Словосполучення (звороти), що містять слово «out» у категорії «загальна лексика»
come out into the open
випливати на поверхню
come out with
каза́ти (раптово щось грубе)
count out
не враховувати (кого, чого) (під час підрахунку)
count out
рахува́ти (що) (називаючи цифру одну за одною)
count out
розрахо́вувати (на кого, що)
creep out
дрижаки беруть (кого, від чого)
creep out
ляка́ти
creep out
морозом усипати (кого, від чого)
cry out
крича́ти
cry out for help
кричати по допомогу
day in, day out
з дня на день
discover/find out a secret
розкривати секрет (дізнаватися про чийсь секрет)
distribute/send out a questionnaire
роздавати / розсилати анкету
do out
декорува́ти
do out
оздо́блювати
do out
прибира́ти
do out
прибира́ти
do out
робити косметичний ремонт
do out
усува́ти
do out
чи́стити
do well out of
мати (отримувати) зиск/прибуток/користь
draw out
до́вшати (про дні, що стають довшими через зміну сезонів)
draw out
м’яко переконувати когось говорити
draw out
продо́вжувати (робити довшим за часом)
drop out
виходити з групи
drop out
ки́дати (навчання в школі, університеті тощо)
drop out
не погоджуватися з принципами суспільства
drop out
перерива́тися (про Інтернет-зв'язок)
drop out
переставати займатися чимось
dry out
побороти алкоголізм
eat one’s heart out
сумува́ти
eyes out on stalks
вилуплені очі  (від подиву, цікавості)
fade out
зника́ти (плавно)
fade out
тихі́шати
fall out
випада́ти (про волосся, зуби тощо)
fall out
вихо́дити (із шеренги)
fall out
свари́тися (з ким)
fall out
става́тися
fall out
трапля́тися
fall out of love
розко́хувати (кого)
fall out of love
розчаро́вуватися (у чому)
feel the market out
вивчати ринок
fight out
доводити до кінця (суперечку, бійку)
fill in/fill out/complete a questionnaire
заповнювати анкету
find out
дізнава́тися (про що)
find out
з’ясо́вувати (що)
find out
розку́шувати (кого)
find/work out a compromise
знаходити компроміс
flame out
заглуха́ти
Flour the board before rolling out the dough.
Присипте дошку борошном, перш ніж розкачувати тісто.