Словосполучення (звороти), що містять слово «nella» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
consumare (mangiarsi) la ricolta (il grano) in erba
встановлювати ціну на ще не зібраний урожай
consumare (mangiarsi) la ricolta (il grano) in erba
залізти в борги, сподіваючись на майбутній урожай
consumare (mangiarsi) la ricolta (il grano) in erba
продавати майбутній урожай
convertire il nero in bianco
видавати біле за чорне
convertire il nero in bianco
з чорного біле робити
convertire il nero in bianco
називати чорне білим
costruire castelli in aria
надхмарні замки будувати
costruire castelli in aria
надхмарні палаци (палати) будувати (виводити, спинати)
costruire castelli in aria
у хмарах літати
costruire castelli in aria
химери ганяти
dare in escandescenze
вибухнути гнівом
dare in escandescenze
скипіти гнівом (від гніву)
dare in smanie
місця собі не знаходити (від хвилювання)
di padre in figlio
від батька до сина
di padre in figlio
від покоління до покоління
di padre in figlio
від роду до роду
di padre in figlio
з покоління в покоління
di padre in figlio
з роду в рід
di punto in bianco
з доброго дива
di punto in bianco
знена́цька
di punto in bianco
несподі́вано
di punto in bianco
ні з сього ні з того
di punto in bianco
ні сіло ні (в)пало
di punto in bianco
ра́птом
di punto in bianco
рапто́во
Dio [mi (me ne)] guardi!
крий (боронь, борони, ховай) боже
Dio [mi (me ne)] guardi!
не дай боже
Dio [mi (me ne)] guardi!
не доведи господи
Dio [mi (me ne)] guardi!
(не)хай бог боронить (ховає)
Dio [mi (me ne)] guardi!
хай бог (господь) милує
è (sta) nelle cose
реалісти́чний
è (sta) nelle cose
цілком можливий
è una goccia nel mare
крапля (краплина) в морі
entrare in ballo
брати участь
entrare in ballo
вступати в гру
entrare in ballo
грати роль
entrare in ballo
несподівано з’являтися
entrare in campo
брати участь
entrare in campo
вступати в гру
entrare in campo
грати роль
entrare in campo
несподівано з’являтися
entrare in collera
[аж] знетямитися
entrare in collera
збезсе́битися
entrare in collera
розгні́ватися
entrare in collera
роздратува́тися
entrare in collera
розлютува́тися
entrare in collera
скази́тися
entrare in forse
починати сумніватися
entrare in gioco
брати участь
entrare in gioco
вступати в гру

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.