Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

causeбрит.: /kɔːz/амер.: /kɔːz/
 1. n.
  1. Син.: reason
  2.  ([право]) 
 2. v.  (caused | caused) tr. 
  1.  
   (до чого)
Словосполучення (звороти), що містять  "cause"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 48
право
Кількість фраз: 1
реліг.
Кількість фраз: 1
філос.
Кількість фраз: 1