Про нас

«Kyiv Dictionary» – українська освітня компанія, що розпочала свою діяльність 2016 року. Ми базуємося в Києві та розробляємо словникову й іншу освітню продукцію для українського ринку. Усі наші матеріали доступні в електронному варіанті на офіційному сайті компанії задля максимального комфорту користувачів. Нині інтернет-ресурс «Kyiv Dictionary» стабільно посідає місце серед провідних за відвідуваністю словників в Україні, а компанія стрімко розвивається та підкорює нові вершини.

Напрямки діяльності

Сьогодні «Kyiv Dictionary» провадить свою діяльність на низці напрямків:

 1. Укладання словників. Нині ми розробляємо два основні типи словників:

  1. Перекладні словники: англійсько-український, французько-український, італійсько-український та латинсько-український;

  2. Правописні словники: український, англійський, французький, італійський.

 2. Мовна консультація. Ми відповідаємо на запитання читачів, пов'язані з мовою, публікуючи докладні статті.

 3. Розробляння граматичних матеріалів. Сьогодні в словникові доступні унікальні граматичні матеріали наукового рівня з української, англійської, французької та італійської мов.

 4. Супутні освітні сервіси. На сайті компанії доступний широкий додатковий функціонал. Його призначення – полегшити вивчення мов та їх практичне використання.

Наша мета

Мета «Kyiv Dictionary» – створення сучасних і постійно оновлюваних перекладних та правописних словників, що запровадять цілком новий стандарт якості в українській лексикографії.

Наше бачення

Ми прагнемо створювати словники, що розвиватимуться з покоління в покоління, поступово накопичуючи та збагачуючи створену раніше спадщину. Комплексний фаховий підхід до укладання словникових видань ми вбачаємо за необхідну передумову для становлення «Kyiv Dictionary» як провідної лексикографічної компанії в Україні в прийдешні роки й десятиліття.

Наші цінності

– Професійність. Словники «Kyiv Dictionary» укладають тільки фахівці в галузі філології та інших сферах.

– Унікальність. Наявні в словникові матеріали унікальні, оскільки кожну статтю ми створюємо індивідуально, опрацьовуючи велику кількість академічної літератури.

– Відкритість. Наші словники ми укладаємо в режимі реального часу. Щодня користувачі мають змогу бачити, як розвиваються наші видання та яких результатів ми досягаємо.

– Сучасність, що ґрунтується на традиціях. Дбайливе шанування традицій українського словникарства – це підвалина для відбиття в наших словниках питомих рис і тенденцій сьогодення.

– Єдність. Наші лексикографи – це обличчя й душа наших словників. Ми об’єднані спільною мрією та працюємо пліч-о-пліч задля її втілення.

Автори

Томіленко Оксана Василівна

Голова відділу італійської лексикографії та перекладу імені Тулліо Де Мауро «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (романські мови та літератури (переклад включно): італійська філологія, англійська мова та переклад); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Займенникові дієслова італійської мови в синхронії та діахронії».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови 2015–2016 навчального року.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за гармонізування лексикографічних і правописних стандартів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Італійський правописний словник.

Сфери захоплень: італійська мова та лексикографія, теоретична та прикладна граматика італійської та української мов, корпусна лінгвістика, гармонізування української спеціальної термінології, література.

Приймак Дмитро Михайлович

Голова відділу української лексикографії, граматики та перекладу імені А. Ю. Кримського.

Аспірант філології (перекладознавство) Київського національного лінгвістичного університету; виконує написання дисертації на тему «Принципи укладання двомовних термінологічних словників: перекладацький аспект (на матеріалі англійської, французької, італійської та української мов)».

Магістр міжнародної економіки; закінчив з відзнакою навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 2011 року, захистивши магістерську роботу на тему «Аналіз діяльності ТНК на стадії банкрутства».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови 2007–2008 та 2008–2009 навчальних років.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, граматичних матеріалів. Відповідальний за розроблення супутніх мовних сервісів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Український правописний словник;

– Англійсько-український словник;

– Французько-український словник;

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Англійський, французький та італійський правописні словники.

Сфери захоплень: українська, французька, італійська, англійська мови, перекладне словникарство, теоретична граматика, гармонізування української спеціальної термінології, спеціальний переклад, міжнародна економіка, спорт.

Опубліковані наукові праці:

 1. Pryimak D. Exotic Plural Forms of Foreign Currency Names in English, French, and Italian: Grammatical, Lexicographical, and Translation (from/into Ukrainian) Perspectives. Studies about Languages. 2019. No. 35. Pp. 5–20.

