УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

https://www.kyivdictionary.com

 • ПРЕАМБУЛА
  • Цей документ, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією (офертою) укласти договір із власником сайту https://www.kyivdictionary.com (далі – Сайт), яким є Приймак Дмитро Михайлович, щодо користування Сайтом на умовах, які наведені нижче.
  • У разі, якщо фізична або юридична особа, яка знайомиться із цією Угодою про користування сайтом, погоджується з нижченаведеними умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з Угодою.
  • Зазначена дія вважається акцептом оферти, тобто відповіддю особи, якій адресована пропозиція укласти договір, що підтверджує з боку юридичної або фізичної особи прийняття пропозиції, адресованої власником Сайту іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Угоди про користування сайтом і надання їй юридичної сили договору.
  • Будь-яка юридична особа приватного чи публічного права або будь-яка фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, учинивши дії, що підтверджують акцепт оферти, набуває статусу Сторони Договору й іменується «Користувач». Іншою стороною цього Договору стає Приймак Д. М. як власник Сайту.
  • У зв’язку із цим потенційному Користувачеві сайту https://www.kyivdictionary.com пропонується ознайомитися зі змістом цієї оферти, а саме з усіма істотними умовами користування Сайтом, що становить предмет Договору, який пропонується укласти відповідно до умов цієї оферти.
  • У разі незгоди з умовами цієї Угоди про користування сайтом юридична або фізична особа має право не приймати цієї оферти та, відповідно, має право відмовитися від укладення Договору та зобов’язана відмовитися цілком від користування Сайтом.
  • Відповідно до умов цієї Угоди, послуги не надаються громадянам Російської Федерації та особам, що перебувають на території Російської Федерації – країни-агресора, яка здійснила окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що законодавчо визначено в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
 • 1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ
  • 1.1. У цьому документі застосовуються такі терміни та визначення:
  • Адміністрація Сайту – особи, наділені повноваженнями щодо Адміністрування Сайту;
  • Адміністрування Сайту – комплекс заходів щодо підтримування функціонування Сайту, його працездатності, роботи, зручності для користувача, регулярного розміщення матеріалів авторів Сайту на сторінках Сайту;
  • Авторизація – процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту, Інформаційного наповнення Сайту), що здійснюється відповідно до Угоди про користування сайтом шляхом Реєстрації Користувача на Сайті через зазначення Користувачем своїх Персональних даних (Логіна та Пароля) і, відповідно, створення Профілю Користувача Сайту;
  • Відсутність згоди Користувача з умовами користування сайтом – відсутність будь-яких дій з боку Користувача щодо користування Сайтом;
  • Згода Користувача з умовами користування сайтом – створення Користувачем Профілю на Сайті та/або використання Сайту;
  • Інформаційне наповнення Сайту – будь-яка інформація та дані на Сайті, у тому числі авторські матеріали, права на які належать авторам, які здійснюють наповнення Сайту;
  • Інформаційний бюлетень – система повідомлень, які Постачальник послуг надсилає Користувачеві у зв’язку з користуванням Сайтом;
  • Користувач – будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, що користується Сайтом і прийняла умови цієї Угоди;
  • Логін – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Користувача Сайту для здійснення Користувачем доступу до певних визначених Постачальником послуг функцій та можливостей Сайту;
  • Незареєстрований користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, що користується Сайтом, але не створила власного Профілю Користувача на Сайті;
  • Особи, які надають послуги щодо користування Сайтом – власники Сайту;
  • Пароль – алфавітно-цифровий набір символів Користувача, за допомогою якого Користувач підтверджує свій Логін для здійснення доступу до Сайту;
  • Посилання на початкову сторінку Сайтуhttps://www.kyivdictionary.com;
  • Пряме гіперпосилання на Сайт – розділ Сайту, який містить інформаційні матеріали/твори/публікації авторів Сайту, використання яких здійснюється за згодою з авторами/власниками Сайту;
  • Профіль Користувача – розділ Сайту, у якому Користувач зазначає, налаштовує, змінює, або видаляє свої Персональні дані та з якого здійснюється доступ до Послуг;
  • Персональні дані – відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства;
  • Послуги – комплекс послуг, які Постачальник послуг надає Користувачеві для користування Сайтом, зокрема вся інформація та матеріали, що містяться на ньому в публічному доступі;
  • Постачальник послуг – власники веб-сайту https://www.kyivdictionary.com;
  • Премодерування інформації від Користувача – спосіб управління Інформаційним наповненням Сайту, згідно з яким саме власники Сайту/Адміністрація Сайту вирішують, які повідомлення, коментарі та іншу інформацію Користувачів розміщувати на Сайті у відкритому доступі;
  • Реєстрація – надання Користувачем Персональних даних, а також усіх інших даних, які є необхідними для створення нового Профілю з метою отримання Послуг шляхом унесення Персональних даних у форму реєстрації на Сайті;
  • Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та/або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою та структурованих у межах адреси веб-сайту – https://www.kyivdictionary.com – і/або облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет: https://www.kyivdictionary.com.
  • Угода – правочин, який укладається з Користувачем Сайту й визначає взаємні права та обов’язки Сторін щодо користування Сайтом https://www.kyivdictionary.com, щодо ознайомлення з Інформаційним наповненням Сайту, авторськими правами на таке наповнення тощо.
  • 1.2.У разі відсутності однозначного тлумачення понять, зазначених у п. 1.1 цієї Угоди Сторони домовилися керуватися тлумаченнями, які містяться в чинному законодавстві України.
 • 2.ПРЕДМЕТ УГОДИ
  • 2.1.Згідно з умовами цієї Угоди про користування Сайтом, Постачальник послуг розміщує в мережі Інтернет, відповідно до умов цієї Угоди, веб-ресурс – сайт https://www.kyivdictionary.com – і на умовах, визначених цією Угодою, надає Послуги щодо доступу Користувача до Сайту та користування Сайтом, а Користувач Сайту користується Сайтом https://www.kyivdictionary.com на умовах, визначених Сторонами згідно з цією Угодою та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до міжнародних угод, проратифікованих Україною, та інших чинних нормативно-правових актів.
   • 2.1.1.Постачальник послуг і Користувач у тексті цієї Угоди разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
   • 2.1.2.Послуги надаються Постачальником послуг на умовах «як є», що означає, що Постачальник послуг надає Послуги, а Користувач отримує їх у тому стані, у якому вони є натепер, при цьому Користувач приймає Послуги «з усіма недоліками», які виявилися одразу або не одразу, без жодних заперечень чи претензій з боку Користувача.
