Словосполучення (звороти), що містять слово «loro» у категорії «загальна лексика»
Il tale se n’è già andato?
Він уже пішов геть?
il tavolo si è abbattuto sotto il peso dei libri
стіл упав під вагою книг
il tempo si guasta
погода псується
il tempo si mantiene
погода не змінюється
Il tempo si mette al bello.
Розпогоджується.
il tempo si rimette
погода покращується
il tempo si rinfresca
погода стає свіжішою (холоднішою)
Il tetto spinge contro le pareti.
Дах тисне на стіни.
Il tuo argomento non si sostiene.
Твій аргумент купи не держиться.
Il vento si è abbonacciato.
Вітер угамувався.
In casi come questi, non si sa mai cosa dire.
У таких випадках ніколи не знаєш, що говорити.
In luogo di rispondere se ne andò.
Замість того щоб відповісти, він пішов геть.
in men che non si dica
вмить
In quanti ci saremo? Basteranno a tutti le sedie?
Скільки нас буде? Усім вистачить стільців?
In Ucraina si coltivano i cereali, quali frumento, orzo, avena ecc.
В Україні вирощують такі злаки, як пшениця, ячмінь, овес тощо.
Ingresso libero solo per le persone abbonate.
Вільний вхід лише для власників абонементів.
Intorno non c’era niente. Si vedeva solo un albero solitario.
Навколо не було нічого. Виднілося тільки поодиноке дерево.
intronare le orecchie (gli orecchi)
глушити вуха
Invidio la loro felicità.
Я заздрю їхньому щастю.
La città si è conservata così bella come la ricordo.
Місто лишилося таким же гарним, як і в моїх спогадах.
La composizione si deve aprire con un’epigrafe.
Твір повинен починатися з епіграфа.
La decorticazione degli alberi ha causato il loro abbiosciamento.
Обдирання кори дерев призвело до їхнього всихання.
La donna si abbellisce, quando è innamorata.
Жінка гарнішає, коли вона закохана.
La gente si presentò in gran numero.
Прийшло багато люду.
la loro casa
їхній будинок
La loro lite non ti appartiene.
Їхня сварка тебе не стосується.
La macchia se n’è andata dopo la lavatura.
Пляма вивелася після прання.
La mia casa si trova a duecento metri dalla stazione ferroviaria.
Мій будинок стоїть за двісті метрів від залізничного вокзалу.
La parola "dottoressa" si abbrevia come “dott.ssa”.
Слово "dottoressa" скорочується як “dott.ssa”.
La salute se n’è andata.
Уже немає здоров’я.
La steppa si estende per qualche decina di chilometri.
Степ простягається на кількадесят кілометрів.
La strada corre la valle e poi volge verso le montagne.
Дорога проходить долиною й потім повертає в бік гір.
La temperatura si è abbassata di due gradi.
Температура впала на два градуси.
La tua camicia si apre sul petto.
Твоя сорочка розхристується на грудях.
L’abbaio del cane si sentiva da lontano.
Здалека було чути собаче гавкання.
lacerare l’orecchio (le orecchie)
різати слух
l’albero si abbarbica alla terra
дерево пускає коріння в землю
L’appendiabiti nel corridoio si sostiene con un solo chiodo.
Кілки в коридорі тримаються на одному цвяхові.
L’armadio non si chiude.
Шафа не зачиняється.
Lascia andare le tue preoccupazioni per un’ora e riposati un po’.
Забудь на годинку про свої клопоти й трохи відпочинь.
Le banconoti di una e due hryvnie non andranno più fra due anni.
За два роки одно- та двогривневих банкнот уже не прийматимуть.
le briglie abbandonate
відпущені віжки
Le ciliege sono andate. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Черешні зіпсувалися.
le cinque parti del mondo
п’ять континентів
Le città sorgevano sempre vicino ai fiumi.
Міста завжди виникали поруч з річками.
Le cose si complicano.
Ситуація ускладнюється.
le donne di casa
усі жінки в сім’ї
le fantasie della natura
примхи природи
le feste
великодні свята
le feste
різдвяні свята