Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
al tempo di re Pipino
за царя Хмеля [як людей була (було) жменя]
alla bell’e meglio
аби робилося
alla bell’e meglio
аби́як
alla bell’e meglio
як вийде
alla bell’e meglio
як прийдеться
alla bell’e meglio
як-не́будь
alla buona
аби́як
alla buona
невига́дливий
alla buona
нему́дрий
alla buona
про́сти́й
alla buona
сяк-та́к
alla buona
так-ся́к
alla buona
як-не́будь
alla luce del giorno
серед білого дня
alla meglio
аби робилося
alla meglio
аби́як
alla meglio
як вийде
alla meglio
як прийдеться
alla meglio
як-не́будь
alla meno peggio
аби робилося
alla meno peggio
аби́як
alla meno peggio
як вийде
alla meno peggio
як прийдеться
alla meno peggio
як-не́будь
alla vita mia (sua ecc.)
за все [своє] життя
alla vita mia (sua ecc.)
за ціле життя
all’acqua di rose
недоста́тній
all’acqua di rose
недоста́тньо
all’acqua di rose
поверхо́вий
all’acqua di rose
поверхо́во
all’acqua di rose
сла́бко
all’acqua di rose
слабки́й
alle prime armi
новачо́к (ч.)
alle prime armi
початкі́вець (ч.)
allungar le parole
бути багатослівним
allungar le parole
розтікатися мислію по древу (по дереву)
altri hanno mangiato la candela, e tu smaltisci lo stoppino
б’ють (побили) Хому за Яремину вину
altri hanno mangiato la candela, e tu smaltisci lo stoppino
горобці шкоду роблять, а синицю злапали
altri hanno mangiato la candela, e tu smaltisci lo stoppino
синиця шкоду робить, а журавель попадається
alzare il capo
бунтува́ти
alzare il capo
бунтува́тися
alzare il capo
ворохо́бити
alzare il capo
ворохо́битися
alzare il capo
встава́ти
alzare il capo
голову підводити (підвести, піднімати, підняти)
alzare il capo
збу́рюватися
alzare il capo
підво́дитися
alzare il capo
підійма́тися
alzare il capo
підніма́тися
alzare il capo
повстава́ти

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.