   • 2.1.3.Сайт, його можливості можуть бути пробною версією (наприклад, бета-версією), і їхня робота може відрізнятися від роботи остаточної версії. Постачальник послуг може в будь-який момент за власним рішенням істотно змінити будь-яку версію Сайту та його функціональних можливостей чи їхніх окремих складників без погодження з Користувачем або з будь-якою третьою особою.
   • 2.1.4.Види Послуг, їхній обсяг та особливості визначаються Постачальником послуг на власний розсуд; при цьому Користувач замовляє та отримує Послуги, добровільно приймаючи на себе всі ризики й наслідки цього.
  • 2.2.Початок користування Сайтом, яке здійснює Користувач із реєстрацією на Сайті шляхом створення відповідного профілю чи без реєстрації, у будь-якому разі підтверджує надання Користувачем акцепту – згоди на укладення цієї Угоди щодо користування сайтом із власниками Сайту на умовах, визначених цією Угодою.
  • 2.3.Укладення вказаної в п. 2.2 Угоди відбувається на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Користувач може лише приєднатися цілком до запропонованої власниками Сайту Угоди про користування Сайтом і не може запропонувати свої умови Угоди.
  • 2.4.Угода про користування Сайтом набуває юридичної сили та вважається укладеною між власниками Сайту й Користувачем Сайту з моменту підтвердження Користувачем Сайту своєї Згоди на Користування Сайтом відповідно до положень цієї Угоди.
  • 2.5.Надання Послуг щодо Користування Сайтом здійснюється відповідно до цієї Угоди, а також відповідно до будь-яких додатково укладених на її підставі документів, які з моменту їх опублікування на Сайті набувають для всіх Користувачів юридичної сили як невід’ємні додатки до цієї Угоди.
  • 2.6.Власники Сайту можуть у будь-який момент змінити умови Користування Сайтом без окремого повідомлення Користувачів Сайту. У такому разі Угода про користування сайтом та будь-які додатки, укладені до неї, набувають юридичної сили в їхній новій редакції з моменту їх опублікування на Сайті.
   • 2.6.1.Указаний у п. 2.6 цієї Угоди факт може бути доведений власниками Сайту до відома Користувачів Сайту в будь-який інший спосіб, що залишається на розсуд Постачальника послуг. Постачальник послуг може й не доводити вказаного факту до відома Користувача, і в такому разі обов’язок ознайомитися з усіма додатками до Угоди покладається на Користувача.
  • 2.7.Якщо Користувач почав Користування Сайтом, навіть без створення профілю на Сайті, зазначене є підтвердженням того, що:
   • Користувач без заперечень та безумовно прийняв усі умови Користування Сайтом, викладені в цій Угоді та в усіх додатках, які укладені до неї/або будуть укладені в майбутньому;
   • Користувач ознайомився з основними розділами Сайту й розуміє всю відповідальність, яка покладається на нього як на Користувача Сайту щодо його прав та обов’язків щодо власників Сайту та авторів Сайту, а також щодо авторських матеріалів та Інформаційного наповнення Сайту загалом.
  • 2.8.У разі, якщо Користувач не приймає положення цієї Угоди, він зобов’язаний повністю відмовитися від користування Сайтом.
  • 2.9.У разі, якщо змінилася дієздатність Користувача, а саме: його визнано недієздатним, або обмежено дієздатним або виникли інші юридичні обставини й факти, які суттєво вплинули на обсяг прав та обов’язків Користувача, що внеможливлює дотримання ним усіх положень цієї Угоди, – Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке користування Сайтом.
  • 2.10.Дія цієї Угоди поширюється на всі держави світу, у тому числі й ті, що підписали та проратифікували Всесвітню конвенцію про авторське право 1952 року, Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів, Міжнародну конвенцію про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1991 року, Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, та положення Бернської конвенції (1971 р.).
  • 2.11.Ця Угода про користування Сайтом доступна для ознайомлення з нею, а також для акцепту або відмови від акцепту за посиланням: https://www.kyivdictionary.com/uk/user-agreement/.
  • 2.12.Послуги надаються за умови ознайомлення Користувача з умовами цієї Угоди та наявності в Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет.
 • 3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ
  • 3.1.Постачальник послуг надає Користувачеві Послуги, визначені в цій Угоді, які полягають у наданні Користувачеві права користуватися Сайтом, ознайомлюватися з матеріалами та інформацією, розміщеними на Сайті, за умови дотримання Користувачем положень цієї Угоди.
  • 3.2.Постачальник послуг зберігає за собою право на власний розсуд, у будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати перелік, умови, спосіб та строки надання Послуг Користувачеві, їхній характер, суть, обсяг, а також усі інші умови цієї Угоди без повідомлення Користувача та без погодження цього з Користувачем.
   • 3.2.1.Постачальник послуг має право вносити будь-які зміни до Угоди в односторонньому порядку та на власний розсуд, шляхом опублікування таких змін у відповідному розділі на Сайті.
   • 3.2.2.Постачальник послуг має право вносити будь-які зміни та/або доповнення загалом до умов користування Сайтом в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень.
  • 3.3.Постачальник послуг застосовує всі засоби для того, щоб надавати Послуги Користувачеві якісно та безперебійно, у строки та відповідно до умов, передбачених цією Угодою.
  • 3.4.Постачальник послуг надає Користувачеві можливість зареєструвати власний Профіль Користувача на Сайті на умовах, визначених Постачальником послуг відповідно до цієї Угоди.
  • 3.5.Постачальник послуг має право заблокувати та/або видалити обліковий запис Користувача у випадку порушення Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди.
   • 3.5.1.У разі виявлення Постачальником послуг будь-яких неправомірних, протиправних чи незаконних згідно з законодавством України дій з боку Користувача, зокрема будь-яких дій, що шкодять честі та гідності інших Користувачів, Постачальник послуг має право в будь-який час без погодження з Користувачем, без обґрунтування причин та без повідомлення Користувача тимчасово або постійно обмежити доступ Користувача до певних або всіх функцій Сайту.
   • 3.5.2.Постачальник послуг має право зупинити чи іншим чином обмежити доступ Користувача до Сайту та його функціональних можливостей і/або його окремих частин, уносити до них зміни повністю та/або частково без попереднього повідомлення Користувача з будь-яких інших причин, не згаданих у п. 3.5.1 цієї Угоди.
   • 3.5.3.Постачальник послуг має право відмовити в реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого раніше заблоковано та/або видалено за порушення умов цієї Угоди.
  • 3.6.Постачальник послуг має право без погодження з Користувачем припиняти роботу Сайту на певний визначений чи невизначений час або зупинити таку роботу назавжди в будь-який час. Припинення чи зупинення роботи Сайту можуть бути викликані як особистими причинами Постачальника послуг (оновлення Інформаційного наповнення Сайту, профілактичні роботи, виникнення технічних збоїв, помилок та інших несправностей у роботі Сайту, інші причини), так і дією сторонніх чинників, що визначається Сторонами як обставини, за які Сторони не несуть жодної цивільно-правової відповідальності.
