Словосполучення (звороти), що містять слово «sta» у категорії «загальна лексика»
stare come un cane
почуватися зле
stare di casa in via ...
мешкати / жити / проживати [в будинку] на вулиці ...
stare dietro (a qd)
піклува́тися (про кого)
stare dietro (a qd)
турбува́тися (про кого)
stare in (a) casa di qd
жити у когось
stare in atteggiamento minaccioso
мати загрозливий вигляд
stare in atteggiamento minaccioso
набувати загрозливої пози
stare in movimento
ру́хатися
stare lontano da qc
берегти́ся (чого)
stare lontano da qc
не піддаватися впливу чого-небудь
stare lontano da qc
пильнува́тися (від чого)
stare meglio
більше підходити (наприклад, про одяг)
stare meglio
жити краще
stare meglio
краще зберігатися (про їжу тощо)
stare meglio
краще почуватися
stare meglio
мати вищий рівень життя
stare per (+ дієсл. в infin.)
бути на межі (чого)
stare per (+ дієсл. в infin.)
збира́тися (+ інфін.)
stare (restare) a guardare
залишатися бездіяльним
stare seduto per terra
сидіти на землі
stare senza (qd, qc)
обхо́дитися (без кого, чого)
stare su
не лягати спати
stare (tornare) a misura
бути в міру (до міри)
stare (tornare) a misura
бути мого (твого, його, її тощо) розміру (про одяг)
stare (tornare) a misura
саме враз
stare (tornare) a misura
як (так і) влипнути
stare zitto
мовча́ти
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
бути на чиємусь боці
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
поділяти чиїсь думки, погляди тощо
Starò a vedere chi vincerà.
Я почекаю на оголошення переможця.
state a sentire
вживається для привернення уваги присутніх
stato civile
цивільний стан
stato d’animo
на́стрій (ч.)
stato del tempo
атмосферний стан
stato del tempo
пого́да (ж.)
stato di natura
недоторка́нність (ж.)
stato di natura
природний стан
stato di salute
стан здоров’я
stato gassoso
газоподібний стан
stato gassoso
газуватий стан
stato giovane
молода держава
stato giuridico
правовий статус
stato liquido
рідкий стан
stato meteorologico
атмосферний стан
stato meteorologico
пого́да (ж.)
stato solido
твердий стан
Stavo cercando la chiave, quando mi ha telefonato Silvia.
Я шукала ключі, коли мені зателефонувала Сільвія.
Stavo per dargli un colpo quando entrò Lucia.
Я вже збирався його вдарити, коли зайшла Лючія.
Stette un po’ prima di aprire la porta dell’aula.
Він якусь мить зволікав, перш ніж відчинити двері аудиторії.
Sto con te già da due anni, ma mi semba che siano state solo due settimane.
Ми з тобою разом вже два роки, але мені здається, що минуло всього два тижні.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.