Словосполучення (звороти), що містять слово «nella» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
cadere in piedi
дешево відбутися
cadere in piedi
не зазнати серйозної шкоди
cadere nel silenzio
іти в забуток
cadere nel silenzio
іти в непам’ять
cadere nel silenzio
покриватися забуттям
cadere (restare) in trappola
дати себе обманути
cadere (restare) in trappola
попастися (пійматися) в пастку
cadere (restare) in trappola
ускочити в лабети
cadere sempre in piedi come i gatti
завжди виходити сухим із води
camminare (andare) col naso in aria (all’aria)
неуважно крокувати
campato in aria
безпідста́вний
campato in aria
необґрунто́ваний
cantare in qd (sotto nome di qc)
бути записаним на чиєсь ім’я  (про кредит, рахунок тощо)
cantare in tedesco
кричати і лаятися від болю
cercar de’ funghi in Arno
шукати в неправильному місці
cercar de’ funghi in Arno
шукати те, чого немає
cercar de’ pesci in monte Morello
шукати в неправильному місці
cercar de’ pesci in monte Morello
шукати те, чого немає
cercare i fichi in vetta
братися за складні або небезпечні справи
cercare nel fuoco ed entro le spine
шукати геть усюди (геть скрізь)  (кого, що)
cercare nel fuoco ed entro le spine
шукати по всіх світах  (кого, що)
cercare nel fuoco ed entro le spine
шукати по всіх усюдах  (кого, що)
chi è sfortunato al gioco è fortunato in amore
кому в картярстві не щастить, той виграє в коханні
chi ha lingua in bocca può andar per tutto
хто людей питає, той і розум має
chi ha lingua in bocca può andar per tutto
хто питає, той не блудить
chi ha lingua in bocca può andar per tutto
язик до Києва доведе
chi ha lingua in bocca può andar per tutto
язик на край світу доведе
chi in tempo tiene, con tempo s’attiene
на всяке хотіння треба мати терпіння
chi in tempo tiene, con tempo s’attiene
хто жде, той діждеться
chi in tempo tiene, con tempo s’attiene
чекай, аж час прийде
chi vive col vizio, muore nella vita
хто живе в гріху, помирає ще за життя
chiamarsi in colpa
визнати вину
chiamarsi in colpa
повини́тися
chiamarsi in colpa
признатися у провині (до вини)
chiudere in bellezza
успішно завершити якусь справу чи діяльність
chiudere la porta in faccia
відмовити у допомозі  (кому)
chiudere la porta in faccia
грубо поводитися  (з ким)
chiudere la porta in faccia
грюкнути дверима перед чиїмось носом
cita cita, chi vuol del ben se ’l faccia in vita
про спасіння душі треба думати ще за життя
col cuore in mano
від (з) щирого серця
col cuore in mano
з щирим серцем
col cuore in mano
по щирості
col cuore in mano
щи́ро
col cuore in mano
щиросе́рдно
comprare la raccolta in erba
ризикувати тим, що маєш, сподіваючись на майбутню вигоду
con il vento in poppa
якнайкращим чином
con la testa nel sacco
безду́мно
con la testa nel sacco
легкова́жно
con la testa nel sacco
необду́мано
confidare qc in un orecchio
повідомляти по секрету (що)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.