   • 3.6.1.Постачальник послуг має право в будь-який час проводити профілактичні роботи на Сайті для підтримання його нормального функціонування, удосконалення його роботи й доступу до нього Користувачів.
  • 3.7.Якщо Користувач завершив процес реєстрації на Сайті, Постачальник послуг зберігає за собою право надсилати Користувачеві на електронну пошту Користувача Інформаційний бюлетень та/або інші електронні повідомлення, що містять інформацію про Послуги, можливості Сайту, та/або іншу інформацію про Сайт тощо. Постачальник послуг має право також надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його Інформаційне наповнення, а також повідомляти Користувача про власну діяльність на умовах, визначених цією Угодою.
  • 3.8.Постачальник послуг має право зберігати й обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.
  • 3.9.Постачальник послуг зберігає за собою право розміщувати на сторінках Сайту рекламу та інші матеріали й інформацію, що не суперечать чинному законодавству України.
  • 3.10.Постачальник послуг має право здійснювати Премодерування інформації від Користувача (коментарів, повідомлень тощо), при цьому Постачальник послуг має право самостійно вирішувати, які коментарі та/або повідомлення Користувача не публікувати на Сайті, без повідомлення причин цього.
  • 3.11.Постачальник послуг має право надсилати Користувачеві повідомлення, попередження, а також обмежувати, припиняти доступ до Профілю Користувача, обмежувати або забороняти його доступ до Сайту та функціональних можливостей Сайту, уживати всіх можливих технічних та юридичних заходів для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом та його функціональними можливостями в разі:
   • отримання обов’язкових до виконання рішень органів державної влади України та/або
   • у разі виявлення порушення Користувачем положень цієї Угоди та/або вимог чинного законодавства України.
  • 3.12.До обов’язків Постачальника послуг щодо надання доступу в мережі Інтернет до Сайту https://www.kyivdictionary.com не належить надання Постачальником послуг доступу Користувачеві до цієї мережі. Доступ до вказаної мережі Користувач здійснює власними силами та за власний рахунок.
  • 3.13.Постачальник послуг зобов’язаний дотримуватися конфіденційності відповідно до чинного законодавства та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача та отримані ним Послуги.
  • 3.14.Постачальник послуг зобов’язаний підтримувати працездатність Сайту на рівні, необхідному для надання та отримання послуг Користувачем.
 • 4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА САЙТУ
  • 4.1.Користувач має право на отримання Послуг згідно з умовами цієї Угоди, при цьому Користувач зобов’язаний дотримуватися положень цієї Угоди.
  • 4.2.Користувач зобов’язаний при Реєстрації надавати повні, достовірні та актуальні дані, стежити за їх оновленням та внесенням змін про себе на Сайті.
   • 4.2.1.Користувач має право самостійно вносити зміни та виправлення до інформації про себе у відповідному розділі на Сайті виключно за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну й достовірну інформацію.
  • 4.3.Користувач має право самостійно видалити раніше розміщену Користувачем інформацію про себе на Сайті, однак за видалення Інформаційного наповнення Сайту, Персональних даних та іншої користувацької інформації з профілю Користувача або видалення облікового запису Користувача із Сайту інформація про Користувача, скопійована іншими Користувачами або розповсюджена на сторінках Сайту, зберігається, з чим Користувач, підписуючи цю Угоду, погоджується цілком.
  • 4.4.Користувач має право надавати на розгляд власників Сайту свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту.
  • 4.5.Користувач зобов’язується використовувати Сайт і всі матеріали, які містяться на ньому, виключно від власного імені та відповідно до умов цієї Угоди, для власного споживання, без мети отримання доходу (прямого доходу чи опосередкованої комерційної вигоди), без мети використання вказаних матеріалів для цілей своєї комерційної, господарської діяльності.
   • 4.5.1.Користувач не має права:
    • завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до закону або договору;
    • завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку рекламну інформацію, спам (у тому числі й пошуковий), переліки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи Інтернет-заробітку, а також використовувати будь-яким чином можливості Сайту для участі в цих заходах;
    • видавати себе за представника власників Сайту/Адміністрації Сайту;
    • реєструватися від імені іншої особи, у тому числі юридичної особи, або замість іншої особи;
    • будь-яким чином уводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача;
    • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати й надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка є: незаконною, шкідливою; містить образи й наклепи; демонструє насильство й жорстокість (або є їх пропагандою); порушує права інтелектуальної власності; пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій; містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики; є рекламою (або її пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг); роз’яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їхніх аналогів, вибухових речовин чи зброї; містить інформацію обмеженого доступу, зокрема – без обмеження цим – державну та/або комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб; має шахрайський характер; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва щодо здійснення злочинних дій; містить екстремістські матеріали тощо;
    • здійснювати несанкціоноване збирання й зберігання персональних даних інших осіб;
    • застосовувати будь-яке програмне забезпечення або засоби для отримання доступу, придбання, копіювання або моніторингу будь-яких елементів Сайту та його функціональних можливостей;
    • порушувати роботу Сайту та будь-яких його елементів;
    • розміщувати посилання на ресурси мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству України, у тому числі розміщувати на Сайті авторські матеріали інших осіб без їхньої згоди на це;
    • розміщувати на Сайті інформацію та об’єкти (включно з посиланнями на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
    • надавати третім особам можливість користуватися Сайтом через профіль Користувача, у тому числі через усесвітню мережу Інтернет, таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ із будь-якого місця й у будь-який час за власним вибором.
  • 4.6.Після завершення реєстрації свого Профілю на Сайті Користувач може авторизуватися на Сайті, використовуючи власні Логін та Пароль. Користувач несе повну відповідальність за збереження в таємниці від сторонніх осіб власного Пароля. Також Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені під його Логіном.
  • 4.7.Користувач зобов’язаний не використовувати Інформаційне наповнення Сайту в спосіб, не погоджений Сторонами цієї Угоди.
  • 4.8.Користувач зобов’язаний інформувати Адміністрацію Сайту про всі випадки несанкціонованого доступу з боку будь-яких осіб та/або програм до Сайту з використанням Пароля та Логіна Користувача.
  • 4.9.Користувач зобов’язаний дотримуватися прав власників Сайту та/або авторів матеріалів, які містяться на Сайті, і третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності.
 • 5.ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ
  • 5.1.Реєстрація Користувача та створення Профілю на Сайті є безплатні.
