Словосполучення (звороти), що містять слово «Tutti» у категорії «загальна лексика»
essere (fare) tutt’uno
все одно
essere (fare) tutt’uno
дарма́  ([розм.])
essere (fare) tutt’uno
не має значення
essere (fare) tutt’uno
одна́ково
essere (fare) tutt’uno
ставатися миттєво після чогось
essere tutto casa e chiesa
присвятити себе сім’ї і церкві
essere tutto casa e famiglia
присвятити себе сім’ї
essere tutto casa e ufficio
присвятити себе сім’ї і роботі
essere tutto lingua
бути базікою
fare il tutto esaurito
зібрати повну залу
fare tutto ciò che è in proprio potere
робити все від себе залежне
fare tutto ciò che è in proprio potere
робити все, що від тебе залежить
fare tutto il possibile
робити все можливе
farò tutto da me
я все зроблю самостійно
giocarsi tutti i soldi
програти всі гроші
Gli avevo passato tutti gli scherni, ma quella volta ho perso la pazienza.
Я пробачав йому всяке глузування, але того разу мій терпець урвався.
Gli serberò eterna riconoscenza per tutto ciò che ha fatto per me.
Я ціле життя буду йому вдячний за все, що він зробив для мене.
Ha bevuto tutto quanto il vino.
Він випив (вона випила) усе вино до краплинки.
Ha camminato tutto il paese.
Він обійшов усю країну.
Ha dato tutta la sua vita al lavoro.
Він усе своє життя присвятив роботі.
Ha piovuto [per] tutta la notte ("Lo Zingarelli").
Дощило всю ніч.
Ha piovuto tutto il giorno, infatti non sono potuto uscire senza l’ombrello.
Увесь десь дощило, тож я не міг вийти надвір без парасоля.
Ha sperperato tutti i suoi averi.
Він розтратив усі свої статки.
Hai imparato tutto?
Ти все вивчив (вивчила)?
Ho abborrato tutti i guanciali.
Я набив усі подушки.
Ho cercato tutta la stanza, ma il telefono non c’era.
Я перерив усю кімнату, але телефона там не було.
Ho comprato la gonna, ma tutti mi dicono che sia brutta. La porterò indietro.
Я купила спідницю, але всі кажуть, що вона страшна. Поверну її в магазин.
Ho visto Paola e quella mi ha raccontato tutto.
Я зустрів Паолу, і вона мені все розповіла.
Ho visto una piccola iniziativa sfociare in un movimento che tra venti anni avrebbe coinvolto tutto il paese.
Я був свідком того, як маленька ініціатива переросла у рух, який через двадцять років охопить усю країну.
I saccheggiatori abbrancavano tutto ciò che potevano.
Мародери хапали усе, що могли.
il biglietto è valido a tutto il 31 marzo
квиток дійсний до 31-го березня
Il più è convincerlo. Poi tutto sarà facile.
Найголовніше ‒ переконати його. Далі все буде просто.
Il riposo piace a tutti.
Усім подобається відпочинок.
In quanti ci saremo? Basteranno a tutti le sedie?
Скільки нас буде? Усім вистачить стільців?
in tutta coscienza
спра́вді
in tutta coscienza
че́сно
in tutta coscienza
щи́ро
in tutta Europa
у всій Європі
in tutta franchezza
з душі
In tutti i casi, lo sapremo domani.
В усякому разі, ми дізнаємося про це завтра.
in tutti i modi
а все-таки (а все ж таки)
in tutti i modi
а втім
in tutti i modi
з усім тим
in tutti i modi
одна́к
in tutti i modi
проте́
in tutti i modi
у всякому (в кожному) разі
in tutti i modi
хоч як [би там було]
in tutti i sensi
всіма сторонами
in tutti i sensi
з усякого (з кожного) погляду
in tutti i sensi
круго́м

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.