Словосполучення (звороти), що містять слово «have» у категорії «розмовна мова»
and/or what have you
і/чи щось подібне
be (have sth) written all over one/one’s face
бути на обличчі написаним
be having a moment
бути популярним (короткий період)
be in a paddy/have a paddy
бути засмученим
be in a paddy/have a paddy
зли́тися
be in a paddy/have a paddy
лютува́ти
be out of (have gone out with) the ark
бути дуже старомодним
be/have a down on (sb, sth)
ставитися вороже (до кого, чого)
Do you have a problem with that?
Тобі щось не подобається? (вживається, коли людина роздратована через те, що хтось не погоджується з чимось)
get (have) sb by the short and curlies
брати (узяти, убрати) в шори  (кого)
get (have) sb by the short and curlies
мати (держати, тримати) в лапах (у жмені, в кулаці)  (кого)
get (have) sb by the short and curlies
прибрати до рук  (кого)
get (have) sb by the short and curlies
тримати (держати) в кігтях
get (have) sb by the short and curlies
узяти в тісні руки  (кого)
get/have a handle on
бути в змозі справитися  (з чим)
get/have a handle on
розумі́ти  (що)
get/have a load on
набра́житися
get/have a load on
наду́длитися
get/have a load on
нажлу́ктатися
get/have a load on
нали́зуватися
get/have a load on
напива́тися
get/have it all wrong
зовсім не так розуміти  (у значенні неправильно)
get/have itchy feet
мати сверблячку до подорожування або переїздів
get/have itchy feet
не сидітися  (кому)
get/have one’s bell rung
бути вдареним по голові
get/have sth under one’s belt
досягати (здобувати) щось важливе  (як частину досвіду)
get/have the goods on
здобувати інформацію про когось, щоб використати її проти нього
get/have the goods on
мати докази  (проти кого)
get/have the goods on
отримувати/мати інформацію (на кого)
get/have the hots for
вважати сексуально привабливим  (кого)
get/have the hots for
хоті́ти  (кого)
get/have the hump
дратува́тися
get/have the hump
обража́тися
get/have the hump
роздратува́тися
get/have the hump
розлю́чуватися
get/have the needle
відчувати неприязнь, огиду тощо
get/have the needle
нервува́ти
get/have the needle
роздрато́вуватися
get/have the wind up
нажаха́тися
get/have the wind up
наляка́тися
get/have the wind up
рознервува́тися
get/have the worst of it
програти у суперечці чи сварці
get/have wind of sth
проню́хувати
get/have/gain a/the jump on
випере́джувати  (кого)
get/have/gain a/the jump on
мати перевагу  (над ким)
Hannah, do you have to interrupt me every time I speak?
Ханно, ти перебиватимеш мене щоразу, коли я говорю?
have a ball
бути щасливим
have a ball
добре проводити час
have a bash
робити спробу
have a bee in one’s bonnet
бути божевільним