Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «загальна лексика»
- Do you think we will win? ‒ I doubt it.
- Думаєш, ми переможемо? ‒ Я сумніваюся.
- It is easy to do. ‒ Oh yes? How?
Це легко зробити. ‒ О, так? Як?
- She’s been completely immature. ‒ I wouldn’t put it quite like that.
- Вона зовсім незріла. ‒ Я б так не сказала.
Admit that it’s a fair cop!
Зізнайся, що тебе спіймали на гарячому!
Altogether it was a great exhibition.
У цілому це була чудова виставка.
[and] be/have done with it
покінчу (покінчиш тощо) з цим
And then he went and did it again!
А потім він пішов і зробив це знову!
And when it came to the point, I started to stammer and couldn’t say a word!
І коли дійшло до вирішального моменту, я почала заїкатися і не могла вимовити і слова!
Are you cool with it? Not particularly.
Ти погоджуєшся? Не дуже.
Are you doing it for money or for pleasure?
Ти займаєшся цим заради грошей чи заради задоволення?
Are you sure it’s Emma’s umbrella? It’s her all right!
Ти впевнена, що це парасолька Емми? Це точно її!
as chance would have it
так сталося, що
As for my work, I will do it later.
Щодо роботи, то я зроблю її пізніше.
as good (small etc.) as you can get [it]
такий добрий (малий тощо), як тільки може бути
as it happens
вла́сне
as it happens
наспра́вді
as it is
за таких обставин
as it is
і так
as it stands
за цих умов
as it stands
як на тепер
as it were
до деякої (до певної) міри
as it were
так би мовити
as it were
у якійсь (у деякій) мірі
as it were
якоюсь (деякою) мірою
as luck would have it
так вийшло, що
as we know it
такий, яким ми його знаємо
as/so far as it goes
в ціло́му
as/so far as it goes
у ці́ло́му
at it
такий, що займається певною діяльністю, здебільшого негожою
Be a love and share it with your sisters.
Будь чемною і поділися зі своєю сестричкою.
be asking for trouble/it
напрошуватися на неприємності
be that as it may
незважаючи на це
believe it or not
вірите/віриш чи ні
call it a day
закі́нчувати
call it a day
закру́глюватися
Come on, you can do it!
Давай, ти зможеш!
come to think of/about it
вживається, щоб сказати, що мовцю щойно прийшла в голову якась думка
Cool my tea, please. It’s so hot in here.
Остуди мій чай, будь ласка. Тут так спекотно.
Could you explain it in simple language, please?
Чи не могли б Ви пояснити популярно?
cut it/things fine
розрахувати час без лишку
damn it to hell
ді́дько (ч.)
damn it to hell
до біса
Despite I made that decision, I knew I would live to regret it.
Незважаючи на те, що я вирішив, я знав, що буду шкодувати про це.
Did you tell her that I am married? Well, I didn’t say it in so many words, but she understood.
Ти сказав їй, що я одружена? Ну, я не сказав саме так, але вона зрозуміла.
DIY (do-it-yourself)
доморо́бний
DIY (do-it-yourself)
непрофесійне виготовлення, декорування, реконструкція тощо речей своїми руками
DIY (do-it-yourself)
саморо́бний
DIY (do-it-yourself)
такий, що стосується продуктів, зроблених людиною без відповідної кваліфікації
Do you know how much it weighs?
Ти не знаєш, скільки це важить?
Do you want to taste it?
Хочеш спробувати?