Словосполучення (звороти), що містять слово «have» у категорії «американська англійська»
do you have a minute?
у Вас не буде вільної хвилинки? (вживається, коли людина хоче швидко поговорити з кимось)
get/have a load on
набра́житися
get/have a load on
наду́длитися
get/have a load on
нажлу́ктатися
get/have a load on
нали́зуватися
get/have a load on
напива́тися
get/have one’s bell rung
бути вдареним по голові
get/have the drop on
брати гору  (над ким, чим)
get/have the drop on
витягати та націлювати зброю на когось  (швидше, ніж хтось інший)
get/have the goods on
здобувати інформацію про когось, щоб використати її проти нього
get/have the goods on
мати докази  (проти кого)
get/have the hot hand
мати період успіхів/низку перемог
give/have a free hand
давати/мати повну свободу дій
have a dog in the fight
мати особистий/власний інтерес
have a good one!
гарного дня!
have a heavy foot
їхати (вести машину) дуже швидко
have a monkey on one’s back
бути залежним від наркотиків
have a nice day!
гарного (вдалого) дня!
have a snit
дратува́тися
have a snit
зли́тися
have a whack at (sth)
робити спробу
have a whack at (sb)
скеровувати удар (на кого)
have [all] the markings of (sth)
мати [усі] якості/характеристики (чого)
have an ax to grind
мати на меті свою користь
have cold feet
боя́тися
have it made in the shade
бути дуже багатим
have it made in the shade
мати безтурботне життя
have no use for (sb, sth)
не мати терпіння до (кого, чого)
have no use for (sb, sth)
не поважати (кого, чого)
have shit for brains
бути бовдурем (пустоголовим, дурнем)
have shot one’s wad
вичерпувати всі ресурси (гроші, енергію, заряд тощо)
have skin in the game
мати персональні інвестиції і бути зацікавленим в успіху
have something on the ball
мати лій в глові
have something on the ball
мати смалець в голові
have the drop on (sb)
мати перевагу (над ким)
have the inside track
мати перевагу
have two strikes against one
бути у невигідному становищі
have/get a leg up on
мати/здобувати перевагу (над ким, чим)
have/get sb’s number
бачити наскрізь  (кого)
have/get the hang of
опано́вувати  (що)
have/get the hang of
розуміти важливість/ідею тощо  (чого)
have/has to be
мусить бути
I have a bridge to sell you
вживається, щоб сказати, що якщо людина вірить у щось, то вона дурна
If you believe that, I have a bridge to sell you!
Якщо ти віриш у це, то ти просто дурень!
what time do you have?
котра година?