Словосполучення (звороти), що містять слово «me» у категорії «загальна лексика»
- Do you think we will win? ‒ I doubt it.
- Думаєш, ми переможемо? ‒ Я сумніваюся.
- I think she is about 30. ‒ Yeah, and the rest!
- Я думаю, їй десь 30. ‒ Ага, з гаком (з хвостиком)!
ah me!
батечки [мої]
ah me!
Боже [мій]
ah me!
[ох (ой)] батечку [мій]
Alcohol makes me sick.
Мене нудить від алкоголю.
All eyes were on me, and my dress left much to be desired at that moment.
Уся увага була присвячена мені, а моя сукня у той момент залишала бажати кращого.
allow me
дозволь(те) мені  (при ввічливому звертанні/пропозиції допомогти)
Allow me, if you will, to give you a piece of advice.
Дозволь мені, будь ласка, дати тобі пораду.
Although I didn’t want to go, I had to.
Я не хотів іти, та проте мусив.
Among these ties, I choose the black one.
Серед цих краваток я обираю чорну.
And she was like "Never will I talk to you again!"
А вона така: "Я ніколи з тобою більше не говоритиму!"
And then he shouted at me! And what have you expected? He is like that...
А потім він накричав на мене! А чого ти чекала? Він такий...
And then I fessed up to overhearing.
І потім я зізнався, що підслуховував.
And then light dawned on me. He was trying to make me jealous.
А потім до мене дійшло. Він хотів, щоб я приревнувала.
And when it came to the point, I started to stammer and couldn’t say a word!
І коли дійшло до вирішального моменту, я почала заїкатися і не могла вимовити і слова!
Are you accusing me of lying?
Ти звинувачуєш мене у брехні?
Are you calling me a liar?
Ти називаєш мене брехухою?
Are you having me on?
Ти глузуєш з мене?
Are you suggesting that I should quit?
Ти маєш на увазі, що мені треба звільнитися?
As a manager at PwC, I always strove for better performance.
За перебування на посаді менеджера в "PwC" я завжди прагнув покращити результати роботи.
As dawn broke, I left.
Коли зарожевів світанок, я пішов.
as far as I can remember
наскільки я пам’ятаю
as far as I can tell
як мені видається
As for my work, I will do it later.
Щодо роботи, то я зроблю її пізніше.
As I don’t speak Greek, I need a translator.
Оскільки я не говорю грецькою, мені потрібен перекладач.
As I started the engine, I heard some strange sounds.
Коли я завів двигун, я почув дивні звуки.
As to my plans, I wouldn’t like to reveal them.
Щодо моїх планів, то я б не хотів їх розкривати.
As years passed by, I became wiser.
З плином років я став мудріший.
As you might have guessed, I feel bad.
Як ти міг здогадатися, мені зле.
Be an angel and get me my cane.
Будь золотком і подай мені палицю.
Be quiet, sis! I am studying!
Тихенько, сестричко! Я вчуся!
believe me
повір(те) мені
believe you me
повір(те) мені
between ourselves (you and me)
між нами [кажучи]
’But I wasn’t there!’ he countered.
"Але мене там не було!" ‒ вона заперечила.
Call me back later, please.
Передзвони мені пізніше, будь ласка.
Call me tomorrow.
Зателефонуй мені завтра.
Call me when you have finished.
Зателефонуй мені, коли закінчиш.
Can I change seats with you?
Можна помінятися з Вами місцями?
Can I crash at your place on Monday night?
Можна в тебе залишитися з неділі на понеділок?
Can you cook me a cake along the lines of the one you have bought in the supermarket?
Можеш проготувати мені пиріг, схожий на той, що ти купила в супермаркеті?
Can you cut me a piece of pizza?
Можеш мені відрізати шматок піци?
Can you do something about the light? I see nothing.
Можеш зробити щось зі світлом? Я нічого не бачу.
Can you get me out of here?
Допоможеш мені вибратися звідси?
Can you open this damn window? I will choke here!
Ти можеш відкрити це кляте вікно? Я задихнусь тут!
Can you pass me the salt, please?
Передай сіль, будь ласка.
Can you recommend an all-in-one product for my hair to me ?
Чи можете Ви порекомендувати мені засіб для волосся два в одному?
Can you run me to the cinema?
Можеш підвезти мене до кінотеатру?
Can your brother book me on the 10.15 flight?
Чи може твій брат купити мені квиток на рейс о 10.15?

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.