Словосполучення (звороти), що містять слово «sta» у категорії «загальна лексика»
- Buongiorno! Sto cercando Lorenzo Mattoni. Mi potete aiutare? ‒ Si presenti, per favore.
- Добрий день! Я шукаю Лоренцо Маттоні. Чи могли б ви мені допомогти? ‒ Назвіть своє ім’я, будь ласка.
- Come sta tua figlia? ‒ Vuole sposare un imbroglione che viene da una famiglia di trafficanti.
- Як твоя дочка? ‒ Хоче вийти за якогось шахрая з сім’ї торгашів.
Adesso so che è stato lui ad uccidere Laura.
Тепер я знаю, що це він убив Лауру.
Ammetterai che le tue parole sono state fuori luogo.
Погодься, що твої слова були недоречними.
Anche a guardarlo (anche guardandolo), si capisce che non gli piace starci.
Досить поглянути на нього, щоб зрозуміти, що йому тут не подобається.
Attento! La panca è stata appena ricolorata.
Обережно! Лавку зовсім недавно пофарбували.
Avresti potuto anche star zitto ("Lo Zingarelli").
Ти міг би був і помовчати.
avvocato dello stato
член державної адвокатури
capo dello Stato
глава держави
capo dello Stato
президе́нт (ч.)
capo di Stato Maggiore
начальник Генерального штабу
Chi stai cercando?
Кого ти шукаєш?
come stai?
як справи?
Cosa stai facendo?
Ти що робиш?
Dove cavolo sei stato?
Де ти в біса був?
Dove cazzo sei stato?
Де ти в біса був?
È stato il primo ad aiutarmi.
Він був перший, хто мені допоміг.
È stato un vero piacere conoscerLa.
Я був радий познайомитися з Вами.
esame di stato
державний іспит
essere alle stesse
все, як і раніше
essere alle stesse
не мати нічого нового
essere in buono (cattivo) stato
бути в гарному (поганому) стані
essere in stato di
мати змогу (силу)
essere in stato di
могти́
essere in stato interessante
бути в поважному стані
essere in stato interessante
бути при надії
essere (stare, trovarsi) nel centro della città
бути в центрі міста
essere (trovarsi, stare) a tu per tu con qd, qc
стояти (бути) з кимось лицем до лиця (лицем в лице, лице в лице)
essere (trovarsi, stare) a tu per tu con qd, qc
стояти (бути) перед віччю (у кого)
farsi uno stato
досягти високого становища
fatto sta che...
справа в тому, що...
fatto sta che...
факт той, що...
gli Stati Uniti d’America
Сполучені Штати Америки
Ha detto che sarebbe arrivato entro le sette, infatti sto aspettando già da due ore.
Він сказав, що приїде до сьомої, але я вже дві години його чекаю.
Hai deciso? Stai o vai? ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Ти вирішив? Ідеш чи залишаєшся?
Hai visto l’amico? Sta tenendo Marta per mano.
Ти його бачила? Він тримає Марту за руку.
i doveri del proprio stato
обов’язки, зумовлені власним становищем
I primi lavori dello scultore sono stati persi.
Перші праці скульптора було втрачено.
Ieri c’è stato un abbordo di due navi vicino all’Isola d’Elba.
Учора поблизу острова Ельба зіштовхнулися два кораблі.
Il raffreddore è stato una settimana.
Застуда тиждень не минала.
In estate di solito sto con i miei nonni.
Влітку я зазвичай живу в дідуся й бабусі.
La crisi ha ridotto la nostra influenza sugli stati vicini.
Криза послабила наш вплив на сусідні країни.
la dipendenza economica di uno stato dai ricavi del petrolio
залежність економіки країни від доходів від продажу нафти
La leggenda vuole che Roma sia stata fondata da Romolo e Remo ("Il Nuovo De Mauro").
Згідно з легендою, Рим заснували Ромул і Рем.
La mia casa sta vicino al fiume, perciò ogni mattina vado a pescare.
Мій будинок розташований неподалік від річки, тому щоранку я ходжу ловити рибу.
La questione principale è stata la stessa della riunione precedente.
Головне питання було тим самим, що і на попередній зустрічі.
La squadra nazionale sta cercando volti nuovi.
Національна збірна шукає нові обличчя.
L’anno scorso sono stato a Parma.
Торік я був у Пармі.
lasciare stare (qd)
визнавати майстерність (чию)
lasciare stare
не згадувати

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.