Словосполучення (звороти), що містять слово «Tutti» у категорії «загальна лексика»
tutt’a un tratto
знена́цька
tutt’a un tratto
на́гло
tutt’a un tratto
несподі́вано
tutt’a un tratto
ра́птом
tutt’a un tratto
рапто́во
tutt’a un tratto
ура́з
tutt’affatto
цілко́м
tutt’altra cosa
зовсім інша річ
tutt’altro
аж ніяк
tutt’altro
зовсім (геть, абсолютно) інша річ
tutt’altro
зовсім (геть, цілком) інший (інакший)
tutt’altro
зовсім ні
tutt’altro
навпаки́
tutt’altro
такий, що дуже змінився
tutt’altro che
зовсім не
tutte e due
оби́дві
Tutte le critiche si volsero contro di noi.
Уся критика вилилася на нас.
Tutte le donne al parco, secondo la moda d’allora, indossavano cappellini.
Усі жінки в парку, як того вимагала тогочасна мода, були в капелюшках.
tutte le volte che
щоразу, коли
tutti devono studiare
усі повинні вчитися
tutti e due
оби́два
tutti e due
обо́є
Tutti gli alunni assenti alle lezioni saranno puniti!
Усіх учнів, відсутніх на уроках, буде покарано!
Tutti gli uomini tendono a diventare felici.
Усі люди прагнуть стати щасливими.
Tutti i bambini della classe devono avere la stessa età.
Усі діти в класі повинні бути одного віку.
tutti i fiumi vanno al mare
усі ріки впадають у море
tutti i giorni
щоде́нно
tutti i giorni
щоде́нь
tutti i giorni
щодни́ни
tutti i giorni
щодня́
Tutti i giorni faccio la solita routine.
Кожного дня я роблю звичну рутину.
Tutti i miei libri sono entrati in una valigia.
Усі мої книги помістилися в одну валізу.
tutti i momenti
всякча́с
tutti i momenti
за́вжди́
tutti i momenti
за́вше
tutti i momenti
повсякча́с
tutti i momenti
пості́йно
tutti i santi giorni
всякча́с
tutti i santi giorni
за будь-якої нагоди
tutti i santi giorni
за́вжди́
tutti i santi giorni
за́вше
tutti i santi giorni
повсякча́с
tutti i santi giorni
пості́йно
tutti i santi giorni
усякча́с
Tutti lavorano, e tu stai con le mani in mano. ("Treccani")
Усі працюють, поки ти тут стоїш байдикуєш.
Tutti riposavano: chi dormiva, chi guardava la televisione.
Усі відпочивали: хто спав, хто дивився телевізор.
tutti sanno
усі знають
tutti sanno
усім відомо
tutti (tutte) e tre (quattro, cinque, ecc.)
усі три (чотири, п’ять тощо)
tutti (tutte) e tre (quattro, cinque, ecc.)
усі троє (четверо, п’ятеро тощо)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.