 2. Приймак Д. М. Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2019. № 11. С. 118–124.

 3. Приймак Д. М. Протистояння запозиченням у сучасному французькому термінотворенні: досвід для України. Львівський філологічний часопис. 2019. Вип. 5. С. 115–121.

 4. Приймак Д. М. Вторинність і плагіат як передумови низької якості іншомовно-українських словників (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань). Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2019. Том 22. № 1. С. 123–152.

 5. Приймак Д. М. Особливості перекладу італійських правничих термінів amministratore di sostegno, tutore, curatore й дотичної термінології. Південний архів (філологічні науки). 2019. № 77. С. 85–90.

 6. Приймак Д. М. Розроблення англійсько-українських онлайн-словників: сучасний стан і перспективи. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 46–59.

 7. Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика. Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2018. Том 20. № 2. С. 110–118.

Ковальчук Зоряна Юріївна

Голова відділу англійської лексикографії, перекладу та соціальної комунікації «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (класичні мови (латинська, давньогрецька) та англійська мова); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Вербалізація уявлень про жінку в елліністичній та ранньохристиянській літературі: компаративний вимір».

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за розвиток соціальної комунікації. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Англійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Англійський правописний словник.

Сфери захоплень: англійська мова та лексикографія, класичні мови, художній переклад фільмів, побудова зв’язків із громадськістю та комунікація в соціальних мережах, активний відпочинок.

Інші автори

Активну участь в укладанні словників раніше брали: Хомкович М. В. (французько-український словник, французький правописний словник), Гриценяк С. О. (французько-український словник, французький правописний словник, латинсько-український словник), Роїк П. Д. (технічний функціонал словників, консультації в галузях математики, статистики, інформаційних технологій).

Принципи укладання словників

Новизна та індивідуальний підхід. Усі словники компанії «Kyiv Dictionary» ми створюємо «із чистого аркуша». Це означає, що від самого початку в словниках не було нічого: весь матеріал укладачі вибудовують поступово, опрацьовуючи кожну окрему словникову одиницю. Для створення однієї статті може бути використано 100 джерел і більше. Такий підхід вимагає значних часових витрат, однак лише він дозволяє досягти цілком нової для сучасної української лексикографії якості.

Використання достовірних джерел. Ми не використовуємо як джерела жодні наявні іншомовно-українські словники, які пересичені плагіатом, неякісними та автоматично згенерованими перекладами. Також ми не послуговуємося жодними «соціальними» словниками та енциклопедіями, наповнюваними користувачами. Для укладання видань «Kyiv Dictionary» ми користуємося лише тими джерелами, які мають усі формальні атрибути академічності та на практиці засвідчили свою високу якість.

Розвиток у реальному часі. Ми прагнемо створювати докорінно нові за своєю якістю словники, що відрізнятимуться від доступних в Україні «разових» видань без традицій. Для цього потрібні роки копіткої праці. Весь цей шлях ми хочемо пройти разом з нашими користувачами, що стануть частинкою нашого бренду та нашої корпоративної філософії. Тому за процесом створення всіх видань «Kyiv Dictionary» ви можете стежити в режимі реального часу. На головній сторінці сайту завжди можна переглянути оновлювану стрічку опрацьованих статей. Якщо ви не знайшли певного перекладу в словнику, це значить, що ми ще не опрацювали відповідного слова, однак ми обов’язково зробимо це невдовзі.

Якість і повнота. Усі статті ми створюємо з глибинним опрацьовуванням як базової лексики, так і спеціальної термінології. Окремі словникові статті ми надаємо не лише до кожної лексеми, а й до кожного словосполучення та фрази, завдяки чому спрощується сприйняття відповідної інформації та забезпечується високий рівень реферативної зручності видань. Усі статті містять примітки, пояснення та супутню інформацію, що якнайкраще розкривають зміст відповідної реєстрової одиниці.

Орієнтація на довгострокову перспективу. Оскільки наші словники розвиваються щодня й щогодини, ми виробляємо відповідну структуру, яка дозволить послідовно збагачувати наше надбання впродовж років і десятиліть.

Наші видання

 1. Приймак Д. М., Томіленко О. В. Мовна консультація. Київ : Київський словник, 2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/linguistic-advice/.

 2. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Англійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/english-ukrainian.

 3. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Італійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/italian-ukrainian.

 4. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Французько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2019. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/french-ukrainian.

