Словосполучення (звороти), що містять слово «loro» у категорії «загальна лексика»
battere le mani
плескати [в долоні]
battere le ore
вибивати годину (про годинник)
biascicare le parole
погано вимовляти слова
calibrare le parole
добирати слова
cambiare le candele
міняти свічки запалювання
Cerco sempre di spiegare tutto con le parole semplici, ma gli studenti non mi seguono.
Я завжди намагаюся пояснювати все простими словами, але студенти мене не слухають.
chi sa chi si crede di essere
він (вона) думає про себе бозна-що
Chiedi [a] loro cosa ne pensano.
Запитай у них, що вони про це думають.
chiudere le ali
складати крила
chiudere le braccia
складати руки
chiudere le braccia
складати руки на грудях
chiudere le braccia
схрещувати руки на грудях
chiudere le braccia attorno al collo
обвивати шию руками  (чию)
chiudere le braccia attorno al collo
обійма́ти  (кого)
chiudere le braccia attorno al collo
обніма́ти  (кого)
chiudere le frontiere
закривати кордони
chiudere le labbra
стулити губи
chiudere le mani
складати руки, як для молитви
chiudere qd tra le braccia
міцно обіймати кого-небудь
chiudere qd tra le braccia
стискати кого-небудь в обіймах
chiudersi in sé stesso
замикатися в собі
Ciao Carlo! Vorrei presentarti le mie amiche.
Привіт, Карло! Я б хотіла представити тобі моїх подруг.
Come lo vidi, capii che si sentiva male.
Коли я його побачив, я зрозумів, що йому було погано.
Come se ne va il tempo!
Як скоро минає час!
come si deve
до́брий (доброї якості, доброго смаку тощо)
come si deve
добрих звичаїв
come si deve
поря́дний
come si deve
як мусить бути
come si deve
як слід
Come vanno le cose in Ucraina?
Як справи в Україні?
comportarsi come si deve
поводитися як слід
con le buone
деліка́тно
con le buone
м’я́ко
con le buone
по-до́брому
Con tale pioggia non si può uscire ("Lo Zingarelli").
Такий дощ, що не вийдеш.
Con tutto il suo coraggio, si è spaventato di un’ombra.
Незважаючи на всю свою сміливість, він злякався тіні.
concludere le nozze
брати шлюб (з ким)
Conosco le persone che proprio chiamano guai.
Я знаю людей, які прямо притягують до себе халепи.
Correva l’autunno, gli alberi perdevano le foglie.
Ішла осінь, з дерев опадало листя.
così non si può andare avanti
так більше не може тривати
Credere agli abbaiatori è nuocere a se stesso.
Вірити лихословам ‒ це шкодити самому собі.
Credo che si vergogni della sua condotta.
Думаю, йому соромно за свою поведінку.
curarsi con le erbe
лікуватися травами
da ciò si conclude che...
звідси випливає, що...
Da noi non si dice così.
У нас так не кажуть.
da tutte le parti
звідусі́ль
da tutte le parti
звідусіля́
da tutte le parti
звідусю́ди
Dalla parete uscivano le fiaccole.
На стіні стриміли смолоскипи.
Dalla stanza si sentì un piccolo rumore.
З кімнати почувся слабкий шум.