Словосполучення (звороти), що містять слово «for» у категорії «загальна лексика»
go for a walk
іти гуляти
go for a walk
іти на прогулянку
go for a walk to work up an appetite
нагулювати апетит
go for it!
вперед!
go in for (sth)
брати участь (у чому) (зазвичай)
go in for (sth)
реєструва́тися (на змагання тощо)
go in for (sth)
склада́ти (іспит)
go in for the kill
готуватися до знищення (кого, чого)
go in for the kill
скористатися нагодою для досягнення цілі
go (move in, close in) for the kill
вчиняти щось рішуче або безжалісно, щоб повернути ситуацію на свою користь
good for/on you (him, her, etc.)!
молоде́ць (ч.)
good-for-nothing
ле́дар (ч.)
good-for-nothing
леда́чий
good-for-nothing
неро́ба (ж.)
good-for-nothing
неро́ба (ч.)
go/turn to sb for advice
звертатися за порадою до когось
greedy for money
ласий до грошей
Harry’s face was pale, for he was terrified.
Обличчя Гаррі зблідло, адже він був нажаханий.
have a feel for
мати здібності  (до чого)
have a feel for
розумі́ти  (кого, що)
have a fine eye for antique furniture
гостре око на античні меблі (у кого)
have a flair for sth
мати здібності до чогось
have a genius for [doing] sth
мати здібності до чогось
have a [good] head for figures/facts/business etc
мати здібності до обчислень, запам’ятовування фактів, ведення бізнесу тощо
have a [good] nose for sth
мати нюх на щось
have a high regard for (sb)
поважа́ти (кого)
have a lot of time for
подо́батися
have a lot to answer for
бути відповідальним за щось погане
have a soft spot for sb/sth
подо́батися (кому)
have a surprise for sb
мати сюрприз для когось
have a taste for sth
подо́батися (кому; що)
have an eye for (sb)
вважати когось сексуально привабливим
have fears for (sb, sth)
пережива́ти (за кого, що)
have feelings for (sb)
мати почуття до (кого)
have [got] it in for (sb)
ускладнювати життя (кому)
have high/great hopes for (sb, sth)
покладати великі надії на (кого, що)
have news for sb
мати новини для когось (вживається, щоб сказати, що хтось буде неприємно здивованим, тому що щось станеться не так, як він/вона собі хоче)
have no stomach for (sth)
не мати апетиту (до чого)
have no stomach for (sth)
не мати бажання
have no stomach for (sth)
не мати сміливості (щось робити)
have no time for (sb, sth)
не любити (кого, чого)
have no time for (sb, sth)
не мати часу на (кого, що)
have no time for (sb, sth)
не терпіти (кого, чого)
have no words for
не мати слів (щоб описати щось)
have nothing to say for oneself
не мати чого сказати (не хотіти брати участь у розмові)
have respect for sb
поважа́ти (кого)
have sb to thank for (sth)
бути вдячним (кому; за що)
have something/nothing to show for sth
мати/не мати що показати
have sth for breakfast
їсти щось на сніданок
have sth going for one
мати талант, навичку, якості тощо, що допомагають