Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
salvare la forma
не пошкодити свою репутацію
scagliare la prima pietra
кидати (кинути) камінь (каменя, каменем)  (на кого, в кого)
tarpare le ali
підрізати (підтяти, підбити, зламати і т. ін.) крила  (кому)
tenere il piede in due staffe (in due scarpe)
сидіти на двох стільцях (між двома стільцями)
tenere il sacco (a qd)
бути спільником (чиїм)
tirare le cuoia
дуба дати (врізати)
uscire del pericolo
врятуватися від небезпеки
uscire di sopra il volgo
виділятися з маси (з натовпу)
uscire di squadra (di qd)
розлютува́тися
uscire di testa
вилетіти (виплисти, випасти) з голови (з пам’яті)
uscire di testa
відбитися глузду
uscire di testa
збожево́літи
uscire di testa
звихну́тися
uscire di testa
здурі́ти
uscire di testa
зсунутися з глузду
uscire di testa
позбутися розуму
uscire di tono
бути причмеленим
uscire di tono
відповідати не до ладу (невлад, невлучно, не до речі)
uscire di tono
упустити (утратити) нитку розмови
uscire di tono
утратити зв’язок у розмові
uscirne con la testa rotta
вийти переможеним  (з чого)
uscirne con la testa rotta
зазнавати поразки
uscirne con la testa rotta (con le ossa rotte)
бути розбитим (переможеним)
uscirne con la testa rotta (con le ossa rotte)
зазнати невдачі
uscirne con la testa rotta (con le ossa rotte)
зазнати поразки
uscirne per il rotto della cuffia
звільнитися від взятого на себе обов’язку
uscirne per il rotto della cuffia
ледве впоратися
uscirne per il rotto della cuffia
ледве врятуватися
uscirne per il rotto della cuffia
ледве ноги винести
va’ là che stai fresco!
провадь (веди, прав, тягни) так і далі
va’ là che stai fresco!
провадь (веди, прав, тягни) у тім самім дусі
va’ là che vai bene!
провадь (веди, прав, тягни) так і далі
va’ là che vai bene!
провадь (веди, прав, тягни) у тім самім дусі
vedere con i propri occhi
бачити на свої (на власні) очі
vedere con i propri occhi
бачити навіч (наочне)  ([рідк.])
vedere con i propri occhi
бачити своїми (власними) очима
vedere il fuscello (la pagliuzza, la festuca) nell’occhio altrui (degli altri) e non vedere la trave nel proprio
за гони блоху б’є, а під носом ведмідь реве  (хто)
vedere il fuscello (la pagliuzza, la festuca) nell’occhio altrui (degli altri) e non vedere la trave nel proprio
зорі лічить, а під носом не бачить  (хто)
vedere il fuscello (la pagliuzza, la festuca) nell’occhio altrui (degli altri) e non vedere la trave nel proprio
не замітай чужої хижі ‒ дивись, чи твоя заметена
vedere il fuscello (la pagliuzza, la festuca) nell’occhio altrui (degli altri) e non vedere la trave nel proprio
у чужім оці порошину бачить, а в своєму пенька не помічає  (хто)
vedere il fuscello (la pagliuzza, la festuca) nell’occhio altrui (degli altri) e non vedere la trave nel proprio
чуже під лісом бачить, а свого й під носом недобачає  (хто)
vestito della domenica
святкове вбрання
volgere il pensiero (a qd, qc)
ду́мати (про кого, що)
volgere in fuga il nemico
повернути ворога навтіки
volgere in fuga il nemico
погнати ворога
volgere la mente (a qd, qc)
ду́мати (про кого, що)
volgere le spalle (a qd)
не дати допомоги (кому)
volgere le spalle (a qd)
не прийти до помочі (кому)
volgere le spalle al nemico
кидатися (пускатися) навтіки
volgere le spalle alla fortuna
змарнувати нагоду

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.