Pulire tutte le stanze è stato un gran lavoro.
Це був великий шмат роботи ‒ прибрати усі кімнати.
punire un reato
карати за злочин
Quando un cane guarda qualcosa con attenzione, tiene spesso la coda alta.
Коли пес на щось уважно дивиться, він часто тримає хвіст вертикально.
Quanta stoffa serve per vestire una poltrona?
Скільки тканини портібно для того, щоб оббити крісло?
Questa casa è un porto di mare!
Це не дім, а прохідний двір!
Questa ragazza è un fiore.
Ця дівчина гарна, як квіточка.
Questi tre giorni in montagna sono stati una figata. Non voglio tornare a casa!
Ці три дні в горах були просто шикарні. Я не хочу повертатися додому!
Questo è un problema di tutt’altra natura.
Це проблема зовсім іншого роду.
questo è un’offesa
це вже образа
Questo frigorifero è una trappola.
Це мотлох, а не холодильник.
Questo frigorifero è una trappola.
Цей холодильник не працює належним чином.
Questo giardino è un sogno.
Цей сад ‒ просто казка. (дуже красивий)
Questo giornale è una fabbrica di bugie.
Ця газета видає суцільну брехню.
Questo libro ha un foglio strappato.
У цієї книги вирвана сторінка.
Questo mese ho ricevuto uno stipendio doppio.
Цього місяця я отримав удвічі більшу зарплату.
Questo politico è un vero ipocrita.
Цей політик ‒ справжній лицемір.
Questo uccello è simile a un passero.
Ця пташка схожа на горобця.
Qui il sentiero fa una volta verso sud.
Тут стежка повертає на південь.
Qui possiamo vedere la scena dell’adorazione dei Magi abbozzata da uno dei discepoli di Botticelli.
Тут ми можемо побачити ескіз сцени поклоніння волхвів, виконаний одним із учнів Боттічеллі.
Raggiungere un obiettivo chiede molta fatica.
Досягнення мети вимагає тяжкої праці.
rendere un servizio
надавати послугу (кому)
ricevere un abbraccio
приймати обійми
ricordarsene per un pezzo
запам’ятати надовго (що)
ridurre (mettere) a zero uno strumento di misurazione
скинути на нуль показники вимірювального приладу
ridurre un’ernia
вправляти грижу
rinnovare un abbonamento
поновлювати/продовжувати абонемент
risolvere (sciogliere) un indovinello
відгадати загадку
risolvere un contratto
розірвати договір
risolvere un problema di matematica
розв’язувати задачу з математики
risolvere un’equazione
розв’язати рівняння
risolvere un’incertezza
усунути непевність
rispondere con una lettera
відповісти листом
rispondere una parola
відповідати одним словом
ritardo di un motore
сповільнення роботи двигуна
ritenere una ribellione
придушити повстання
Sa rendere qualsiasi paesaggio con un pennello.
Він може відтворити пензлем будь-який пейзаж.
sai una cosa?
хочеш розкажу тобі одну річ?
saltare su un piede solo
стрибати на одній нозі
saltare una classe
перескочити рік навчання
saper fare [un po’] di tutto
бути на все (до всього) здатним
saper fare [un po’] di tutto
на все (до всього) придатися
saper fare [un po’] di tutto
уміти все робити
sapere una lingua
знати мову
saperne quanto un avvocato
бути фахівцем юриспруденції
Sapresti mantenere un segreto?
Ти зможеш зберігати таємницю?
scrivere su un giornale
писати для газети
scrivere una parola
написа́ти  (кому про що)
Se avessimo figli, dovremmo affittare un appartamento più grande.
Якби у нас були діти, ми були б змушені орендувати більшу квартиру.
Se lo sbaglio non fosse tuo, mi farei una bella risata.
Якби це була не твоя помилка, я добре посміявся б.
se ne è fatto un gran parlare
про це багато говорили

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.