   • 5.1.1.Дії, зазначені в п. 5.1 цієї Угоди, здійснюються Користувачем за такою адресою в мережі Інтернет: https://www.kyivdictionary.com, – у відповідному розділі Сайту.
   • 5.1.2.Після пройдення Реєстрації створюється обліковий запис Користувача – його Профіль на Сайті, який є необхідним для доступу до визначених Адміністрацією Сайту розділів та можливостей Сайту.
   • 5.1.3.Зареєстрований Користувач самостійно визначає порядок використання свого Профілю на Сайті, а також умови користування Сайтом, що в будь-якому разі не повинно суперечити умовам цієї Угоди та положенням чинного законодавства України.
  • 5.2.Інформаційне наповнення Сайту, доступ до якого вимагає попередньої Реєстрації, визначається на розсуд Постачальника послуг і може змінюватися в будь-який час на розсуд Постачальника послуг.
  • 5.3.При Реєстрації Користувач повинен заповнити форму реєстрації, указавши свої Персональні дані, у тому числі самостійно обрати собі Логін та Пароль для доступу до Профілю. Користувач зобов’язується надавати достовірну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації.
   • 5.3.1.У разі зміни Персональних даних Користувача Користувач зобов’язаний оновити свої Персональні дані протягом 24 (двадцятьох чотирьох) годин з моменту виникнення таких змін.
  • 5.4.Постачальник послуг має право заборонити використання певних імен Користувачів, а також Паролів (їхня довжина, допустимі символи, слова тощо).
  • 5.5.Зазначаючи ім’я Користувача, адресу електронної пошти, прізвище, ім’я та по батькові, Користувач підтверджує, що він має до них доступ, вони є належними саме йому, є достовірними та правдивими. В іншому разі Постачальник послуг має право відмовити Користувачеві в користуванні Сайтом.
  • 5.6.Логін і Пароль є достатніми для того, щоб Користувач отримав доступ до Сайту.
   • 5.6.1.Користувач не має права передавати свої Логін та Пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.
  • 5.7.У разі, якщо будь-які правопорушення на Сайті будуть учинені під Логіном і Паролем Користувача, уважається, що їх учинив Користувач; при цьому Користувач самостійно несе всю відповідальність за це, крім випадків, коли він доведе, що вказане сталося не з його вини, а, наприклад, унаслідок несанкціонованого доступу з боку третіх осіб/програм до Профілю Користувача. У цьому разі Постачальник послуг не відповідає за будь-які збитки, заподіяні Користувачеві у зв’язку з несанкціонованим використанням його Профілю.
  • 5.8.Постачальник послуг має право на отримання від Користувача будь-якої інформації та документів, що підтверджують персональні дані, які Користувач зазначає при Реєстрації.
   • 5.8.1.Ненадання Користувачем інформації та документів, зазначених у п. 5.8 цієї Угоди, є підставою для відмови в Реєстрації Користувача, а також підставою вважати, що інформація, уже надана Користувачем, є недостовірною, що надає право Постачальникові послуг у будь-який момент видалити Профіль Користувача із Сайту та заборонити Користувачеві користуватися Сайтом, у тому числі за допомогою технічних засобів.
  • 5.9.Уся інформація, яка надається Користувачем при користуванні Сайтом, зберігається Постачальником послуг такий період часу, який визначить Постачальник послуг на власний розсуд.
  • 5.10.Постачальник послуг має право на власний розсуд, відповідно до розділу 4 цієї Угоди, заблокувати або видалити обліковий запис Користувача й усю пов’язану з ним інформацію повністю або в частковому обсязі без зазначення причин, які призвели до цього; при цьому Користувач у зв’язку з цим відмовляється від будь-яких претензій морального чи матеріального характеру до Постачальника послуг.
  • 5.11.Постачальник послуг забороняє Реєстрацію на Сайті та доступ до Інформаційного наповнення Сайту громадянам Російської Федерації та особам, що перебувають на території Російської Федерації – країни-агресора, яка здійснила окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що законодавчо визначено в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
   • 5.11.1.Постачальник послуг має право застосовувати всі наявні технічні та інші засоби для здійснення відповідного блокування процесу Реєстрації на Сайті та користування Сайтом з боку громадян Російської Федерації та осіб, що перебувають на території Російської Федерації.
   • 5.11.2.У разі виявлення використання громадянами Російської Федерації або особами, що перебувають на території Російської Федерації, засобів приховування геолокації, анонімізаторів та будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, що дозволяє приховувати справжнє географічне розташування особи, Постачальник послуг має право повністю заблокувати відповідного Користувача, видалити його обліковий запис та все додане ним на Сайт інформаційне наповнення без жодного повідомлення та пояснення причин.
   • 5.11.3.У разі здійснення особами, згаданими в пп. 5.12–5.12.2 цієї Угоди, переказу грошових коштів за користування платними функціями Сайту Адміністрація залишає за собою право не повертати зазначені грошові кошти їх платникові. Грошові кошти, сплачені в такому разі, зараховуються Стороні – надавачеві послуг як штраф, сплачений згаданими особами за порушення Умов цієї угоди щодо ненадання послуг громадянам Російської Федерації та особам, що перебувають на території Російської Федерації – країни-агресора.
  • 5.12.Користувач має право знайомитися з Інформаційним наповненням Сайту без Реєстрації; при цьому на Користувача поширюються всі положення цієї Угоди.
 • 6.ЦІНА ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО ІЗ ЦІЄЮ УГОДОЮ
  • 6.1.Послуги щодо користування Сайтом надаються Користувачеві Постачальником послуг на власний розсуд платно або безплатно; при цьому, у будь-якому разі, використання матеріалів Сайту фізичними та/або юридичними особами не може здійснюватися без погодження з Постачальником послуг та авторами матеріалів, які розміщуються на Сайті.
  • 6.2.Постачальник послуг залишає за собою право розв’язувати будь-які питання, пов’язані з умовами комерційного використання творів та матеріалів, які розміщуються на Сайті, а також окремих розділів Сайту.
  • 6.3.Ціна платних послуг, що надаються Постачальником послуг, визначається в цій Угоді, а також на відповідних сторінках Сайту для кожної окремої послуги з урахуванням усіх податків та зборів.
   • 6.3.1.Платні функції сайту https://www.kyivdictionary.com доступні Користувачам у розділі за посиланням: https://www.kyivdictionary.com/service.
