Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «загальна лексика»
and be done with it
покінчу (покінчиш тощо) з цим
give it up
аплодува́ти
if/when it comes to shove
в крайньому разі
if/when it comes to shove
за складних (несприятливих) обставин
it does no harm to ask
спитати не зашкодить
it does no harm to do sth
не зашкодить
I’ve got it
я згадав (згадала)
let it rest
закривати тему
let’s make it tomorrow
зустріньмося завтра
make a day/night/morning/afternoon/evening of it
присвячувати день/ніч/ранок/середину дня/вечір чомусь
make it an offence to do sth
визнавати злочином
make [it] up to sb
загладжувати провину (перед ким)
Sandra made it because of her paintings.
Сандра стала успішною завдяки своїм картинам.
what difference does it/that make?
яка різниця?
what does it matter?
хіба (чи) не все одно?
what does it matter?
яка різниця?
What is it? ‒ It’s a pen.
Що це? ‒ Це ручка.
what of it?
що з того?
What time is it?
Котра година?
what time is it?
котра [тепер] година?
What time is it by the kitchen clock?
Котра година на годиннику на кухні?
what time it is?
котра година?
Whatever decision you make, be sure it’s the best one.
Яке б рішення ти не прийняв, будь певен, що воно найкраще.
whatever you do, do it well
що б ти не робив, роби це добре
When everybody is against you it’s hard to fight back.
Коли всі проти тебе, важко протистояти.
when it comes to
якщо мова зайшла про
When she has the benefit of more experience, it will be easier for her.
Коли у неї буде більше досвіду, то їй буде легше.
when you think about it
вживається, щоб сказати, що мовцю щойно прийшла в голову якась думка
Whiskey, please ‒ make it a double.
Віскі, будь ласка. Подвійну порцію.
Who is it? ‒ It’s him.
Хто це? ‒ Це він.
who would have thought it?
хто б міг лише подумати?
Who’s there? ‒ It’s me.
Хто там? ‒ Це я.
Why is she asking me? I know damn all about it!
Чому вона питає мене? Я не знаю нічогісінько про це!
With all the beautiful free templates available, it is a shame to have a website like this.
Коли доступно стільки гарних безплатних шаблонів, мати такий сайт ‒ це ганьба.
With his parents being rich, he’s got it made.
Йому добре живеться, бо у нього багаті батьки.
Would you be kind enough to explain it?
Чи Ви не могли б пояснити це?
would you believe (it)?
можеш/можете в це повірити?
wouldn’t have it any other way
не хотіти, щоб було інакше
wouldn’t know sth if you fell over one/it
ти б не помітив чогось, навіть якби перечепився через нього і впав
Write her a letter! It will be very romantic!
Напиши їй листа! Це буде дуже романтично!
You are to come home at 9 p.m., like it or not.
Ти повинна прийти додому о 9 вечора, подобається це тобі чи ні.
You are to go straight to your room and there’s an end of it.
Ти йдеш у свою кімнату, і на цьому розмова завершена.
You danced so well! I didn’t know you had it in you.
Ти так чудово танцював! Я й не знала, що ти так можеш.
You have a good car. However, it consumes too much fuel on our roads.
Ти маєш гарне авто. Утім, воно споживає забагато палива на наших дорогах.
You may not like being called indifferent, but if the cap fits, wear it.
Тобі може не подобатися, що тебе називають байдужим, але як шапка впору ‒ носи.
You must try my mum’s pasta. It’s delicious!
Ти просто мусиш спробувати пасту моєї мами! Це смакота!
You should buy a bicycle! It’s a must in the Netherlands.
Тобі варто купити велосипед. Це необхідність у Нідерландах.
You will get it along the event.
Ти це зрозумієш у ході події.
You’ll have only one chance, so you’d better make the most of it.
Ти матимеш лише один шанс, тож використай його сповна.
Your car doesn’t hold the corners very well, so you’d better change it.
Твоя машина не дуже добре проходить повороти, тож ти б краще змінив її.