Словосполучення (звороти), що містять слово «sta» у категорії «загальна лексика»
lasciare stare (qd)
не набридати (кому)
lasciare stare
не називати
lasciare stare (qd)
не турбувати (кого)
lasciare stare
не турбуватися
lasciare stare
не хвилюватися
lasciare stare
не чіпати (чого)
lasciare stare
покида́ти (що)
lasciare stare
покласти (поставити тощо) на місце (що)
lasciare stare
припиня́ти (що)
Le gonne non stanno bene alla mia persona.
Спідниці не пасують до моєї фігури.
Le mele stanno meglio in un luogo fresco.
Яблука краще зберігати у прохолодному місці.
Le trattative si risolsero con un accordo per il cessate il fuoco firmato dai presidenti dei due stati.
Переговори завершилися підписанням президентами двох держав договору про припинення вогню.
Lo stato abbisogna di riforme economiche.
Державі необхідні економічні реформи.
L’odio tanto che non posso starci vicina.
Я його так ненавиджу, що не можу перебувати поруч.
Lui è stato in molte città, ma io ne ho viste poche.
Він бував у багатьох містах, я ж із них бачив мало.
metterci (stare) un anno a fare una cosa
витрачати дуже багато часу, що зробити якусь річ
Mi costrinsi a stare zitto.
Я змусив себе сидіти тихо.
Mio padre è stato lontano da casa per quasi due anni.
Мій батько не був удома майже два роки.
Nei conflitti al lavoro il direttore sta sempre dalla mia.
У робочих конфліктах директор завжди на моєму боці.
Non capisco chi sta scendendo le scale.
Я не бачу, хто спускається сходами.
Non c’è stato un secco come questo a memoria d’uomo.
На людській пам’яті ще не бувало такої посухи.
Non ho mai conosciuto mio padre. Dicono che sia stato una natura strana, ma ammirevole.
Я ніколи не знав свого батька. Кажуть, що він був дивною людиною, але викликав захоплення.
Non pensare che sia stato tutto rose e fiori.
Не думай, що це було як Сіркові муху з’їсти.
non stare fermo un momento
не зупинятися ні на мить
non stare fermo un momento
постійно рухатися
Ora che siamo adulti bisogna stare con i genitori più spesso.
Тепер, коли ми дорослі, треба частіше проводити час з батьками.
passare allo stato liquido
переходити в рідкий стан
Per questa volta vada, ma stai più attento in futuro.
Цього разу вже нехай, але надалі будь уважніший.
Pulire tutte le stanze è stato un gran lavoro.
Це був великий шмат роботи ‒ прибрати усі кімнати.
Puoi stare da me finché vuoi.
Ти можеш залишатися в мене скільки хочеш.
Quanti litri stanno nel secchio?
Скільки літрів у відрі?
Quelle due lettere sono state dirette a Roma. Le altre, a Milano.
Ті два листи відправлено до Рима. Решта ‒ у Мілан.
Questi tre giorni in montagna sono stati una figata. Non voglio tornare a casa!
Ці три дні в горах були просто шикарні. Я не хочу повертатися додому!
Questo fiore sta per aprirsi.
Ця квітка ось-ось розпуститься.
scuola di stato
державна школа
Senza di te non posso stare.
Я не можу жити без тебе.
siamo sempre alle stesse
у нас все як завжди (як звичайно)
siamo sempre alle stesse
у нас нічого нового
Siamo stati a parlare tutta la sera. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Ми пробалакали весь вечір.
Siamo stati dall’avvocato.
Ми були в адвоката.
Siete stati voi a insistere.
Це ви наполягли.
Sono stato convocato in tribunale come testimone.
Мене викликають до суду за свідка (як свідка).
Sono stato io.
Це був я.
Sono stato licenziato, dunque debbo cercare un altro lavoro.
Мене звільнили, тому я маю шукати іншу роботу.
Sono stato multato di cinquecento euro.
Мене оштрафували на п’ятсот євро.
Sono stato multato per quattrocento euro.
Мене оштрафували на чотириста євро.
Sta a te preparare la cena.
Твоя черга готувати вечерю.
sta bene
гара́зд
sta bene
до́бре
sta di fatto che...
справа в тому, що...

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.