   • 6.3.2.Для функцій сайту , що надаються Користувачеві безплатно, Адміністрація Сайту встановила можливість добровільної оплати Користувачем на власний розсуд будь-якої суми грошових коштів через систему платежів «LiqPay» (картки «Visa» та «MasterCard») з метою підтримання розвитку веб-ресурсу, про який ідеться в цій Угоді; при цьому вказана добровільна допомога Сайтові, яку здійснює Користувач, не передбачає одержання ним будь-якого доходу (прибутку), а також виплати будь-якої винагороди або компенсації. Також обсяг такої добровільної допомоги або відсутність такої допомоги не впливають на обсяг доступних Користувачеві безплатних функцій Сайту. У разі здійснення оплати через інтерфейс системи «LiqPay» Користувач приймає умови користування послугами вказаних сайтів. Водночас Сторони погодили, що Користувач не несе жодних обов’язків, пов’язаних із декларуванням результатів благодійної діяльності та не отримує будь-яких податкових пільг щодо цього. Грошові кошти, що їх Користувач надає Сайтові як допомогу, не є інвестиціями та не підпадають під ознаки інвестиційної діяльності, що, відповідно, не призводить до виникнення для сторін цієї Угоди будь-яких наслідків, передбачених законодавством про інвестиційну діяльність.
   • 6.3.2.1.Добровільну оплату через систему платежів «LiqPay» Користувач може здійснити на відповідній сторінці за посиланням: https://www.kyivdictionary.comsupport_us.
   • 6.3.2.2.Розмір добровільної оплати за послуги визначає сам Користувач. Адміністрація Сайту надає вибір фіксованих сум на вибір для зручності, а також поле для введення довільної суми.
   • 6.3.2.3.Користувач має можливість здійснювати відповідну оплату щомісячно або одноразово. У випадку щомісячної оплати Користувач має право припинити здійснення платежів у будь-який час, зв’язавшись з Адміністрацією Сайту за контактами, наведеними на відповідній сторінці Сайту: https://www.kyivdictionary.com/uk/contact/.
  • 6.4.Умови, спосіб, ціна, строк (термін) виконання та порядок оплати послуг можуть формуватися, з-поміж іншого, індивідуально та визначатися за домовленістю сторін перед наданням послуги. У будь-якому разі користування платними функціями Сайту здійснюється виключно після оплати послуги в спосіб, передбачений цією Угодою.
  • 6.5.Постачальник послуг дотримується політики, згідно з якою ціна послуг, що надаються Користувачеві Сайту, формується залежно від обраного Користувачем плану роботи із Сайтом, строку (терміну), у межах якого Користувач планує використовувати платні функції Сайту, та інших умов, які Постачальник послуг має право встановити самостійно.
  • 6.6.Вартість користування платними функціями Сайту на загальних умовах є такою:
   • одинична послуга: 1 грн 00 коп. (1 гривня 00 копійок);
   • тиждень: 2 грн 00 коп. (2 гривні 00 копійок);
   • місяць: 3 грн 00 коп. (3 гривні 00 копійок);
   • інший строк: 4 грн 00 коп. (4 гривні 00 копійок).
  • 6.7.Платні послуги, що надаються Користувачеві Сайту, діють протягом усього часу, оплаченого Користувачем Сайту за користування Сайтом, за винятком обмежень, передбачених цією Угодою.
  • 6.8.Вартість послуг може змінюватися Постачальником послуг в односторонньому порядку, із чим Користувач Сайту погоджується цілком і відмовляється на майбутнє від будь-яких претензій на адресу Постачальника послуг. Інформація про зміну вартості послуг публікується на Сайті за бажанням Постачальника послуг. У будь-якому разі, перед отриманням послуги Користувач отримує й інформацію про опис послуги та її вартість, при цьому Користувач має самостійно відстежувати зміну платіжних реквізитів і нести відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
  • 6.9.Розрахунки здійснюються шляхом внесення Користувачем сайту плати розміром 100% вартості послуг у безготівковий спосіб на адресу Постачальника послуг за реквізитами, указаними Постачальником послуг. Оплата може здійснюватися безготівково в будь-який спосіб, визначений Постачальником послуг, у тому числі за допомогою будь-яких платіжних систем, обраних Постачальником послуг. Інформація про спосіб оплати послуг доводиться до відома Користувача Сайту Постачальником послуг у спосіб, який Постачальник послуг обирає самостійно.
  • 6.10.Сторони погодили, що певні способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги фіскальних систем, екваєрів, агрегаторів платежів, банків, інших учасників платіжних систем тощо, які не включаються до ціни Послуг. Постачальник послуг не несе відповідальності за встановлення такої комісії чи плати за послуги третіх осіб.
   • 6.10.1.Умови та порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені на офіційних сайтах банків або фінансових компаній у мережі Інтернет. Користувач розуміє та погоджується, що при оплаті Послуг з використанням послуг банків і фінансових установ Користувач самостійно сплачує банківські комісії та (або) комісії фінансових установ за перерахування коштів відповідно до тарифів таких установ. Витрати Користувача, пов’язані з оплатою Послуг, здійснюються ним самостійно та не відшкодовуються Постачальником послуг.
  • 6.11.Сторони погодили, що послуги, які оплачуються Користувачем за допомогою платіжних систем, уважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи, зазначений при здійсненні Замовлення. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи Користувач Сайту набуває права користування Послугами, за які здійснено оплату.
   • 6.11.1.Послуги, оплачені іншим шляхом, уважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника послуг. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника послуг Користувач Сайту набуває права користування Послугами, за які здійснено оплату.
  • 6.12.Після оплати послуги (послуг) Користувач отримує можливість користуватися Сайтом на відповідних умовах протягом певного періоду часу згідно з п. 6.7 цієї Угоди, що може додатково позначатися відповідним маркуванням оплаченого Користувачем доступу до платних функцій Сайту.
   • 6.12.1.Гарантійний термін надання Послуг не встановлюється.
   • 6.12.2.Постачальник послуг не здійснює повернення сплачених Користувачем коштів за одержані Послуги як у межах платних функцій Сайту, так і в межах добровільної оплати, яку Користувач може здійснювати згідно з умовами цієї угоди.
  • 6.13.Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі з моменту закінчення терміну користування платними функціями Сайту Користувачем. Після закінчення строку (терміну) його дії Постачальник послуг припиняє доступ Користувача до відповідного функціоналу Сайту.
  • 6.14.Постачальник послуг залишає за собою право встановлювати в будь-який час для будь-якого Користувача Сайту спеціальні умови та винятки щодо ціни послуг та строків їх оплати, які можуть відрізнятися від тих, що вказані в п. 6.6 цієї Угоди, у тому числі за допомогою оголошення на Сайті чи за допомогою окремих повідомлень Користувачеві.
  • 6.15.У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо оплати послуг Постачальника послуг Постачальник послуг має право частково чи повністю зупинити надання послуг Користувачеві аж до усунення порушень, при цьому сплачена вартість послуг Користувачеві не повертається або переходить в оплату послуг наступних періодів (на розсуд Постачальника послуг).
