Словосполучення (звороти), що містять слово «Che» у категорії «загальна лексика»
Non so che calzoni mettere.
Я не знаю, які штани вдягнути.
non sono che belle parole
на словах ‒ як на органах, а як до діла ‒ то й заніміла
non sono che belle parole
на словах ‒ як на цимбалах, а на ділі ‒ як на балабайці (балалайці
non sono che belle parole
не так він добре діє, як говорить
non sono che belle parole
не так-то він діє, як тим словом сіє
non sono che belle parole
словами сюди і туди, а ділом нікуди
non sono che belle parole
хто багато говорить, той мало робить
non sono che belle parole
це всього лиш пусті слова
non sono che belle parole
язиком сяк і так, а ділом ніяк
Non tutto quello che avete studiato risulterà utile.
Не все, що ви вчили, виявиться корисним.
nonostante che (+ дієсл. у congiuntivo)
незважаючи на те, що
nonostante che (+ дієсл. у congiuntivo)
попри те, що
Nonostante che tra noi passino venti anni, non esiste una persona che mi capisca così bene.
Незважаючи на те, що ми маємо двадцять років різниці, не існує жодної людини, яка розуміла б мене краще.
o che ... o che
чи... чи
Oggi fanno cinque anni che siamo amici.
Сьогодні п’ять років від початку нашої дружби.
Ogni suo movimento dava a vedere che era offeso.
Кожен його рух виказував, що він ображений.
Oh, che bella sei!
Ох, яка ж ти гарна!
Ora che siamo adulti bisogna stare con i genitori più spesso.
Тепер, коли ми дорослі, треба частіше проводити час з батьками.
Pare che il tempo si metta al bello.
Здається, надворі розпогоджується.
Penso di andare al cinema, tanto più che volevo da tempo vedere quell’ultimo film Marvel.
Я планую піти в кіно, тим більше що я вже давно хотів подивитися останній фільм "Марвел".
Penso sempre alla mia famiglia che avevo dovuto lasciare per diventare un soldato.
Я постійно думаю про свою сім’ю, яку повинен був покинути, щоб стати солдатом.
Per buono che sia, non sopporterà più il tuo comportamento.
Хай який він добрий, він більше не терпітиме твоєї поведінки.
per il fatto che
через те, що
per ogni minimo che
через кожну дрібницю
più che altro
більш усього (більше всього)
più che altro
в основному
più che altro
головним чином
più che altro
здебі́льша
più che altro
здебі́льшого
più che altro
над (понад) усе
più che altro
найпа́че
più che altro
наса́мперед
più che altro
перева́жно
più che altro
передовсі́м
più che altro
передусі́м
più che altro
спе́ршу
più che altro
споча́тку
più che altro
у першу чергу
più che mai
більше, ніж будь-коли
Poi non venirmi a dire che lo sapevi! ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Тільки не кажи мені потім, що ти так і знав!
posto che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
Posto che lo voglia, ti dirò tutto.
Якщо ти цього хочеш, я тобі все розповім.
Preferisco leggere che ascoltare la musica.
Мені більше подобається читати, ніж слухати музику.
prevedo di partire presto (che partiremo presto)
гадаю, ми скоро поїдемо
prezzi che non temono la concorrenza
ціни, яким не страшна конкуренція (дуже низькі)
Quanta gente! Sei sicuro che dobbiamo andare là?
Ого, скільки людей! Ти певен, що нам треба туди йти?
Quel po’ po’ di giardino che hai!
Нічогенький у тебе садок!
quello che ci vuole, ci vuole
як треба, то треба
Quello che dici non conclude.
Твої слова мене не переконують.
Questa penna è rossa, ma è l’unica che ho potuto trovare.
Це червона ручка, але я більше ніякої не знайшов.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.