Словосполучення (звороти), що містять слово «Che» у категорії «загальна лексика»
Certi pensano che la Terra sia piatta.
Деякі люди вважають Землю пласкою.
Che altro ha detto?
Що ще він сказав?
che (bei, altri) tempi!
гарні були часи!
che (bei, altri) tempi!
ото були часи!
Che bella figura!
От так молодець!  ([ірон.])
Che bella figura!
Яке стидовище!
Che bella idea!
Яка гарна ідея!
Che belle scarpe! Sono di vero cuoio?
Яке красиве взуття! Воно зі справжньої шкіри?
Che bellezza!
Яка краса!
che c’è?
що сталося?
che c’è?
що таке?
Che c’è di bello?
Що нового?
che ci ho a che vedere io?
а я тут до чого?
Che ci vuole?
Що треба? (коли хочуть показати простоту, з якою можна виконати дію)
Che cosa proponi di fare dopo la cena?
Чим ти пропонуєш зайнятися після вечері?
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що тут скажеш...
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що я можу сказати...
che è, che non è
з доброго дива
che è, che non è
ні з сього ні з того
che è, che non è
ні з того ні з сього
che è, che non è
ні сіло ні впало
che è, che non è
ра́птом
Che è quella cosa sul tavolo?
Що то за річ на столі?
che è un piacere
лю́бий
che è un piacere
лю́бо
che è un piacere
приє́мний
che è un piacere
приє́мно
Che entrino!
Нехай увійдуть!
Che facevi la notte scorsa? Non sei un bel vedere.
Що ти робив учора вночі? Вигляд у тебе не найкращий.
Che fai?
Що робиш?
Che figura!
От так молодець!  ([ірон.])
Che figura!
Яке стидовище!
Che giorno è oggi?
Який сьогодні день?
Che io sappia, Beatrice è già sposata.
Скільки мені відомо, Беатріче вже одружена.
Che lavoro vorresti fare da grande?
Ким би ти хотів працювати, коли виростеш?
Che magro che sei! Devi mangiare di più.
Який же ти худий! Тобі треба більше їсти.
che modi!
яка невихованість!
che ne so
звідки мені знати
che ne so
хіба я знаю
che non ti dico
такий, що й описати важко
Che ora è?
Котра година?
che palle!
яка нудьга!
che parole!
добирай слова  (реакція на чиюсь лайку)
che più?
що ще я можу сказати (вдіяти тощо)?
che resti tra noi
нехай це залишиться між нами
che sarà di me?
що зі мною буде?
che so ([fam.] chessò)
можли́во
che so ([fam.] chessò)
напе́вно
Che te ne pare?
Що ти про це думаєш?
Che tempo fa?
Яка зараз погода?

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.