Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «загальна лексика»
it’s a pity you cannot come
шкода, що ти не можеш прийти
It’s a safe bet that he’ll get a promotion.
Він точно отримає підвищення.
It’s about time we ended this conversation.
Уже давно час завершити цю розмову.
It’s all in your mind.
Усе в твоїй голові.
It’s all over between me and Mike.
Усе скінчено між мною та Майком.
It’s all right, love.
Усе в порядку, кохана.
It’s all very well, but I won’t sign these papers.
Це все дуже добре, але я не підпишу ці папери.
It’s an amazing film, a masterpiece if you like.
Це дивовижний фільм: шедевр, якщо хочете.
It’s an easy place to do.
Це місце нескладно буде пограбувати.
[it’s been] nice meeting/talking to you
радий (рада) був (була) познайомитися (уживається на прощання з людиною, із якою мовець зустрівся вперше)
It’s just as I thought.
Усе саме так, як я й думав.
it’s cold
хо́лодно
it’s fair to say (that)
кажучи по правді
it’s fair to say (that)
по правді сказати
it’s fair to say (that)
правду кажучи
it’s fair to say (that)
схоже на те, що
It’s for me to choose.
Це моє право обирати.
it’s getting so I am afraid of him
доходить до того, що я боюся його
It’s going to take years to pay him back.
Повернути йому гроші займе цілу вічність.
It’s hard for me to make ends meet.
Мені важко зводити кінця з кінцями.
"It’s me who broke the window," she allowed.
"Це я розбила вікно", ‒ визнала вона.
it’s nice to know [that]
добре знати [що]
it’s no use/there’s no use
немає сенсу
[it’s] no/little/small wonder [that]
не дивно [що]
It’s not allowed to eat at a zoo.
Їсти в зоопарку неприйнятно.
it’s not as if
вживається, щоб сказати, що щось неправда і тому не може бути поясненням чиєїсь поведінки
It’s not easy to get used to wearing braces.
До брекетів складно звикнути.
It’s not scientific ‒ it’s a finger in the air.
Це не по-науковому ‒ це здогади навмання.
it’s not [simply/just] that
не те щоб
It’s not you, it’s me. I just need some time to find myself.
Справа не в тобі, а в мені. Мені просто треба трохи часу, щоб знайти себе.
It’s of no consequence.
Це не важливо.
it’s one thing to do <...>, it’s another thing to do <...>
одна річ робити <...>, а зовсім інша ‒ <...>
it’s [only/just] a matter/question of time
це питання часу
It’s our job to find an appartment for you.
Наш обов’язок ‒ знайти для вас житло.
It’s over a week since we talked.
Ми говорили більш як тиждень тому.
It’s quite warm this evening. Shall we dander?
Цього вечора досить тепло. Прогуляємось?
it’s the least I can do
це найменше, що я можу зробити  (ввічлива відповідь на подяку)
it’s the same story here/there/in
теж саме відбувається тут/там/в
It’s them.
Це вони.
it’s time for bed
час іти спати
it’s too late to apologize
надто пізно для вибачень
it’s unpleasant, but there you are
це неприємно, але що поробиш
It’s us.
Це ми.
It’s very difficult for me to get up early because I made a point of going to bed late.
Мені дуже важко вставати вранці, тому що я призвичаївся лягати пізно.
It’s your fault we’re late.
Ти винен, що ми спізнилися.
it’s/that’s all right
будь ласка
it’s/that’s all right
все в порядку
it’s/that’s all right
не біда
it’s/that’s easy for you to say
легко тобі казати
I’ve had my fair share of dramas in my life. It’s enough.
Я мала вдосталь драм у житті. Досить.