Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «загальна лексика»
How would you like it to go out for a dinner with me tomorrow?
Як ти ставишся до того, щоб піти зі мною на вечерю завтра?
However you finish it, I need this translation done by Monday.
Хай як ти його закінчиш, цей переклад потрібен мені до понеділка.
how’s it going?
як справи?
I am alive to the fact that it is forbidden.
Я усвідомлюю, що це заборонено.
I am leaving now when I should have done it several years ago.
Я їду зараз, хоча мав це зробити ще кілька років тому.
I am not mindful to discuss it right now.
Я не маю бажання обговорювати це саме зараз.
I am not sad, don’t worry ‒ it’s just my way.
Я не сумна, не хвилюйся, я просто така.
I am sure it’s Mary who’s gossiping, but let’s run the rumor to its source.
Я впевнена, що це Мері пліткує, але відстежмо цю чутку до джерела.
I believe he is telling the truth, but it is not the whole story...
Я думаю, він каже правду, але це не вся історія...
I believed it of her in spite of everything she had made.
Я вірив у неї, незважаючи на все, що вона зробила.
I hate it when people fight.
Я ненавиджу, коли люди сваряться.
I can do it alone.
Я можу зробити це сама.
I can do it like nobody’s business.
Я можу зробити це дуже швидко та добре.
I can’t bring myself to drink this cough syrup. It’s disgusting!
Я не можу змусити себе випити цей сироп від кашлю. Він огидний!
I can’t make anything of it.
Я не розумію.
I can’t understand why he spreads ugly rumours about me. It’s not as if I’ve done anything wrong.
Я не можу зрозуміти, чому він розпускає про мене такі огидні плітки. Я ж не зробила нічого поганого.
I clapped eyes on that dress the first time I saw it.
Я накинула оком на ту сукню, ще коли вперше побачила її.
I couldn’t swear to it
я не впевнений
I did it with the best [of] intentions.
Я зробив це з найкращими намірами.
I don’t care what you want, it’s all one to me.
Мене не цікавить, що ти хочеш, це не має ніякого значення.
I don’t mean it in a bad way.
Не в поганому значенні.
I don’t want to bring it upon me.
Я не хочу брати на себе відповідальність за це.
I fancy it will be raining today
гадаю (мені здається), сьогодні дощитиме
I find it difficult to work here.
Я вважаю, що тут складно працювати.
I had to work 24/7 ‒ it was hardcore.
Я був змушений працювати цілодобово ‒ це було жахливо.
I hate it when people make a fuss about heat in summer. It’s summer! Make peace with it!
Я ненавиджу, коли люди зляться і жаліються на спеку влітку. Це літо! Змиріться!
I hate to say it, but ...
Мені не хочеться це казати, але ...
I have a good feeling about it.
У мене гарні передчуття щодо цього.
I have it
я згадав (згадала)
I have it
я знаю відповідь
I have it
я зрозумів (зрозуміла)
I have said it a thousand times
я казав це безліч разів
I hold this gift dear, and I am thankful for it so much.
Я ціную цей подарунок і дуже вдячний за нього.
I hurt my finger, mum. Come here, let me kiss it better.
Я поранила пальчик, мамо. Йди сюди, я поцілую ‒ і минеться.
I just want to make a speech and get it over with quickly.
Я просто хочу швиденько виголосити промову і забути про це.
I know he meant well, but it hurt all the same.
Я знаю, що він не хотів нічого поганого, але це все одно ранило.
I know what it means to be a doctor.
Я розумію, що таке бути лікарем.
I look awful in this dress, how did I buy it?
Я виглядаю у цій сукні жахливо, як я її купила?
I love it when you smile.
Мені подобається, коли ти посміхаєшся.
I made it by eye.
Я зробив це на око.
I made up to my parents for a new phone, but it didn’t work.
Я підлещувався до батьків, щоб отримати новий телефон, але не спрацювало.
I make it a rule never to do business with men I like.
Я взяла собі за правило ніколи не вести бізнес з чоловіками, яким симпатизую.
I moved to Kyiv 5 years ago and I have never regretted it.
Я переїхав до Києва 5 років назад і ніколи не шкодував про це.
I needed a new emotion, and it is the best change to get one.
Я потребував нового відчуття, і це найкраща нагода його отримати.
I not only read the text but also made a summary of it.
Я не тільки прочитав текст, але й законспектував його.
I overdid it in the gym.
Я перенапружився у тренажерній залі.
I promise I will make it worth your while.
Обіцяю, що не залишуся у боргу.
I remember it well
я добре це пам’ятаю
I saw a kitten and took it home.
Я побачив кошеня та відніс його додому.
I take it
як я розумію