Словосполучення (звороти), що містять слово «for» у категорії «загальна лексика»
cry out for help
кричати по допомогу
DA (documents for acceptance)
документи, що підтримують акцепт
decide for yourself
вирішувати самому
decide for yourself
приймати власне рішення
decide on a date [for sth]
обирати дату [для чогось]
desire for success
жага до успіху
develop a taste for sth
починати любити (що)
do anything for a quiet life
іти на поступки, щоб бути залишеним у спокої
do anything for a quiet life
робити все задля тихого (спокійного) життя
do duty for (as)
замі́нювати  (що)
do for
вбива́ти
do for
визнавати винним
do for
вистача́ти
do for
вто́млюватися
do for
зіпсува́тися
do for
зни́щувати
do for
перемага́ти
do for
погіршувати вигляд/якість тощо
do for
покращувати вигляд/якість тощо
do for
прибира́ти  (для когось)
do for
руйнува́ти
do nothing for
погіршувати вигляд/якість тощо
do sth for a bet
робити щось на заклад / на спір
do well for oneself
ставати успішним/багатим
Don’t think for a minute that I’m angry.
Не думай ні на хвилину, що я злюся.
do/work wonders [for]
мати позитивний вплив  (на що)
do/work wonders [for]
робити дива
dress for dinner
наряджатися на вечерю
eliminate the need for sth
усувати необхідність (чого)
Emma made a bolt for the door.
Емма кинулася до дверей.
exclusively for educational purposes
виключно з освітньою метою
expose one’s feelings for sb
показувати свої почуття до когось
expres deep/great regret for sth
висловлювати глибоке співчуття через щось
fall for (sb)
зако́хуватися (у кого)
fall for (sth)
клюва́ти (на що)
fall for
пійматися на гачок
far be it from/for me to do sth
і думки не було щось робити
fear for sb’s safety/life
боятися за чиюсь безпеку / життя
feel sorry for
співчува́ти  (кому)
feel sorry for oneself
жаліти/шкодувати себе
fetch and carry [for sb]
прислу́жувати (кому)
fight for a cause
боротися за ідею
fight for survival
боротьба за виживання
fight/gasp for air
хапати повітря
Find somebody to ghost the book for you.
Знайди когось, хто напише книгу замість тебе.
for a change
для різноманіття
for a few minutes
на декілька хвилин
For a girl who used to be a model, she makes a bad fist of walking down the catwalk.
Як дівчина, що була моделлю, вона погано ходить по подіуму.
for a moment
на хвилину (на мить, на момент)
for a month
протягом місяця