Словосполучення (звороти), що містять слово «una» у категорії «загальна лексика»
parlare un linguaggio poco comprensibile
мати незрозумілу манеру мовлення
parti di una macchina
деталі автомобіля
passami una forchetta
передай мені виделку
passare per un genio
уважатися генієм
passare un brutto quarto d’ora
пережити неприємний момент
passare un messaggio
передавати повідомлення
Passava su su nel cielo un aeroplano ("Lo Zingarelli").
У небо поволі здіймався літак.
Penso sempre alla mia famiglia che avevo dovuto lasciare per diventare un soldato.
Я постійно думаю про свою сім’ю, яку повинен був покинути, щоб стати солдатом.
Per imparare una canzone, bisogna cantare la canzone stessa più volte.
Щоб вивчити пісню, необхідно заспівати її декілька разів.
Per un telefono così ci vorranno circa ottocento euro.
На такий телефон знадобиться з вісімсот євро.
Perché mi tratti come se fossi un tuo sottoposto?
Чому ти обходишся зі мною так, ніби я ‒ твій підлеглий?
piantare un albero
посадити дерево
"Portami un bicchiere d’acqua", ‒ chiese la madre con la voce stanca.
"Принеси мені склянку води", ‒ стомленим голосом попросила мати.
Portami un libro da leggere.
Принеси мені почитати якусь книгу.
portare un esempio
наводити приклад
portare un tema all’esame
виносити тему на іспит
portare una catenina al collo
носити на шиї ланцюжок
portare una scusa
казати щось на своє виправдання
possedere una lingua
володіти мовою
prendere a nolo un’automobile
винаймати автомобіль
prendere (fare) una volta
колеси́ти
prendere (fare) una volta
колесува́ти
prendere (fare) una volta
кружля́ти
prendere (fare) una volta
робити коло
prendere in affitto un appartamento
винаймати квартиру
prendere un appuntamento
призначати зустріч
prendere un colpo in testa
отримати удар в голову
prendere un impegno
брати на себе обов’язок
prendere un impegno
зобов’я́зуватися
prendere un malanno
захворі́ти
prendere un pugno
отримати удар кулаком
prendere una boccata d’aria
вийти надвір, щоб подихати свіжим повітрям
prendere una città per fame
заморити голодом місто (в облозі)
prendere una decisione
ви́рішити
prendere una storta
отримати вивих
prendere uno spavento
зляка́тися
prendere uno spavento
наляка́тися
prendere uno spavento
споло́хатися
prendersi una malattia
заразитися (хворобою)
Prendi un chilo più tre etti di farina.
Купи кілограм і триста грамів борошна.
Prendi un po’ di patate!
Поклади собі трохи картоплі!
prenotare una doppia
бронювати номер на дві особи
presentare una candidatura
висувати кандидатуру
prevedere i futuri sviluppi di una situazione
передбачати майбутні варіанти розвитку подій
Prima della mia casa c’è un’edicola.
Перед моїм будинком стоїть газетний кіоск.
produrre un risultato
давати результат
produrre un risultato
давати (спричиняти) наслідки
produrre un risultato
спричинитися до наслідків
proferire una parola
вимовляти слово
proporre un indovinello
загадати загадку

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.