Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «загальна лексика»
Our team tried hard to make a game of it, but we didn’t succeed.
Наша команда з усієї сили намагалися вирівняти становище у грі, але не вийшло.
overdo it/things
перестара́тися
pay it forward
робити добро для когось, тому що хтось інший був добрим до тебе раніше
play [it] safe/for safety
перестрахо́вуватися
play it straight
бути серйозним
play it straight
бути чесним
play it straight
не прикрашувати
Put the purse where it belongs.
Поклади гаманець туди, де його (йому) місце.
rumour/word/legend has it that
ходять чутки, що
Sally has made her bed, so she should prepare to in it!
Саллі заварила кашу, то хай готується пектися нею (її їсти).
Sarah, it was meant to be a secret!
Саро, планувалося, що це буде секрет!
Say it to him and have done with it.
Скажи йому і покінчи з цим.
She can’t help it if she overreacts.
Вона не винна в тому, що бере все близько до серця.
She doesn’t have a talent for playing violin but she makes up for it with hard work.
У неї нема таланту до гри на скрипці, але вона компенсує це наполегливою працею.
She got out a cigarette and lit it.
Вона витягнула цигарку та підпалила її.
She had no sooner opened the letter than she realised that it was from her sister.
Щойно вона відкрила лист, то зрозуміла, що він від її сестри.
She is holding out for our scholarship, so we should award it to someone else.
Вона продовжує відмовлятися від нашої стипендії, тож ми повинні присудити її комусь іншому.
She knew a lot about him but failed to turn it to advantage.
Вона знала багато про нього, але не змогла з того скористатися.
She made it her business to find the guilty one.
Пошуки винного стали для неї справою життя.
She poked the meat with her finger to see if it is fresh.
Вона тикнула в м’ясо пальцем, щоб подивитися, чи воно ще свіже.
She presented me this small ring in such a way, as if it were priceless.
Вона подарувала мені цей дешевий перстень так, ніби він безцінний.
She speaks Arabic like it’s her mother tongue.
Вона розмовляє арабською так, ніби це її рідна мова.
She’s not like him. It’s different with her.
Вона не така, як він. Вона ‒ інша.
Should I write about it? Whatever you like.
Мені слід написати про це? Як тобі заманеться.
so it is/so there are/so I have etc
так і є (вживається під час відповіді, коли людина трохи здивована)
so it seems
здається, так
So your birthday is on Monday, which, come to think of it, is also the date of Carrie’s departure.
Тож твій день народження в понеділок, що, якщо подумати, збігається з від’їздом Керрі.
Stop asking me to tell you Martha’s secret, it’s next door to being a traitor.
Перестань просити мене розповісти секрет Марти. Це майже те ж саме, що бути зрадником.
Stop moving in! It’s not your business!
Перестань втручатись! Це не твоя справа!
strange as it may seem
хоч би як це дивно не було (не звучало, не виглядало тощо)
take it easy
розсла́блюватися
take it from me
запевняю тебе
take it on one/oneself to do sth
робити щось без дозволу, не питаючи порад тощо
take it out of (sb)
висна́жувати (кого)
take it/things easy
розсла́блюватися
Tea is running over a cup! Is it supposed to be like that?
Чай виливається з чашки! Так має бути?
that girl there said it
он та дівчина, що стоїть там, сказала це
The apartment costs not so much, but may as well be for free ‒ we can’t afford it: such is our debt.
Квартира коштує не так вже й багато, але хоч безкоштовною ‒ ми не можемо дозволити її собі: такий в нас борг!
The article’s title is too long, you should abbreviate it.
Заголовок статті занадто довгий ‒ його слід скоротити.
the ayes have it
більшість за
The bench was damasked, and it was a pleasure to sit there.
Лавочка була прикрашена візерунчастим малюнком, і сидіти на ній було насолодою.
The children hold our family together, but I am not sure it is a good thing.
Діти тримають нашу сім’ю разом, але я не впевнена, що це добре.
The cook overdid the salmon, and it was like rubber.
Кухар пересмажив лосося, і той був наче гума.
The guitar will sound differently, according as it is made of mahogany, ash, or ebony.
Гітара звучатиме по-різному, залежно від того, виготовлено її з червоного дерева, ясеня або чорного дерева.
The hamster like to fell out of my backpack, but I caught it.
Хом’як майже випав з мого рюкзака, але я впіймала його.
The house was alight, but nobody noticed it.
Дім був у вогні, але ніхто не помітив.
the long and the short of it
[одним] словом
the long and the short of it
сло́вом
The magazine was on the table, just where I left it.
Журнал лежав на столі ‒ там, де я його й залишив.
the noes have it
більшість проти