Про нас

«Kyiv Dictionary» – це український багатомовний онлайн-словник. Словник укладається в режимі реального часу, поточний основний напрямок роботи – пари англійська-українська, французька-українська та італійська-українська.

Автори словника:

  • Гриценяк Соломія Олегівна – аспірант філології, Львівський національний університет імені Івана Франка.

  • Ковальчук Зоряна Юріївна – магістр філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  • Приймак Дмитро Михайлович – аспірант філології, Київський національний лінгвістичний університет; магістр міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

  • Томіленко Оксана Василівна – магістр філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  • Хомкович Марія Володимирівна – магістр філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  • технічне забезпечення: Роїк Павло Дмитрович – аспірант системного аналізу та теорії прийняття рішень, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України; магістр прикладної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Overview of the dictionary

Перелік скорочень

А

авіа = Авіація

австр. = Австрійські діалектизми

австрал. = Австралійські діалектизми

авто- і мотоспорт = Автоспорт і мотоспорт

автомоб. = Автомобільна галузь

аерон. = Аеронавтика

азарт. = Азартні ігри та ставки

акуст. = Акустика, звукова техніка та звукозапис

алгебра = Алгебра

альп. = Альпінізм

ам. Мідленд = Регіоналізми американського Мідленду

амер. = Американська англійська

амер. футб. = Американський футбол

анат. = Анатомія

англ. Мідлендс = Регіоналізми Мідлендсу (Англія)

англ. рег. = Англійські регіоналізми

англікан. = Англіканство

англіц. = Запозичення з англійської мови (англіцизми)

анкон. = Регіоналізми Анкони

антикв. = Антикварна справа

антроп. = Антропологія

апул. = Апулійські регіоналізми

араб. = Арабські діалектизми

арх. = Архаїзми

арханг. = Регіоналізми Архангельської області

археол. = Археологія

архіт. = Архітектура

астрон. = Астрономія та космонавтика

афр. діал. = Африканські діалектизми


Б

бадмінтон = Бадмінтон

бактеріол. = Бактеріологія

балет = Балет

баліст. = Балістика

банк. = Банківська справа

Барі = Регіоналізми Барі

баскет. = Баскетбол

бджільн. = Бджільництво

бейсбол = Бейсбол

бельг. = Бельгійські діалектизми

бібл. = Біблійська лексика

бібліот. = Бібліотечна справа

більярд = Більярд

біол. = Біологія

біон. = Біоніка

біотехн. = Біотехнології

біофіз. = Біофізика

біохім. = Біохімія

бой. мист. = Бойові мистецтва

бокс = Бокс

боротьба = Боротьба

бот. = Ботаніка

боулінг = Боулінг

бретон. = Бретонські регіоналізми

бридж = Бридж

брит. = Британська англійська

буд. = Будівельна галузь

бухг. = Бухгалтерський облік та аудит


В

валлійс. = Валлійські регіоналізми

валлон. = Валлонські регіоналізми

велоспорт = Велоспорт

венец. = Венеційські регіоналізми

веслування = Веслування

вет. = Ветеринарія

вин. = Виноградарство та винарство

виробн. = Виробництво

вишивка = Вишивка

військ. = Військово-оборонна галузь

військ. жарг. = Військовий жаргон

вірусол. = Вірусологія

віст = Віст (карткова гра)

вітрил. спорт = Вітрильний спорт

ВМФ = Військово-морський флот

воднолижн. спорт = Воднолижний спорт

волгогр. = Регіоналізми Волгоградської області

волейбол = Волейбол

вологод. = Регіоналізми Вологодської області

вулкан. = Вулканологія

вульг. = Вульгарна лексика

вульг. жарг. = Вульгарний жаргон

в’язання = В’язання


Г

генет. = Генетика та генна інженерія

геогр. = Географія

геод. = Геодезія

геол. = Геологія

геометр. = Геометрія

геофіз. = Геофізика

геральд. = Геральдика

гідродинам. = Гідродинаміка

гімнаст. = Гімнастика

гінекол. = Гінекологія

гіперб. = Гіперболізоване

гірн. = Гірничодобувна галузь

гірськолижн. спорт = Гірськолижний спорт

гістол. = Гістологія

гольф = Гольф

гонч. = Гончарна справа

готельн. = Готельна справа

гр. міфол. = Грецька міфологія

грам. = Граматика

груб. = Грубі слова


Д

демогр. = Демографія

дерев. = Деревообробна та целюлозно-паперова галузь

дзвонар. = Дзвонарство

дидакт. = Дидактика

дит. = Дитячі слова

діал. = Діалектизми

діл. = Ділова лексика (бізнес)

