Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

haveбрит.: /hav/амер.: /hæv/
 1. v.  (had | had) tr. 
  1. tr.   (або [брит.] have got) 
   перех. 
   (що)
   ;
   неперех. 
   (чим)
   Син.: possess, own, hold
  2. tr.   (або [брит.] have got) 
   1. неперех. 
    (мати певну рису, характеристику, якість тощо)
  3. tr.   ([Пн. США]; [розм.])   (have oneself) 
   Син.: proveide, induge
  4. tr. 
    
   (кого, чого)
   Син.: comprise, consist (of)
  5. tr.   (або [брит.] have got) 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   (кваліфікацію, ступінь тощо)
  6. tr. 
   перех. 
   (певну мову чи предмет)
   Син.: know
  7. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: experience, undergo
  8. tr.   (ніколи не вживається у continuous (progressive)) 
   неперех. 
   (від хвороби, інвалідності тощо)
   Син.: suffer
  9. tr.   (have sth done)   (+ past participle) 
  10. tr. 
  11. tr. 
  12. tr.   ([розм.]) 
  13. tr.   ([розм.]) 
   перех.   
   (кого)
   ;
   перех.   
   (кого)
   ;
   перех.   
   (кого)
   ;
   перех.   
   (кого)
   Син.: trick, fool, deceive, cheat, outwit
  14. tr.   ([вульг.]; [жарг.]) 
  15. tr. 
  16. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: organize, arrange, hold
  17. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: eat, drink
  18. tr. 
   перех.   
   (кого)
   Син.: give birth (to), bear, beget
  19. tr.   (також have got або have sth on) 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: manifest, show, display
  20. tr.   (вживається із запереченням) 
   неперех.   
   (з чим)
   ;
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
  21. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех. 
   Син.: place
  22. tr.   (або [брит.] have got) 
   перех.   
   (кого)
   Син.: hold, grasp
  23. tr.   (ніколи не вживається у continuous (progressive)) 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   ;
   перех. 
   (щось надіслане, дане чи зроблене для когось)
   Син.: receive, get, take
  24. tr. 
   перех.   
   (кого)
   Син.: invite
  25. tr.   (або [брит.] have got) 
  26. tr. 
    
   (в чому)
   Син.: partake
  27. tr. 
   перех. і неперех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: declare, state, assert
  28. tr. 
   1.  (вживається з інфінітивом без to - have sb do sth) 
    перех.   
    (кого)
    Син.: cause
   2. tr. 
  29. tr. 
   перех.   
   (кого)
   Син.: bribe, suborn
  30.  (допоміжне дієслово; have to або have got to do sth) 
   1. Син.: must, have got (to), (be) obliged (to)
  31.  (допоміжне дієслово) 
  32. tr. 
  33. tr.   (або [брит.] have got) 
  34. tr.   (або [брит.] have got) 
  35. tr.   ([арх.]) 
   перех.   
   (кого, що)
   Син.: understand
 2. n.  ([розм.]) 
  1.  (the haves) 
   Син.: have-got
   Ант.: have-not
  2.  ([брит.]; [заст.]) 
   Син.: fraud, swindle, have-on

**********

haves