Словосполучення (звороти), що містять слово «Che» у категорії «загальна лексика»
che testa [d’uomo]!
яка розумна людина!
che testa [d’uomo]!
який дивак!
che ti credevi?
що ти собі думав?
Che ti prenda un colpo!
Щоб тебе грець ударив (побив, узяв)!
Che ti prende?
Що з тобою таке?
Che ti prende?
Який ґедзь тебе вкусив?
Che vai dicendo?
Що ти кажеш?
Che vedo!
Що я бачу!
che verrà
насту́пний
che vita!
що ж це за життя!
che vuoi (che vuole, che volete)
що тут скажеш...
che vuoi (che vuole, che volete)
що я можу сказати...
Che vuoi, è il suo carattere ("Il Nuovo De Mauro").
Що тут скажеш, такий уже в нього характер.
Cioè, quello che volevo dire è che a me non sembra di aver fatto dei gran compromessi ("Garzanti").
Отже, що я хотів сказати... мені не здається, що я пішов на великі поступки.
coi tempi che corrono
враховуючи труднощі сучасного життя
Col cavolo che ti chiederò scusa!
Дідька лисого я проситиму в тебе пробачення!
Come andò che rompesti la vetrina del negozio?
Як так сталося, що ти розбив вітрину крамниці?
com’è che...?
чому це...?
Come lo vidi, capii che si sentiva male.
Коли я його побачив, я зрозумів, що йому було погано.
Come mai non sei al lavoro? ‒ Un tale mi ha detto che l’ufficio era chiuso.
Чому це ти не на роботі? ‒ Якийсь чоловік сказав мені, що офіс зачинений.
come va che...?
чому це...?
con tutto che
дарма що
con tutto che
незважаючи на те що
con tutto che
неха́й
con tutto che
попри те що
con tutto che
хай
con tutto che
хоч
con tutto che
хоча́
con [tutto] quel che segue
використовується для позначення вже відомої частини вислову:
concesso che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
Conosco le persone che proprio chiamano guai.
Я знаю людей, які прямо притягують до себе халепи.
Conservo tutti i piccoli regaletti che mi hanno fatto i bambini.
Я зберігаю всі маленькі подарунки, які мені зробили діти.
Credo che si vergogni della sua condotta.
Думаю, йому соромно за свою поведінку.
da che / da quale parte
з чого
da che / da quale parte
зві́дки
Da che parte vai?
Звідки ти йдеш?
da ciò si conclude che...
звідси випливає, що...
dal momento che
оскі́льки
dal momento che
через те що
Dall’indagine risulta che il 15% della popolazione soffre di stress.
Дослідження показало, що 15% населення страждають від стресу.
Deve ancora nascere quello che possa superare il mio risultato.
Ще не народився той, хто зможе перевершити мій результат.
Di che è fatto?
З чого це зроблено?
Di che segno sei?
Хто ти за гороскопом?
di (in) modo che
таким чином, що
di (in) modo che
таким чином, щоб
dopo di che
після чого
Dovete lavorare, quale che sia il vostro desiderio.
Ви мусите працювати, хоч би чого ви хотіли.
è a lei che devi parlare
це з нею тобі треба говорити
è per te che lo dico
я тобі це кажу
è che...
але річ у тім, що...

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.