дорожн. = Дорожня справа


Е

евфем. = Евфемізми

езот. = Езотерика й астрологія

екол. = Екологія

екон. = Економіка

економетрія = Економетрія

електр. = Електрика

електроен. = Електроенергетика

електрон. = Електроніка

електрохім. = Електрохімія

ембріол. = Ембріологія

ентом. = Ентомологія

ерот. = Еротика


Ж

жарг. = Жаргонізми й арготизми (сленг)

жарт. = Жартівливе

журн. = Журналістика


З

заг. = Загальна лексика

закарп. = Закарпатські діалектизми

залізн. = Залізничний транспорт

заст. = Застарілі слова

зах.-амер. = Діалектизми Західних США

зах.-інд. = Діалектизми Західної Індії

збільш. = Збільшувальне

збірн. = Збірне значення

зброя = Зброя та зброярство

зневажл. = Зневажлива лексика

зоол. = Зоологія


І

ігри = Ігри

імунол. = Імунологія

інд. = Індійські діалектизми

Інт. = Інтернет

інф. техн. = Інформаційні технології та програмне забезпечення

ірланд. = Ірландські діалектизми

ірон. = Іронічне значення

ісп. зап. = Запозичення з іспанської мови

іст. = Історія


К

канад. = Канадські діалектизми

канон. право = Канонічне право

канц. = Канцеляризми

кариб. англ. = Карибська англійська

карти = Карти

квеб. = Квебекські діалектизми

кінем. = Кінематограф (фільми)

кінн. = Кінний спорт

кінні перег. = Кінні перегони

кінол. = Кінологія

клімат. = Кліматологія

кодикол. = Кодикологія

комікси = Комікси

комп. = Комп’ютерна техніка й апаратне забезпечення

комп. ігри = Комп’ютерні ігри

конярство = Конярство

космет. = Косметологія

костром. = Регіоналізми Костромської області

крепс = Крепс

крикет = Крикет

крим. право = Кримінальне право

кристалогр. = Кристалографія

кул. = Кулінарія

культ. = Культурологія


Л

лайл. = Лайливі вислови

лакрос = Лакрос

ландш. дизайн = Ландшафтний дизайн

лат. = Запозичення з латини

лег. пром. = Легка промисловість і текстиль

ливар. = Ливарна справа

лижн. спорт = Лижний спорт

лінгв. = Мовознавство (лінгвістика)

ліон. = Ліонські регіоналізми

ліс. = Лісове господарство та лісництво

літ. = Літературна (книжкова) мова

література = Література

логіка = Логіка

логіст. = Логістика

логічн. ігри = Логічні ігри

лотар. = Лотаринзькі регіоналізми

люксемб. = Люксембурзькі діалектизми


М

малайз. англ. = Малайзійська англійська

манірн. = Манірне

маркет. = Маркетинг і реклама

марксизм = Марксизм

матем. = Математика

машинобуд. = Машинобудування

мебл. = Меблярство

мед. = Медицина

менедж. = Менеджмент

метал. = Металургія

метеорол. = Метеорологія

метрика = Метрика

метрол. = Метрологія

мех. = Механіка

мисл. = Мисливство

мист. = Мистецтво

міжн. відн. = Міжнародні відносини

міжн. право = Міжнародне право

мікол. = Мікологія

мікробіол. = Мікробіологія

мікроел. = Мікроелектроніка

мікроскоп. = Мікроскопія

мілан. = Міланські регіоналізми

мінерал. = Мінералогія

міфол. = Міфологія

мода = Мода

мор. = Морська тематика

мор. право = Морське право

муз. = Музика


Н

нанотехн. = Нанотехнології

нар. = Народні назви (птахів, рослин тощо)

нар.-поет. = Народно-поетичне

народ. = Народознавство (етнологія)

