Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: in ogni tempo.
Словосполучення (звороти), що містять  "in ogni tempo"
Кількість фраз:
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 1