Словосполучення (звороти), що містять слово «Che» у категорії «загальна лексика»
- Come sta tua figlia? ‒ Vuole sposare un imbroglione che viene da una famiglia di trafficanti.
- Як твоя дочка? ‒ Хоче вийти за якогось шахрая з сім’ї торгашів.
- Come trovi il mio appartamento? ‒ Che figata!
- Як тобі моя квартира? ‒ Клас!
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
- Perché la stazione è piena di gente? ‒ Il treno che viene da Napoli è in ritardo.
- Чому на вокзалі так багато людей? ‒ Поїзд з Неаполя запізнюється.
- Sei sicura che non ti tradirà? ‒ Mi ha dato la sua parola.
- Ти впевнена, що він тебе не зрадить? ‒ Він дав мені слово.
‒ Signori, di ciò che iersera vi fu fatto so io grado alla fortuna più che a voi... (Giovanni Boccaccio)
‒ Панове, ‒ одповів на те мессер Торелло, ‒ те, що я зробив для вас учора ввечері, завдячую я більше фортуні, аніж вам... (Пер. М. Лукаша)
a che?
для чого
a che?
на́що
a che?
наві́що
a che pro?
для чого
a che pro?
на́що
a che pro?
наві́що
a condizione che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
a meno che
як не
a meno che
якщо не
a misura che
у міру [того] як
a patto che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
a seconda che (+ дієсл. у congiuntivo)
залежно від того, чи
a tal punto che
так..., що
a tal punto che
такий..., що
a tal segno che
так..., що
a tal segno che
такий..., що
a volere che
для того щоб
a volere che
що́би
a volere che
щоб
Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo potuto.
Ми зробили все, що могли.
Abbiamo passato il primo capitolo del Suo libro. Penso che possiamo pubblicarlo l’anno prossimo.
Ми переглянули перший розділ Вашої книги. Думаю, ми зможемо видати її наступного року.
Adesso so che è stato lui ad uccidere Laura.
Тепер я знаю, що це він убив Лауру.
affermazione che non teme smentite
незаперечне твердження
al punto che
так..., що
al punto che
такий..., що
Al vedere che sua madre era uscita di casa, Marta ha tirato fuori una sigaretta.
Побачивши, що матір вийшла з дому, Марта витягнула цигарку.
All’uscire da casa si è ricordata che non aveva spento il ferro.
Вийшовши з дому, вона згадала, що не вимкнула праску.
altro che
авже́ж
altro che
ая́кже
altro che
звича́йно
altro che
зві́сно
ammesso che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
Ammetterai che le tue parole sono state fuori luogo.
Погодься, що твої слова були недоречними.
Anche a guardarlo (anche guardandolo), si capisce che non gli piace starci.
Досить поглянути на нього, щоб зрозуміти, що йому тут не подобається.
Andiamo, che è tardi.
Ходімо, [бо] вже пізно.
Assumiamo che lei sia colpevole di furto.
Припустімо, що вона вчинила крадіжку.
Avevo così paura che non riuscivo a muovermi ("Il Nuovo De Mauro").
Я був такий наляканий, що не міг поворушитися.
basta che
за умови, що…
basti (basta) dire che
достатньо сказати, що…
bisogna (dovete) sapere che
важливо знати, що
bisogna (dovete) sapere che
необхідно сказати, що
Bisognerà pure che gli diciamo tutto.
Нам треба буде неодмінно йому все сказати.
C’è corso poco che io non cadessi giù.
Я ледве не впав донизу.
cera (aspetto) che non piace
хворобливий вигляд

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.