Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

conto
contare
 1. v.  (p.p. contato)
  1. перех.   
   (кого, що)
come[có-me]
 1. avv.
  1.  (у порівняннях) 
  2.  (у прямих і непрямих питальних реченнях) 
  3.  (приєднує прикладку або присудковий додаток) 
    
   (+ р. в.)
   Син.: in qualità di
  4.  (у питальних і окличних реченнях) 
   Син.: quanto
  5.  ([прост.]) 
   Син.: per esempio
 2. cong.
  1.  (приєднує підрядне з'ясувальне речення (proposizione dichiarativa)) 
   1. Син.: quanto
  2.  (приєднує підрядне порівняльне речення (proposizione comparativa))   (часто – в сполученні з "così", "tanto") 
  3.  (+ дієсл. в indic.) 
   1. Син.: appena che, quando
  4.  (+ дієсл. у congiuntivo) 
   Син.: quasi, quasi che
  5.  (приєднує вставне речення (proposizione incidentale)) 
  6.  ([літ.])   (+ дієсл. в indic.) 
   Син.: poiché, siccome
 3. s. m.  (pl. come)