Словосполучення (звороти), що містять слово «Tutti» у категорії «загальна лексика»
tutt’in giro
довко́ла
tutt’in giro
дооко́ла
tutt’in giro
навко́ло
tutt’in giro
навкру́г
tutt’in giro
навкруги́
tutt’intorno
довко́ла
tutt’intorno
дооко́ла
tutt’intorno
навко́ло
tutt’intorno
навкру́г
tutt’intorno
навкруги́
tutto a un tratto
враз
tutto a un tratto
знена́цька
tutto a un tratto
на́гло
tutto a un tratto
несподі́вано
tutto a un tratto
ра́птом
tutto a un tratto
рапто́во
tutto a un tratto
ура́з
tutto al (il) contrario
зовсім навпаки
tutto ciò
все (с.)
tutto ciò
усе це
tutto ciò
усе́ (с.)
tutto ciò non ha senso
це все безглуздя
tutto ciò non ha senso
це все не має сенсу
tutto compreso
включно з усім
tutto compreso
все враховано
tutto esaurito
немає вільних місць
tutto esaurito
повна зала
tutto esaurito
продані усі квитки
tutto fare (m)
працівник, який виконує різноманітні службові обов’язки
tutto fare (f)
працівниця, яка виконує різноманітні службові обов’язки
tutto fare
такий, що виконує всю хатню роботу  (про прислугу)
tutto fare
такий, що виконує різноманітні службові обов’язки  (про працівника)
tutto fare
універса́льний  (про об'єкт або інструмент)
tutto fare (m)
хатній робітник, який може виконувати різні обов’язки
tutto fare (f)
хатня робітниця, яка може виконувати різні обов’язки
tutto il giorno
весь день
Tutto il giorno mi possedeva un’inesprimibile gioia.
Увесь день мене охоплювала невимовна радість.
tutto il resto
все решта
tutto il tempo
безпере́рвно
tutto il tempo
безпереста́нку
tutto il tempo
безпереста́нно
tutto il tempo
безупи́нно
tutto il tempo
невпи́нно
tutto il tempo
пості́йно
tutto il tempo
(у)весь час
tutto in una volta
усе за раз
tutto in una volta
усе разом
tutto intorno
довко́ла
tutto intorno
дооко́ла
tutto intorno
навко́ло

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.