наук. фант. = Наукова фантастика

наука = Наука

нафтогаз. = Нафтогазова галузь

неграм. = Неграмотне

неправ. = Неправильне вживання

нерух. = Нерухомість

нестанд. = Нестандартне

несхвал. = Несхвальне

Нов. Кал. = Діалектизми Нової Каледонії

новгор. = Регіоналізми Новгородської області

новозел. = Новозеландські діалектизми

нумізм. = Нумізматика


О

обр. мист. = Образотворче мистецтво

образл. = Образлива лексика

океаногр. = Океанографія

оптика = Оптика

орніт. = Орнітологія

освіта = Освіта


П

палеонт. = Палеонтологія

парашут. = Парашутизм

парф. = Парфумерія

Пд. Мідлендс = Регіоналізми Південного Мідлендсу

Пд. США = Регіоналізми Південних США

пд.-аз. англ. = Південноазійська англійська

пд.-англ. = Діалектизми Південно-Західної Англії

пд.-афр. = Південно-Африканські діалектизми

пд.-іт. = Південноіталійські регіоналізми

пд.-фр. = Південнофранцузькі регіоналізми

педаг. = Педагогіка

перен. = Переносне значення

перм. = Регіоналізми Пермської області

пестл. = Пестливі слова

письм. мова = Письмова мова

півд.-брит. діал. = Південнобританські діалектизми

підсил. = Підсилене значення

пізан. = Пізанські регіоналізми

піротехн. = Піротехніка

плавання = Плавання

плеонаст. = Плеонастичне

Пн. США = Регіоналізми Північних США

пн.-англ. = Північноанглійські регіоналізми

пн.-ірланд. = Північноірландські регіоналізми

пн.-іт. = Північноіталійські регіоналізми

пн.-фр. = Північнофранцузькі регіоналізми

поет. = Поетична мова

покер = Покер (карткова гра)

полігр. = Поліграфія та видавнича справа

політ. = Політика та політологія

поло = Поло

право = Право (юридична тематика)

преса = Преса

присл. = Прислів’я та приказки

пром. = Промисловість

просод. = Просодика

прост. = Простомовне

психіатр. = Психіатрія

психоаналіз = Психоаналіз

психол. = Психологія

псков. = Регіоналізми Псковської області

птах. = Птахівництво


Р

радіо = Радіо

регбі = Регбі

регіон. = Регіональна мова

реліг. = Релігія

рестор. = Ресторанна справа

риб. = Рибальство та рибництво

рим. = Римські регіоналізми

римов. сленг = Римований сленг

ритор. = Риторика

рідк. = Рідковживані слова

робот. = Робототехніка

розв. = Розваги

розм. = Розмовна мова


С

с.-г. = Сільське господарство

савой. = Савойські регіоналізми

сад. = Садівництво

сибір. = Сибірські регіоналізми

сієн. = Регіоналізми Сієни

сіл. = Сільська мова

сквош = Сквош

скульп. = Скульптура

смол. = Регіоналізми Смоленської області

снукер = Снукер

сол. пром. = Соляна промисловість

соц. = Соціологія

спорт = Спорт

старомодн. = Старомодне

стат. = Статистика

стомат. = Стоматологія

страх. = Страхування

стріл. з лука = Стрільба з лука

суднобуд. = Суднобудування

сх.-афр. = Східноафриканське

схвальн. = Схвальне

схоласт. = Схоластика


Т

тварин. = Тваринництво

театр = Театр

текстол. = Текстологія

телеб. = Телебачення

телеком. = Телекомунікації та зв’язок

теніс = Теніс

тех. = Техніка

топогр. = Топографія

топол. = Топологія

торг. = Торгівля

тоск. = Тосканські регіоналізми

трансп. = Транспорт

туризм = Туризм

тюр. жарг. = Тюремний жаргон

тютюн. = Тютюнова галузь


У

урбан. = Урбаністика

уроч. = Урочисті слова

усн. мова = Усна мова


Ф

фам. = Фамільярні слова

фарм. = Фармацевтика та фармакологія

феод. право = Феодальне право

фехт. = Фехтування

фіг. кат. = Фігурне катання

фіз. = Фізика

фізіол. = Фізіологія

філіпп. англ. = Філіппінська англійська

філос. = Філософія

фін. = Фінанси

фітопат. = Фітопатологія

фонет. = Фонетика

форекс = Форекс

форм. = Формальна лексика

фортиф. = Фортифікаційна справа

фото = Фотографія

фр. Ант. = Діалектизми французьких Антильських островів

фр. запоз. = Запозичення з французької мови

фр. Магрибу = Французька мова країн Магрибу

фразеол. = Фразеологізми (крилаті вислови)

фріул. = Фріульські регіоналізми

футб. = Футбол


Х

харч. = Харчова промисловість

хім. = Хімія

хім. пром. = Хімічна промисловість

хім. техн. = Хімічна технологія

хірург. = Хірургія

хокей = Хокей на льоду

хокей на траві = Хокей на траві

хореогр. = Танці та хореографія

христ. = християнство

христ. наука = Християнська наука

худ. плав. = Художнє плавання


Ц

центр.-іт. = Регіоналізми Центральної Італії

церк. = Церковна лексика

цив. право = Цивільне право

цирк = Цирк

цін. пап. = Цінні папери та фондовий ринок


Ш

шахи = Шахи

шашки = Шашки

швейн. = Швейна справа

швейц. = Швейцарські діалектизми

шовк. = Шовківництво

шотл. = Шотландські діалектизми

шрі-ланк. англ. = шрі-ланкійська англійська


Ю

ювел. = Ювелірна галузь


Я

ядерн. фіз. = Ядерна фізика


Other Abbreviations

tr. = transitive