Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

mi[mi]
 1. pron.  (перед ненаголошеними займенниками lo, la, le, li та перед часткою ne набуває форми me; див. також io) 
  1.  (як прямий додаток) 
  2.  ([плеонаст.]; [підсил.]) 
 2. s. m.  (pl. mi)
  1.  ([муз.]) 
   мі (с.)
   (нота)
  2.  (також [рідк.] mu) 
   мю (с.)
   (літера грецького алфавіту)
 3. s. f.  (pl. mi)  (також [рідк.] mu) 
  1. мю (с.)
   (літера грецького алфавіту)
io[ì-o]
 1. pron.  ([арх.] eo) 
 2. s. m.  (pl. io)
  1. я (с.)
   (власна сутність людини)
  2.  ([філос.]) 
   я (с.)
   (уживається для визначення суб'єкта)
   Див. також: non io
  3.  ([психол.]) 
   я (с.)
   (єдина організація суб'єктивного досвіду)
  4.  (з великої літери: Io)   ([психоаналіз]) 
   Я (с.)
   ;
   Е́го (с.)
    (у теорії психоаналізу З. Фройда) 
   Син.: Ego
   Див. також: Es, Super-Io
me[me]
 1. pron.  (див. також io, mi) 
   1.  ([фам.], [пн.-іт.]; також [жарт.]) 
   1.  ([плеонаст.]; [підсил.]) 
   2.  ([підсил.]; [підсил.]) 
 2. s. m.
  1.  ([рідк.]) 
   (внутрішня сутність)
me’[me]
 1. avv.  (також [пн.-іт.] mei) 
 2. agg.  (pl. m. me’; f. me’, pl. f. me’)  ([арх.])   (нині: mi') 
  1.  (усічена форма від mio, mia, miei, mie, у проклітичній позиції) 
mi’[mi]
 1. agg.  (pl. m. mi’; f. mi’, pl. f. mi’)  (також [арх.] me') 
  1.  ([тоск.])   (усічена форма від mio, mia, miei, mie, у проклітичній позиції) 

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.