Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: sedere, temere.

Словосполучення (звороти), що містять  "sempre"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 39
avere sempre il cappello in testa
завжди носити на голові капелюх
c’è sempre tempo
не варто поспішати
c’è sempre tempo
час завжди є
Cerco sempre di spiegare tutto con le parole semplici, ma gli studenti non mi seguono.
Я завжди намагаюся пояснювати все простими словами, але студенти мене не слухають.
essere sempre lo stesso
не змінюватися
Ha sempre avuto molto potere sui figli ("Treccani").
Він завжди мав сильний вплив на дітей.
Ho sempre un fior di spiccioli.
У мене завжди купа дріб’язку.
I non abbienti sono sempre una maggioranza.
Незаможні завжди становлять більшість.
Il bello è che mi sempre chiama Maria. Ma sono Francesca!
Цікаво те, що він завжди зве мене Марією. Але я Франческа!
Il cielo è sempre pulito, quando c’è bisogno di pioggia.
Небо завжди чисте, коли потрібен дощ.
Il commercio rende sempre.
Торгівля завжди дає прибуток.
Il Sole sorge sempre all’est.
Сонце завжди встає на сході.
Io, in quanto fotografo, sono sempre invitato alle feste.
Оскільки я фотограф, мене завжди запрошують на свята.
La madre sempre abbraccia suo figlio prima di uscire di casa.
Мати завжди обіймає свого сина, перш ніж вийти з дому.
La mia dipendenza del caffè è sempre più forte.
Моя потреба у каві все сильніша і сильніша.
La nostra amicizia rimarrà per sempre.
Наша дружба залишиться назавжди.
Le città sorgevano sempre vicino ai fiumi.
Міста завжди виникали поруч з річками.
Lui si abbottona sempre quando parla con gli adulti.
Він завжди замикається в собі, коли розмовляє з дорослими.
Mi ha sempre sostenuto quando ne avevo bisogno.
Він завжди підтримував мене, коли мені це було необхідно.
Mi seguirà sempre il ricordo di questo giorno.
Я завжди пам’ятатиму про цей день.
Mi sempre abbellisco prima di uscire di casa.
Я завжди причепурююся, перш ніж вийти з дому.
Mi vesto sempre in abiti comodi.
Я завжди ношу зручний одяг.
Mia sorella mangia sempre cereali a colazione.
Моя сестра завжди снідає пластівцями.
Mio padre lavora sempre al sabato.
Мій батько завжди працює по суботах.
Nei conflitti al lavoro il direttore sta sempre dalla mia.
У робочих конфліктах директор завжди на моєму боці.
Non ho mai visto una persona così modesta come lui. Cerca sempre di menomare i propri meriti.
Я ніколи не бачив такої скромної людини, як він. Він завжди намагається применшити власні заслуги.
Penso sempre alla mia famiglia che avevo dovuto lasciare per diventare un soldato.
Я постійно думаю про свою сім’ю, яку повинен був покинути, щоб стати солдатом.
per sempre
наза́вжди́
Perché dovete sempre lamentarvi della cattiva sorte?
Чому ви завжди нарікаєте на лиху долю?
Quando ero piccolo, mio nonno mi sempre raccontava tante palle.
Коли я був малий, мій дідусь завжди розповідав мені купу небилиць.
sa sempre ciò che vuole
він (вона) завжди знає, чого хоче
Sai quella donna che ci sempre dava dei cioccolatini?
Пам’ятаєш ту жінку, яка нас завжди пригощала шоколадними цукерками?
sempre che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
sempre che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо тільки
sempre tuo
завжди твій
siamo sempre alle stesse
у нас нічого нового
siamo sempre alle stesse
у нас все як завжди (як звичайно)
Sono sempre dalla tua parte.
Я завжди на твоєму боці.
Sua figlia pensa sempre ad altro alle mie lezioni.
Ваша донька постійно думає про щось інше на моїх уроках.
заст., літ.
Кількість фраз: 4
арх.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 35
cadere sempre in piedi come i gatti
завжди виходити сухим із води
chiudere gli occhi [per sempre]
пуститися духу
chiudere gli occhi [per sempre]
скона́ти
chiudere gli occhi [per sempre]
відійти́
chiudere gli occhi [per sempre]
піти до Бога вівці пасти  ([жарт.])
chiudere gli occhi [per sempre]
до свого берега причалити  ([заст.])
chiudere gli occhi [per sempre]
зажити смерті
chiudere gli occhi [per sempre]
поме́рти
chiudere gli occhi [per sempre]
заснути навіки (довіку, вічним сном)  ([уроч.])
chiudere gli occhi [per sempre]
переста́витися
chiudere gli occhi [per sempre]
вме́рти
chiudere gli occhi [per sempre]
зітхну́ти  (померти)
chiudere gli occhi [per sempre]
уме́рти
chiudere gli occhi [per sempre]
ступити в Божу путь
chiudere gli occhi [per sempre]
дутеля з’їсти (із’їсти)
chiudere gli occhi [per sempre]
не топтати [вже] рясту
chiudere gli occhi [per sempre]
витягти (витягнути, протягнути, відкинути і т. ін.) ноги
chiudere gli occhi [per sempre]
задерти ноги
chiudere gli occhi [per sempre]
дуба дати (врізати)
chiudere gli occhi [per sempre]
лягти в землю (труну, домовину, гріб, яму, могилу)
chiudere gli occhi [per sempre]
лягти на лаву
chiudere gli occhi [per sempre]
піти (полетіти) до праотців
chiudere gli occhi [per sempre]
переступити (піти, переставитися) на той світ
chiudere gli occhi [per sempre]
піти з життя (в могилу, від нас)
chiudere gli occhi [per sempre]
визіхнути (визівнути) духа
chiudere gli occhi [per sempre]
спустити дух
chiudere gli occhi [per sempre]
спочити навіки  ([уроч.])
chiudere gli occhi [per sempre]
піти (одійти) на спокій (до спокою)  ([уроч.])
chiudere gli occhi [per sempre]
відійти у вічність (у довічний сон)  ([уроч.])
chiudere gli occhi [per sempre]
відійти у небуття  ([уроч.])
chiudere gli occhi [per sempre]
покинути світ  ([літ.])
chiudere gli occhi [per sempre]
віддавати (віддати) богові (богу) душу
chiudere gli occhi [per sempre]
закрити (заплющити, замкнути і т. ін.) [навіки] очі
una volta per tutte (per sempre)
раз і назавжди
una volta per tutte (per sempre)
остато́чно
фам.
Кількість фраз: 1