Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

mi[mi]
 1. pron.  (перед ненаголошеними займенниками lo, la, le, li та перед часткою ne набуває форми me; див. також io) 
  1.  (як прямий додаток) 
  2.  ([плеонаст.]; [підсил.]) 
 2. s. m.  (pl. mi)
  1.  ([муз.]) 
   мі (с.)
   (нота)
  2.  (також [рідк.] mu) 
   мю (с.)
   (літера грецького алфавіту)
 3. s. f.  (pl. mi)  (також [рідк.] mu) 
  1. мю (с.)
   (літера грецького алфавіту)
io[ì-o]
 1. pron.  ([арх.] eo) 
 2. s. m.  (pl. io)
  1. я (с.)
   (власна сутність людини)
  2.  ([філос.]) 
   я (с.)
   (уживається для визначення суб'єкта)
   Див. також: non io
  3.  ([психол.]) 
   я (с.)
   (єдина організація суб'єктивного досвіду)
  4.  (з великої літери: Io)   ([психоаналіз]) 
   Я (с.)
   ;
   Е́го (с.)
    (у теорії психоаналізу З. Фройда) 
   Син.: Ego
   Див. також: Es, Super-Io
me[me]
 1. pron.  (див. також io, mi) 
   1.  ([фам.], [пн.-іт.]; також [жарт.]) 
   1.  ([плеонаст.]; [підсил.]) 
   2.  ([підсил.]; [підсил.]) 
 2. s. m.
  1.  ([рідк.]) 
   (внутрішня сутність)
me’[me]
 1. avv.  (також [пн.-іт.] mei) 
 2. agg.  (pl. m. me’; f. me’, pl. f. me’)  ([арх.])   (нині: mi') 
  1.  (усічена форма від mio, mia, miei, mie, у проклітичній позиції) 
mi’[mi]
 1. agg.  (pl. m. mi’; f. mi’, pl. f. mi’)  (також [арх.] me') 
  1.  ([тоск.])   (усічена форма від mio, mia, miei, mie, у проклітичній позиції)