Словосполучення (звороти), що містять слово «Tutti» у категорії «загальна лексика»
da tutte le parti
звідусі́ль
da tutte le parti
звідусіля́
da tutte le parti
звідусю́ди
del tutto
абсолю́тно
del tutto
геть
del tutto
зо́всім
del tutto
по́вністю
del tutto
цілко́м
del tutto
цілкови́то
Di dove esce tutta la tua superbia?
Звідки у тебе стільки пихи?
di là da tutto
крім усього іншого
di tutti i giorni
буде́нний
di tutti i giorni
звича́йний
di tutti i giorni
повсякде́нний
di tutti i giorni
щоде́нний
di tutto rispetto
важли́вий
di tutto rispetto
видатни́й
di tutto rispetto
висо́кий
di tutto rispetto
гі́дний
di tutto rispetto
досто́йний
di tutto rispetto
пова́жний
di tutto rispetto
поче́сний
di tutto rispetto
респекта́бельний
di tutto rispetto
солі́дний
di tutto rispetto
шано́ваний
di tutto rispetto
шано́вний
Diceva tutte scioccherie.
Він казав багато дурниць.
Dire la verità o no per me è tutt’uno.
Мені байдуже, чи говорити правду, чи ні.
divertirsi a tutto spiano
розважатися до знемоги
Dobbiamo comprare birra giusta per tutti.
Нам треба купити достатньо пива, щоб вистачило всім.
donna a tutto servizio
хатня робітниця, яка живе в будинку господарів
dopo tutto
вре́шті-ре́шт
dopo tutto
зре́штою
dopo tutto
кінець кінцем
dopo tutto
після всього  ([рідк.])
dopo tutto
у загальному підсумку
dopo tutto
у кінцевому результаті (підсумку)
Dopo un mese trascorso dai miei nonni non entro in tutti i miei vestiti.
Після місяця, проведеного у дідуся й бабусі, я не влажу у весь мій одяг.
Dovrai rispondermi di tutte le tue offese!
Ти відповіси мені за всі образи!
Dovrete mostrarmi tutti gli esercizi dopo il vostro pisolino pomeridiano.
Ви повині будете показати мені всі вправи після вашого денного сну.
e non è tutto
і це ще не все
è saputo da tutti
усім відомо
è tornato a casa tutto bagnato
він повернувся додому мокрий до рубця
è tutta colpa sua
це тільки його (її) вина
è tutta una scusa
це тільки відмовка
è tutt’altro che sciocco
він зовсім не дурний
È un piacere vederti dopo tutti questi anni.
Я радий тебе бачити після стількох років.
ecco tutto
у мене все
ecco tutto
це все
essere (fare) tutt’uno
ба́йду́же

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.