  • 6.16.Постачальник послуг має право обмежити Користувача у використанні платних функцій Сайту в разі недотримання Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди. У цьому разі грошові кошти, сплачені Користувачем, йому не повертаються та не зараховуються як майбутні платежі.
  • 6.17.Користувач уважається таким, що ознайомився з умовами цієї Угоди в разі, якщо він здійснив відповідний платіж за доступ до платних функцій Сайту.
  • 6.18.Положення цієї частини Угоди щодо платних функцій Сайту набирають юридичної сили з моменту початку функціонування відповідних платних функцій Сайту.
 • 7.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  I
  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТА АВТОРІВ САЙТУ
  • 7.1.Усі об’єкти, розміщені на Сайті, – будь-які авторські твори, інформаційні матеріали, торгові знаки/торгові марки, авторські статті, текст, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки й інші об’єкти та їх добірки, – і все без винятку Інформаційне наповнення Сайту є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності власників Сайту, якщо інше не буде вказано у відповідному застереженні на Сайті.
   • 7.1.1.Усі права на об’єкти, зазначені в п. 7.1 цієї Угоди, є застережені та захищені, що також підтверджується знаком ©, який міститься на Сайті.
  • 7.2.Використання інформаційних матеріалів, авторських статей та всього Інформаційного наповнення Сайту загалом будь-яким способом та для будь-якої мети допускається виключно за умови наявності письмової згоди власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті.
   • 7.2.1.Постачальник послуг, розміщуючи на Сайті належне йому на законних підставах Інформаційне наповнення, надає іншим Користувачам лише право на ознайомлення з ним та його використання виключно в межах надаваного Сайтом функціоналу, шляхом перегляду й виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
   • 7.2.2.Використання Користувачем Інформаційного наповнення, доступ до якого отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді, з урахуванням положень пп. 7.4–7.5 цієї Угоди.
  • 7.3.Ураховуючи положення пп. 7.1–7.2 цієї Угоди, Сторони погоджують, що Користувач не має права публікувати на будь-яких ресурсах, у тому числі в ЗМІ, Інтернет-газетах, Інтернет-виданнях, на Інтернет-форумах та в мережі Інтернет загалом, відтворювати, публічно виконувати, публічно сповіщувати, продавати, розповсюджувати будь-яким способом, перекладати, перероблювати, адаптувати та/або здійснювати інші зміни, включати складовою частиною до збірників, баз даних, інших об’єктів, а також використовувати будь-яким іншим способом для комерційних та/або некомерційних цілей Інформаційне наповнення Сайту та будь-які матеріали із Сайту без відповідної попередньої письмової згоди на це з боку власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті.
  • 7.4.Без письмової згоди з боку власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті, використання коротких уривків і цитат із Сайту дозволяється виключно в межах положень ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права», з обов’язковим зазначенням: імені автора або авторів та джерела запозичення у вигляді прямого гіперпосилання на відповідну сторінку Сайту в першому реченні цитати.
  • 7.5.У разі отримання Користувачем відповідної згоди з боку власників Сайту та авторів, творчою працею яких створюються матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті, при розміщенні, публікації, поширенні, іншому використанні Інформаційного наповнення Сайту Користувач зобов’язаний: навести ім’я автора або авторів, творчою працею яких створено відповідні інформаційні матеріали, джерело запозичення у вигляді прямого гіперпосилання на відповідну сторінку Сайту в першому реченні цитати та у вигляді посилання на початкову сторінку Сайту.
  • 7.6.Користувач може публікувати на Сайті інформацію, у тому числі залишати свої коментарі щодо Інформаційного наповнення Сайту, гарантуючи при цьому дотримання чинного законодавства та прав третіх осіб, включно з правами інтелектуальної власності на інформацію, яку він поширює.
   • 7.6.1.Користувач має право публікувати на Сайті будь-яку інформацію та матеріали, належні іншим особам, виключно за умови наявності згоди таких осіб та з обов’язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення в тому ж порядку, який передбачено пп. 7.5–7.6 цієї Угоди.
  • 7.7.Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб).
  • 7.8.Сайт може містити статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми й інший Інформаційне наповнення, що належить третім особам або надходить від третіх осіб (інформаційне наповнення третіх осіб), який є результатом інтелектуальної діяльності та охороняється відповідно до законодавства України.
  • 7.9.Будь-які посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) не перевіряються Постачальником послуг на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які матеріали, інформаційне наповнення третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.
  • 7.10.Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендуванням таких продуктів (послуг чи діяльності) з боку Постачальника послуг, крім випадків, коли Постачальник послуг робить відповідне застереження на Сайті щодо вказаних посилань.
  • 7.11.Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві права на використання логотипа Сайту та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту, права на які належать Постачальникові послуг. Право на використання логотипа Сайту та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмової згоди Постачальника послуг при укладенні відповідної угоди.
   • 7.11.1.У разі, якщо Постачальник послуг на момент ознайомлення Користувача Сайту із цією Угодою подав відповідну заявку про реєстрацію прав інтелектуальної власності на логотип сайту й відповідний текст (у їх комбінованому поєднанні) як на торгову марку й не отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг, Користувач зобов’язаний дотримуватися загальних положень чинного законодавства України щодо охорони прав на такі об’єкти інтелектуальної власності та без згоди Постачальника послуг не використовувати вказані графічне зображення та текст у їх комбінації або кожен елемент окремо для будь-яких цілей Користувача як суб’єкта цивільних правовідносин.
   • 7.11.2.Постачальник послуг підтверджує, що на момент ознайомлення Користувача сайту з текстом цієї Угоди, у разі відсутності в Постачальника послуг відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг, Постачальникові послуг належать виключні права на зображення й текст як на окремі, а також як скомпоновані елементи до їх зареєстрування як торгової марки, при цьому права будь-яких третіх осіб на вказані об’єкти права інтелектуальної власності відсутні.
  • 7.12.Сторони погодили, що за кожен факт порушення цього розділу Угоди Користувач сплачує штраф власникам Сайту розміром 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), що, проте, не позбавляє власників Сайту та/або авторів, які розміщують твори на Сайті, звернутися до суду по захист своїх прав і законних інтересів.
  • II
   ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА САЙТІ
  • 7.13.Підписанням цієї Угоди Постачальник послуг доводить до відома Користувача Сайту інформацію про те, що Постачальник послуг є власником наведених нижче торгових знаків (торгових марок):
   ТОРГОВИЙ ЗНАК (ТОРГОВА МАРКА)
  • 7.14.Користувач Сайту, який погодився з умовами цієї Угоди та прийняв їх, а отже, став Стороною цієї Угоди, підтверджує, що йому зрозумілі всі права та обов’язки, які виникають у Користувача Сайту щодо такого об’єкта інтелектуальної власності, як торговий знак (торгова марка), у зв’язку із чим Користувач погоджується в тому числі з усіма нижченаведеними положеннями цієї Угоди.
