Словосполучення (звороти), що містять слово «occhi» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
a occhi chiusi
з заплющеними очима
a occhi chiusi
не вагаючись
a occhio asciutto
без сліз
a occhio nudo
на просте (голе, вільне) око
a occhio nudo
простим (голим, вільним) оком
a perdita d’occhio
куди оком доглянути (докинути)
a perdita d’occhio
скільки засягнути (засягти, зглянути)
a perdita d’occhio
скільки око сягає (сягне)
a perdita d’occhio
скільки оком (очима) сягнути (засягнути, засягти, кинути, захопити)
a perdita d’occhio
скільки очима світу осягнеш
a perdita d’occhio
як око сягне (засягне)
a quattr’occhi
віч-на́-віч
a quattr’occhi
на самоті
a quattr’occhi
наоди́нці
a quattr’occhi
тет-а-те́т
a vista d’occhio
куди оком доглянути (докинути)
a vista d’occhio
скільки засягнути (засягти, зглянути)
a vista d’occhio
скільки око сягає (сягне)
a vista d’occhio
скільки оком (очима) сягнути (засягнути, засягти, кинути, захопити)
a vista d’occhio
скільки очима світу осягнеш
a vista d’occhio
як око сягне (засягне)
agli occhi del mondo
на загальну думку
agli occhi del mondo
як усі думають
alzare (volgere) gli occhi al cielo
зводити (підводити) очі до неба
aprire gli occhi
відкрити (розкрити) очі  (кому)
aprire gli occhi
відкрити (розкрити) очі
aprire gli occhi
змінити думку
aprire gli occhi
розповісти (показати) правду  (кому)
aprire gli occhi
скинути (зняти) полуду з очей  (чиїх)
aprire gli occhi
скинути полуду з очей
aprire gli occhi al sole
виника́ти
aprire gli occhi al sole
з’являтися на світ
aprire gli occhi al sole
наро́джуватися
aprire gli occhi alla luce
наро́джуватися
aprire gli occhi alla vita
наро́джуватися
aprire gli occhi dell’intelletto
відкрити (розкрити) очі
aprire gli occhi dell’intelletto
скинути полуду з очей
avere buon occhio
вміти на перший погляд що-небудь обирати чи складати про щось думку
avere gli occhi da pesce (lesso)
мати риб’ячі очі
avere gli occhi da pesce (lesso)
мати скляний погляд
avere gli occhi foderati di prosciutto
не бачити очевидних речей
avere gli occhi per vedere
знаєм без попа, що в неділю свято
avere gli occhi per vedere
і в мене (в тебе, в нього тощо) є голова на в’язах
avere gli occhi per vedere
і сам не в тім’я битий  (хто)
avere gli occhi per vedere
сам з розумом (з головою)  (хто)
avere gli occhi per vedere
сам має голову (розум)  (хто)
avere gli occhi rossi
мати червоні очі
avere le lacrime agli occhi
очі заходять (заливаються) сльозами (слізьми, сльозою) (у кого)
avere le lacrime agli occhi
сльози закрутилися в очах (у кого, кому)
avere le lacrime agli occhi
сльози навертаються на очі (на очах) (у кого, кому)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.