Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «загальна лексика»
Di dove siete? ‒ Siamo di Padova.
– Звідки ви [родом]? ‒ З Падуї.
A 500 metri dalla costa la strada dà sulle montagne.
За 500 метрів від берега дорога виходить до гір.
a base di
на основі (чого)
A casa mia c’è l’abbondanza di vino.
У мене вдома вдосталь вина.
A casa mia, è già ora di sciogliere il parlamento!
На мою думку, парламент уже пора розпустити!
a ciascuno il suo
кожному своє
a (di) buon’ora
вдо́світа
a (di) buon’ora
ра́но
a (di) buon’ora
ра́но-вра́нці
a (di) buon’ora
ране́сенько
a (di) buon’ora
удо́світа
A dire il vero, la tua opinione non mi sembra abbastanza giustificata.
Правду кажучи, твоя думка видається мені недостатньо обґрунтованою.
a fior di conio
ніби щойно викарбуваний  (про монету)
a forza di
за допомогою наполегливих дій
a forza di
наполягаючи
a furia di
за допомогою наполегливих дій
a furia di
наполягаючи
A mamma con i migliori auguri.
Матінці з найкращими побажаннями.
a mio modo di vedere
на мій погляд
a mio modo di vedere
на мою думку
a mio modo di vedere
по-мо́єму
a mio modo di vedere
як на мене
a mio modo di vedere
як на мій розум
a misura di
відповідно до
a motivo di
з приводу (чого)
a motivo di
з причини (чого)
a motivo di
че́рез (що)
a nome di (qd)
від (кого)
a nome di (qd)
від імені (чийого)
a norma di
відповідно до
a norma di
згідно з
a onor del vero
по правді сказати (сказать по правді)
a onor del vero
правду (по правді, направду) кажучи (сказавши, мовлячи, мовивши)
a onor del vero
сказати (мовити) правду
A ottobre il sole nasce alle sette.
У жовтні сонце встає о сьомій.
a paragone di
про́ти (кого, чого)
a paragone di
супро́ти (кого, чого)
a paragone di
як (якщо, коли) [по]рівняти з (ким, чим)
a (per) causa di
з причини (чого)
a (per) causa di
че́рез (що)
a prezzo della vita
ціною життя
a prezzo di
ціною (чого)
a quanto va il latte?
по чім молоко?
a quanto va il latte?
скільки коштує молоко?
A questa malattia seguono spesso complicazioni. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Ця хвороба часто спричиняє ускладнення.
A questo punto, è meglio tenere la lingua a freno.
За таких обставин краще тримати язик за зубами.
A questo punto te lo prese per il collo e te lo sbatté contro il muro. ("Treccani")
Тоді він узяв його за шийку й пожбурнув у стіну.
a spina di pesce
ялинкою (з ялинковим візерунком)
a tutte le ore
в будь-який час
a tutte le ore
за́вжди́

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.