Словосполучення (звороти), що містять слово «nella» у категорії «загальна лексика»
a (in) quel tempo
на ту пору
a (in) quel tempo
тоді́
a (in) quel tempo
у той момент
a (in) quel tempo
у той час
Abbiamo nascosto i soldi in un luogo sicuro.
Ми заховали гроші в безпечному місці.
abbondare in scuse
надто сильно виправдовуватися
abbozzolarsi in una coperta
загортатися у ковдру
Ad averlo saputo in tempo, l’avremmo avvisata.
Якби ми знали раніше, то попередили б її.
al (nel) tempo stesso
водно́ча́с
al (nel) tempo stesso
одноча́сно
al (nel) tempo stesso
рівноча́сно
al (nel) tempo stesso
тим часом
al (nel) tempo stesso
тієї ж миті
al (nel) tempo stesso
у (на, під) той [самий, саме, же] час
al (nel) tempo stesso
у той же (у той-таки) момент
al (nel) tempo stesso
у ту саму мить
Allora vivemmo in una casa a due piani.
Тоді ми жили у двоповерховому будинку.
andare (girare) in volta
блука́ти
andare (girare) in volta
броди́ти
andare (girare) in volta
ве́штатися
andare (girare) in volta
ла́зити
andare (girare) in volta
ма́ятися
andare (girare) in volta
мота́тися
andare (girare) in volta
ника́ти
andare (girare) in volta
пле́нтати
andare (girare) in volta
пле́нтатися
andare (girare) in volta
плу́татися
andare (girare) in volta
тиня́тися
andare (girare) in volta
три́ндатися
andare (girare) in volta
шве́ндяти
andare (girare) in volta
шве́ндятися
andare (girare) in volta
шля́тися
andare in aereo
летіти літаком
andare in automobile
їхати автомобілем
andare in bicicletta
їхати на велосипеді
andare in campagna
поїхати за місто
andare in cerca di qc
шука́ти (що)
andare in colonna
іти (їхати) колоною
andare in estasi davanti a una ragazza
зачаруватися дівчиною
andare in estasi nel guardare un tramonto
захопитися заходом сонця
andare in estasi per un quadro
зачаруватися картиною
andare in Francia
їхати до Франції
andare in Italia
поїхати до Італії
andare in là
для́ти (що)
andare in là
затя́гувати (що)
andare in là
затяга́ти (що)
andare in là
зволіка́ти (що)
andare in là
іти далі
andare in là
проволіка́ти (що)
andare in malora (alla malora)
погі́ршуватися

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.