  • 7.15.Згідно з умовами цієї Угоди, усі права інтелектуальної власності на кожен торговий знак (торгову марку), згаданий у п. 7.13 цієї Угоди, як об’єкт права інтелектуальної власності, у тому числі: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, зокрема – забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, установлені законом, – належать Постачальникові послуг, який є автором зазначеної торгової марки, що зареєстрована в передбаченому чинним законодавством України порядку.
  • 7.16.Належність Постачальникові послуг усіх прав на кожну торгову марку, згадану в п. 7.13 цієї Угоди, підтверджується відповідним свідоцтвом на знак для товарів і послуг.
  • 7.17.Використання будь-якої торгової марки, згаданої в п. 7.13 цієї Угоди, без згоди Постачальника послуг не дозволяється.
  • 7.18.Сторони погодили, що використання будь-якої торгової марки, згаданої в п. 7.13 цієї Угоди, можливе виключно за умови укладення відповідного ліцензійного договору, за плату, розмір якої встановлюється Сторонами за укладення договору.
  • 7.19.У разі, якщо Користувач сайту здійснює використання будь-якої торгової марки, належної Постачальникові послуг відповідно до умов цієї Угоди, без згоди Постачальника послуг, Користувач Сайту зобов’язаний сплатити Постачальникові послуг штраф розміром 15 000,00 грн (п’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) за кожен факт такого незаконного використання кожної торгової марки.
  • 7.20.Цей розділ Угоди набуває чинності з моменту отримання Постачальником послуг відповідних свідоцтв на знак для товарів і послуг, згаданий у п. 7.13 цієї Угоди.
  • 7.21.До моменту набуття юридичної сили цим розділом Угоди захист прав Постачальника послуг на кожну майбутню торгову марку, згадану в п. 7.13 цієї Угоди, здійснюється відповідно до положень цієї Угоди та норм чинного законодавства України.
 • 8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 8.1.Постачальник послуг та Користувач за порушення умов цієї Угоди несуть відповідальність, визначену цією Угодою та чинним законодавством України.
  • 8.2.Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті відповідно до чинного законодавства України.
  • 8.3.Порушення цієї Угоди та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  • 8.4.Власники Сайту не несуть відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишають за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, установлені цією Угодою, у тому числі припиняти, обмежувати доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час і з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням про це або без такого повідомлення.
  • 8.5.Власники Сайту/Адміністрація Сайту закріплюють за собою право видалити профіль Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту, якщо буде виявлено, що дії Користувача на Сайті становлять загрозу для Сайту та/або його Користувачів.
  • 8.6.Видалення Профілю Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної в ньому, а також усієї інформації Користувача, уведеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач утрачає доступ до користування тими функціями Сайту, які доступні зареєстрованим користувачам.
  • 8.7.Погоджуючись із цією Угодою, Користувач підтверджує свою згоду на використання Сайту виключно у своїх особистих цілях відповідно до положень цієї Угоди; при цьому власники Сайту не відповідають за відповідність чи невідповідність Сайту цілям Користувача.
  • 8.8.Користувач несе повну відповідальність за відповідність змісту розміщеної ним інформації чи будь-яких інших даних та матеріалів вимогам чинного законодавства, включно з відповідальністю перед третіми особами у випадках, коли така інформація або її зміст порушують права й законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.
  • 8.9.Власники Сайту не зобов’язані попередньо перевіряти інформацію будь-якого виду, що розміщується та/або поширюється Користувачем; при цьому Сторони погодили, що Постачальник послуг має право (але не обов’язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або поширенні ним такої інформації або видалити її. Користувач усвідомлює та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з розміщенням та розповсюдженням такої інформації, включно з оцінкою надійності, повноти та доцільності зазначеного.
  • 8.10.У разі виявлення порушення прав та/або інтересів будь-яких осіб при використанні Сайту, у тому числі внаслідок розміщення на Сайті неналежного інформаційного наповнення іншим Користувачем, Користувач повинен повідомити про це Постачальника послуг шляхом направлення відповідного електронного листа з описом скоєного порушення й гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Постачальника послуг, Користувача або будь-яких інших третіх осіб.
  • 8.11.У разі наявності претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, установлених законодавством заборон чи обмежень певним Користувачем такий Користувач зобов’язаний врегулювати виниклі претензії власними силами й за власний рахунок.
  • 8.12.За багаторазового або грубого порушення умов цієї Угоди та/або вимог законодавства Постачальник послуг має право заблокувати або видалити Профіль Користувача, заборонити доступ з використанням облікового запису до Сайту і його функціональних можливостей, а також видалити розміщене Користувачем на Сайті інформаційне наповнення без попереднього повідомлення.
 • 9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • 9.1.Постачальник послуг збирає персональну інформацію Користувача в процесі реєстрації Користувача на Сайті та при користуванні Послугами, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту.
   • 9.1.1.При Реєстрації на Сайті та подальшому користуванні ним, а також при отриманні Послуг Користувач надає інформацію щодо себе, яку Постачальник послуг має право використовувати для надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди; при цьому відповідальність за точність і достовірність даних, що надаються, несе Користувач.
  • 9.2.Адреса електронної пошти Користувача може використовуватися Постачальником послуг та/або Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційного бюлетеня, будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Постачальника послуг.
  • 9.3.Постачальник послуг не несе відповідальності за дотримання конфіденційності реального імені та прізвища Користувача та/або його адреси електронної пошти, якщо Користувач сам обрав опцію публічного показу цих даних у налаштуваннях Профілю Користувача.
  • 9.4.Постачальник послуг за жодних умов не несе відповідальності за дані Користувача, опубліковані Користувачем чи іншими користувачами на Сайті (навіть якщо вони не демонструються публічно за рішенням Користувача чи інших користувачів відповідно), а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних.
  • 9.5.Постачальник послуг зобов’язується не передавати персональну інформацію Користувача будь-яким стороннім особам, крім випадків, зазначених нижче:
   • Користувач порушує умови Угоди та/або чинного законодавства України та/або
   • цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, на думку Постачальника послуг, підставах.
  • 9.6.Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Постачальник послуг ознайомив Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх.
  • 9.7.Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Користувач надав Постачальникові послуг право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати Персональні дані Користувача, які Користувач надає Постачальникові послуг через Сайт; при цьому Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також – що добровільно надає згоду Постачальникові послуг на їх оброблення.
   • 9.7.1.Надаючи свої Персональні дані, Користувач надає Постачальникові послуг свою добровільну згоду на обробку й використання своїх Персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою.
