Словосполучення (звороти), що містять слово «loro» у категорії «загальна лексика»
deludere le attese
не виправдати (не справдити) сподівань
dentro di sé
до себе
dentro di sé
на думці
dentro di sé
по́думки
[di] per sé stesso
сам (сама, саме) по собі
Di sera il bestiame si abbranca facilmente.
Увечері худобу легко зібрати у стадо.
Dinanzi a noi [si] apriva un immenso prato.
Перед нами простягався величезний луг.
Dio ascolterà le nostre preghiere ("Lo Zingarelli").
Бог почує наші молитви.
Dio sa se
бозна чи...
Dio sa se
хтозна чи...
Dio sa se non dico la verità!
Хай мене грім поб’є, якщо кажу неправду!
dire di sì
зго́джуватися
dire di sì
казати "так"
dire di sì
пого́джуватися
Dividere le noci dal guscio.
Відділяти горіхи від шкаралупи.
Dopo cinque centimetri si deve aumentare.
Через п’ять сантиметрів треба додати петлю.
Dove sono finite le chiavi?
Куди поділися ключі?
Dovrai rispondermi di tutte le tue offese!
Ти відповіси мені за всі образи!
Durante la tempesta le onde abballottavano la barca.
Під час бурі хвилі кидали човен з боку в бік.
E che la cosa non si ripeta più! ("Treccani")
Щоб я цього більше не бачив!
E mangia e si lamenta di ingrassare. ("Lo Zingarelli")
Вона водночас їсть і бідкається, що гладшає.
È meglio portare un po’ d’acqua con noi, non si sa mai.
Краще взяти з собою трохи води, хіба мало що може статися.
È tempo che tu le telefoni.
Тобі пора їй зателефонувати.
Era così confuso, che si dimenticò addirittura di salutarlo ("Treccani").
Він був такий збентежений, що навіть забув із ним привітатися.
far le viste di non vedere
вдавати, що не бачиш
far parte per sé stesso
ставити / позиціонувати себе окремо від інших
far parte per sé stesso
турбуватися лише про власні інтереси
fare le cose a dovere
робити речі як належить
fare le funzioni (di qd)
виконувати обов’язки (чиї)
fare le funzioni (di qd)
заступати на посаді (кого)
fare le funzioni (di qd)
заступати посаду (чию)
fare le parti
ділити на частки
fare le porzioni
ділити щось на частини
fare le veci del padre
заміняти батька
fare le viste di
удава́ти
fare sacrificio di sé
жертвувати власним життям
Fatelo entrare che si riscaldi un poco ("Lo Zingarelli").
Впустіть його, щоб він трохи зігрівся.
forse sì, forse no
може, так, а може, ні
fra le altre cose
між іншим
fra sé e sé
до себе
fra sé e sé
на думці
fra sé e sé
по́думки
fra sé e sé
сам до себе
fregare (fregarsi) le mani
потирати (терти) руки (щоб зігріти або від задоволення)
gettare le basi
закладати підвалини
Già vedo le nostre speranze rompersi in mille pezzi.
Я вже бачу, як наші сподівання розбиваються на скалки.
Gianni e Lorenzo? Non li vedo da tempo.
Джанні й Лоренцо? Я давно їх не бачив.
giocare con le bambole
гратися ляльками
giù di lì
бли́зько (+ р. в.)
giù di lì
десь