 5. Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В., Приймак Д. М. та ін. Kyiv Dictionary. Латинсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/latin-ukrainian.

 6. Приймак Д. М., Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. та ін. Kyiv Dictionary. Правописний словник української мови. Київ : Київський словник, 2016–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/ukrainian/.

 7. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник англійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/english/.

 8. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник італійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/italian/.

 9. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник французької мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/french/.

Перелік скорочень

А

авіа = Авіація

австр. = Австрійські діалектизми

австрал. = Австралійські діалектизми

авто- і мотоспорт = Автоспорт і мотоспорт

автомоб. = Автомобільна галузь

аерон. = Аеронавтика

азарт. = Азартні ігри та ставки

акуст. = Акустика, звукова техніка та звукозапис

алгебра = Алгебра

альп. = Альпінізм

ам. Мідленд = Регіоналізми американського Мідленду

амер. = Американська англійська

амер. футб. = Американський футбол

анат. = Анатомія

англ. Мідлендс = Регіоналізми Мідлендсу (Англія)

англ. рег. = Англійські регіоналізми

англікан. = Англіканство

англіц. = Запозичення з англійської мови (англіцизми)

анкон. = Регіоналізми Анкони

антикв. = Антикварна справа

антроп. = Антропологія

апул. = Апулійські регіоналізми

араб. = Арабські діалектизми

арх. = Архаїзми

археол. = Археологія

архіт. = Архітектура

астрон. = Астрономія та космонавтика

афр. діал. = Африканські діалектизми


Б

бадмінтон = Бадмінтон

бактеріол. = Бактеріологія

балет = Балет

баліст. = Балістика

банк. = Банківська справа

Барі = Регіоналізми Барі

баскет. = Баскетбол

бджільн. = Бджільництво

бейсбол = Бейсбол

бельг. = Бельгійські діалектизми

бібл. = Біблійська лексика

бібліот. = Бібліотечна справа

більярд = Більярд

біол. = Біологія

біон. = Біоніка

біотехн. = Біотехнології

біофіз. = Біофізика

біохім. = Біохімія

бой. мист. = Бойові мистецтва

бокс = Бокс

боротьба = Боротьба

бот. = Ботаніка

боулінг = Боулінг

бретон. = Бретонські регіоналізми

бридж = Бридж

брит. = Британська англійська

буд. = Будівельна галузь

бухг. = Бухгалтерський облік та аудит


В

валлійс. = Валлійські регіоналізми

валлон. = Валлонські регіоналізми

велоспорт = Велоспорт

венец. = Венеційські регіоналізми

веслування = Веслування

вет. = Ветеринарія

вин. = Виноградарство та винарство

виробн. = Виробництво

вишивання = Вишивання

військ. = Військово-оборонна галузь

військ. жарг. = Військовий жаргон

вірусол. = Вірусологія

віст = Віст (карткова гра)

вітрил. спорт = Вітрильний спорт

ВМФ = Військово-морський флот

воднолижн. спорт = Воднолижний спорт

волейбол = Волейбол

вулкан. = Вулканологія

вульг. = Вульгарна лексика

вульг. жарг. = Вульгарний жаргон

в’язання = В’язання


Г

генет. = Генетика та генна інженерія

геогр. = Географія

геод. = Геодезія

геол. = Геологія

геометр. = Геометрія

геофіз. = Геофізика

геральд. = Геральдика

гідродинам. = Гідродинаміка

гімнаст. = Гімнастика

гінекол. = Гінекологія

гіперб. = Гіперболізоване

гірн. = Гірничодобувна галузь

гірськолижн. спорт = Гірськолижний спорт

гістол. = Гістологія

гольф = Гольф

гонч. = Гончарна справа

готельн. = Готельна справа

гр. міфол. = Грецька міфологія

грам. = Граматика

груб. = Грубі слова


Д

демогр. = Демографія

дерев. = Деревообробна та целюлозно-паперова галузь

дзвонар. = Дзвонарство

дзюдо = Дзюдо

дидакт. = Дидактика

дит. = Дитячі слова

діал. = Діалектизми

діл. = Ділова лексика (бізнес)

дорожн. = Дорожня справа


Е

евфем. = Евфемізми

езот. = Езотерика й астрологія

екол. = Екологія

екон. = Економіка

економетрія = Економетрія

електр. = Електрика

електроен. = Електроенергетика

електрон. = Електроніка

електрохім. = Електрохімія

ембріол. = Ембріологія

ентом. = Ентомологія

ерот. = Еротика


Ж

жарг. = Жаргонізми й арготизми (сленг)

