Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

sufferбрит.: /ˈsʌfə/амер.: /ˈsəfər/
 1. v.  (suffered | suffered)
  1. tr. and intr. 
    
   (від чого)
   ;
    
   (що)
   (щось неприємне)
   ;
  2. intr.   (suffer from) 
    
   (на що)
   (мати хворобу тощо)
   ;
    
   (чим)
  3. tr. 
  4. intr. 
  5. intr. 
   Син.: get worse
  6. intr.   ([арх.]) 
  7. tr.   ([арх.]) 
    
   (кого, що)
   Син.: tolerate
  8. tr.   ([арх.])   (suffer sb to do sth) 
   Син.: allow
sufferingбрит.: /ˈsʌf(ə)rɪŋ/амер.: /ˈsəf(ə)rɪŋ/
Словосполучення (звороти), що містять  "suffer"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 26
фразеол.
Кількість фраз: 2

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.