   • 9.7.2.Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, він повинен письмово звернутися до Постачальника послуг з відповідною заявою, що складається в довільній формі. У такому разі вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Постачальника послуг.
   • 9.7.3.Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті Персональні дані інших осіб без їхньої згоди, а також не використовувати Персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або в будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов цієї Угоди.
   • 9.7.4.Постачальник послуг зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством.
   • 9.7.5.Постачальник послуг має право зберігати архівну копію Персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані державним органам, у тому числі органам дізнання й слідства та органам місцевого самоврядування за їхнім умотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.
  • 9.8.Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку із цим.
  • 9.9.Постачальник послуг не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, у зв’язку з особливостями Сайту, може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.
 • 10.ПРАВО, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ПРАВОВІДНОСИН СТОРІН ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ
  • 10.1.Незалежно від місця проживання/перебування Сторін цієї угоди, до Угоди застосовується законодавство України.
  • 10.2.Будь-які суперечки чи спори між Постачальником послуг і Користувачем у зв’язку з Угодою регламентуються виключно чинним законодавством України.
  • 10.3.Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою – резидентом України або юридичною особою – резидентом України, підлягають розв’язанню в судах України за відповідною підсудністю та підвідомчістю такого спору згідно з чинним законодавством України.
  • 10.4.Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою – нерезидентом України або юридичною особою – нерезидентом України, за наявності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», підлягають розв’язанню в судах України.
  • 10.5.Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою – нерезидентом України або юридичною особою – нерезидентом України, за відсутності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», підлягають розв’язанню в судах України, а якщо такий спір не може бути розв’язаний у судах України з будь-яких причин, то тоді такий спір розв’язується згідно з нормами міжнародного приватного права, при цьому правом, яке застосовуватиметься при розв’язанні спору, є матеріальне право України.
  • 10.6.Ця Угода, її укладення й виконання регулюються відповідно до чинного законодавства України. Усі питання, не врегульовані або не повністю врегульовані Угодою, регулюються відповідно до норм матеріального права України.
 • 11.ДОДАТКОВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 11.1.Ця Угода є обов’язковою до її виконання Сторонами.
  • 11.2.Постачальник послуг може змінювати положення цієї Угоди, як і будь-які Додатки до неї, в односторонньому порядку та в будь-який час, без попереднього попередження Користувача та без отримання від Користувача відповідного погодження. Повідомлення про внесення змін до Угоди може бути здійснене на власний розсуд Постачальником послуг шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та/або за допомогою повідомлення, яке направляється Користувачеві.
   • 11.2.1.Відсутність повідомлення, указаного в п. 11.2 цієї Угоди, не надає Користувачеві права не виконувати її.
  • 11.3.Користувач несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з положеннями цієї Угоди та з додатками до неї.
  • 11.4.Подальше користування Сайтом означає згоду Користувача з будь-якими змінами, які були внесені до Угоди про користування Сайтом.
  • 11.5.Попередньою адресою Сайту в мережі Інтернет була адреса https://www.yenotes.com, з якої сьогодні здійснюється автоматичне перенаправлення користувачів на відповідні сторінки https://www.kyivdictionary.com. Дія всіх без винятку положень цієї Угоди поширюється й на можливе використання Користувачем будь-якого Інформаційного наповнення Сайту, доступного на сторінках https://www.yenotes.com, з-поміж іншого – через кеш пошукових систем, веб-архіватори тощо. Користувач несе повну відповідальність за будь-яке використання таких матеріалів будь-яким способом.
  • 11.6.Претензії щодо якості надання послуг направляються Користувачем Постачальникові послуг у порядку, установленому чинним законодавством.
  • 11.7.Якщо з будь-яких причин одне або декілька положень цієї Угоди визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.
  • 11.8.Усі графічні елементи в цій Угоді, у тому числі виділення напівжирним шрифтом, синім кольором, написання елементів з великої літери тощо, використано лише для зручності. Вони жодним чином не впливають на витлумачення та застосування ні окремих елементів Угоди, ні всієї Угоди цілком.
  • 11.9.Усі назви розділів у цій Угоді наведено лише для зручності. Назви розділів жодним чином не впливають на витлумачення та застосування ні окремих елементів Угоди, ні всієї Угоди цілком.
  • 11.10.Ця Угода складена українською мовою та може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної та іншомовної версій Угоди застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.
  • 11.11.Усі зміни, унесені Постачальником до цієї Угоди, набирають чинності й стають обов’язковими до виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі Сайту.
  • 11.12.Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.
 • 12.ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
  • 12.1.Пропозиції, скарги та запитання щодо використання Сайту Користувач може направити на електронну пошту, що вказана в розділі Сайту «Зв’язок» за посиланням https://www.kyivdictionary.com/uk/contact/.
  • 12.2. Постачальник послуг забезпечує зворотний зв’язок із Користувачем за допомогою будь-якого з таких засобів на власний розсуд:
   • електронною поштою;
   • телефоном – у разі, якщо Користувач указує при реєстрації відомості про свій контактний номер;
   • шляхом направлення відповіді Користувачеві у відповідному розділі Профілю Користувача;
  • 12.3.Постачальник послуг може публікувати повідомлення, які стосуються до будь-якого Користувача, безпосередньо на Сайті, а також надсилати сповіщення про це Користувачеві.
  • 12.4.Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що він отримав усі повідомлення, незалежно від методу їх надіслання.
  • 12.5.Усі повідомлення, отримані Постачальником послуг від Користувача, належать до інформації, яку Користувач не вважає інформацією з обмеженим доступом, окрім банківської або іншої інформації, якій законом надано відповідний спеціальний статус, а отже, вона може розголошуватися Постачальником послуг без письмової згоди Користувача на Сайті.
 • 13.ПОГОДЖЕННЯ СТОРІН ЩОДО НАДАННЯ ЦІЙ УГОДІ СИЛИ ДОГОВОРУ
  • 13.1.Сторони погодили, що надають цій Угоді сили договору, який має юридичну силу для Постачальника послуг та Користувача – з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди згідно з її положеннями.
 • 14.СТРОК ДІЇ УГОДИ
  • 14.1.Строк дії цієї Угоди – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цієї Угоди.
 • 15.РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  • 15.1.Реквізити Постачальника послуг:
  • 15.2.Реквізити Користувача:
   • 15.2.1.Реквізити Користувача зазначаються Користувачем при Реєстрації на Сайті.
   • 15.2.2.Уся інформація, яку отримає Постачальник унаслідок користування Сайтом Користувачем, може бути використана ним як інформація, що так чи інакше ідентифікує Користувача й належить до його реквізитів як Сторони цієї Угоди.