жарт. = Жартівливе

журн. = Журналістика


З

заг. = Загальна лексика

закарп. = Закарпатські діалектизми

залізн. = Залізничний транспорт

заст. = Застарілі слова

зах.-амер. = Діалектизми Західних США

зах.-інд. = Діалектизми Західної Індії

збільш. = Збільшувальне

збірн. = Збірне значення

зброя = Зброя та зброярство

зневажл. = Зневажлива лексика

зоол. = Зоологія


І

ігри = Ігри

імунол. = Імунологія

інд. = Індійські діалектизми

Інт. = Інтернет

інф. техн. = Інформаційні технології та програмне забезпечення

ірланд. = Ірландські діалектизми

ірон. = Іронічне значення

ісп. зап. = Запозичення з іспанської мови

іст. = Історія


К

канад. = Канадські діалектизми

канон. право = Канонічне право

канц. = Канцеляризми

кариб. англ. = Карибська англійська

карти = Карти

католиц. = Католицизм

квеб. = Квебекські діалектизми

кінем. = Кінематограф (фільми)

кінн. = Кінний спорт

кінні перег. = Кінні перегони

кінол. = Кінологія

клімат. = Кліматологія

кодикол. = Кодикологія

комікси = Комікси

комп. = Комп’ютерна техніка й апаратне забезпечення

комп. ігри = Комп’ютерні ігри

конярство = Конярство

космет. = Косметологія

крепс = Крепс

крикет = Крикет

крим. право = Кримінальне право

кристалогр. = Кристалографія

кул. = Кулінарія

культ. = Культурологія


Л

лайл. = Лайливі вислови

лакрос = Лакрос

ландш. дизайн = Ландшафтний дизайн

лат. = Запозичення з латини

лег. пром. = Легка промисловість і текстиль

ливар. = Ливарна справа

лижн. спорт = Лижний спорт

лінгв. = Мовознавство (лінгвістика)

ліон. = Ліонські регіоналізми

ліс. = Лісове господарство та лісництво

літ. = Літературна (книжкова) мова

література = Література

логіка = Логіка

логіст. = Логістика

логічн. ігри = Логічні ігри

лотар. = Лотаринзькі регіоналізми

люксемб. = Люксембурзькі діалектизми


М

малайз. англ. = Малайзійська англійська

манірн. = Манірне

маркет. = Маркетинг і реклама

марксизм = Марксизм

матем. = Математика

машинобуд. = Машинобудування

мебл. = Меблярство

мед. = Медицина

менедж. = Менеджмент

метал. = Металургія

метеорол. = Метеорологія

метрика = Метрика

метрол. = Метрологія

мех. = Механіка

мисл. = Мисливство

мист. = Мистецтво

міжн. відн. = Міжнародні відносини

міжн. право = Міжнародне право

мікол. = Мікологія

мікробіол. = Мікробіологія

мікроел. = Мікроелектроніка

мікроскоп. = Мікроскопія

мілан. = Міланські регіоналізми

мінерал. = Мінералогія

міфол. = Міфологія

мода = Мода

мор. = Морська тематика

мор. право = Морське право

муз. = Музика


Н

нанотехн. = Нанотехнології

нар. = Народні назви (птахів, рослин тощо)

нар.-поет. = Народно-поетичне

народ. = Народознавство (етнологія)

наук. фант. = Наукова фантастика

наука = Наука

нафтогаз. = Нафтогазова галузь

неграм. = Неграмотне

неправ. = Неправильне вживання

нерух. = Нерухомість

нестанд. = Нестандартне

несхвал. = Несхвальне

Нов. Кал. = Діалектизми Нової Каледонії

новозел. = Новозеландські діалектизми

нумізм. = Нумізматика


О

обр. мист. = Образотворче мистецтво

образл. = Образлива лексика

океаногр. = Океанографія

оптика = Оптика

орніт. = Орнітологія

освіта = Освіта


П

палеонт. = Палеонтологія

парашут. = Парашутизм

парф. = Парфумерія

Пд. Мідлендс = Регіоналізми Південного Мідлендсу

Пд. США = Регіоналізми Південних США

пд.-аз. англ. = Південноазійська англійська

пд.-англ. = Діалектизми Південно-Західної Англії

пд.-афр. = Південно-Африканські діалектизми

пд.-іт. = Південноіталійські регіоналізми

пд.-фр. = Південнофранцузькі регіоналізми

педаг. = Педагогіка

перен. = Переносне значення

пестл. = Пестливі слова

п’ємонт. = П’ємонтські регіоналізми

письм. мова = Письмова мова

півд.-брит. діал. = Південнобританські діалектизми

підсил. = Підсилене значення

пізан. = Пізанські регіоналізми

піротехн. = Піротехніка

плавання = Плавання

плеонаст. = Плеонастичне

Пн. США = Регіоналізми Північних США

пн.-англ. = Північноанглійські регіоналізми

пн.-ірланд. = Північноірландські регіоналізми

пн.-іт. = Північноіталійські регіоналізми

пн.-фр. = Північнофранцузькі регіоналізми

поет. = Поетична мова

покер = Покер (карткова гра)

полігр. = Поліграфія та видавнича справа

політ. = Політика та політологія

поло = Поло

право = Право (юридична тематика)

преса = Преса

присл. = Прислів’я та приказки

пром. = Промисловість

просод. = Просодика

прост. = Простомовне

психіатр. = Психіатрія

психоаналіз = Психоаналіз

психол. = Психологія

птах. = Птахівництво


Р

радіо = Радіо

регбі = Регбі

регіон. = Регіональна мова

реліг. = Релігія

рестор. = Ресторанна справа

риб. = Рибальство та рибництво

рим. = Римські регіоналізми

римов. сленг = Римований сленг

ритор. = Риторика

рідк. = Рідковживані слова

робот. = Робототехніка

розв. = Розваги

розм. = Розмовна мова


С

с.-г. = Сільське господарство

савой. = Савойські регіоналізми

сад. = Садівництво

сієн. = Регіоналізми Сієни

сіл. = Сільська мова

сквош = Сквош

скульп. = Скульптура

снукер = Снукер

сол. пром. = Соляна промисловість

соц. = Соціологія

спорт = Спорт

старомодн. = Старомодне

стат. = Статистика

стомат. = Стоматологія

страх. = Страхування

стріл. з лука = Стрільба з лука

суднобуд. = Суднобудування

сх.-афр. = Східноафриканське

схвальн. = Схвальне

схоласт. = Схоластика


Т

тварин. = Тваринництво

театр = Театр

текстол. = Текстологія

телеб. = Телебачення

телеком. = Телекомунікації та зв’язок

теніс = Теніс

тех. = Техніка

топогр. = Топографія

топол. = Топологія

торг. = Торгівля

тоск. = Тосканські регіоналізми

трансп. = Транспорт

туризм = Туризм

тюр. жарг. = Тюремний жаргон

тютюн. = Тютюнова галузь


У

урбан. = Урбаністика

уроч. = Урочисті слова

усн. мова = Усна мова


Ф

фам. = Фамільярні слова

фарм. = Фармацевтика та фармакологія

феод. право = Феодальне право

фехт. = Фехтування

фіг. кат. = Фігурне катання

фіз. = Фізика

фізіол. = Фізіологія

філіпп. англ. = Філіппінська англійська

філос. = Філософія

фін. = Фінанси

фітопат. = Фітопатологія

фонет. = Фонетика

форекс = Форекс

форм. = Формальна лексика

фортиф. = Фортифікаційна справа

фото = Фотографія

фр. Ант. = Діалектизми французьких Антильських островів

фр. запоз. = Запозичення з французької мови

фр. Магрибу = Французька мова країн Магрибу

фразеол. = Фразеологізми (крилаті вислови)

фріул. = Фріульські регіоналізми

футб. = Футбол


Х

харч. = Харчова промисловість

хім. = Хімія

хім. пром. = Хімічна промисловість

хім. техн. = Хімічна технологія

хірург. = Хірургія

хокей = Хокей на льоду

хокей на траві = Хокей на траві

хореогр. = Танці та хореографія

христ. = християнство

христ. наука = Християнська наука

худ. плав. = Художнє плавання


Ц

центр.-іт. = Регіоналізми Центральної Італії

церк. = Церковна лексика

цив. право = Цивільне право

цирк = Цирк

цін. пап. = Цінні папери та фондовий ринок


Ш

шахи = Шахи

шашки = Шашки

швейн. = Швейна справа

швейц. = Швейцарські діалектизми

шовк. = Шовківництво

шотл. = Шотландське

шрі-ланк. англ. = шрі-ланкійська англійська


Ю

ювел. = Ювелірна галузь


Я

ядерн. фіз. = Ядерна фізика


Other Abbreviations

tr. = transitive

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.