Словосполучення (звороти), що містять слово «io» у категорії «загальна лексика»
non sono più io
я вже не той, що раніше
non sono più io se...
[я] не я буду, якщо (коли) не...
Nonostante che tra noi passino venti anni, non esiste una persona che mi capisca così bene.
Незважаючи на те, що ми маємо двадцять років різниці, не існує жодної людини, яка розуміла б мене краще.
Oggi mi sono coperta troppo.
Сьогодні я надто тепло вдяглася.
Oltretutto (oltre tutto) oggi mi sento male.
До того ж я сьогодні погано почуваюсь.
Ora mi piace, ora no.
Часом мені подобається, часом ні.
Parecchi mi hanno chiesto di venire al parlamento domani.
Багато людей просили мене завтра прийти до парламенту.
Per chi mi hai preso?
За кого ти мене маєш?
Per chi non lo sapesse, sono io il direttore!
Якщо раптом хтось не знає, директор тут я!
per me
з погляду мого
per me
по моїй голові
per me
по-мо́єму
per me
про мене
per me
щодо мене
per me
як на мене
per me
як на мене
per me
[як] на мій погляд
per me
[як] на мою думку (гадку)
per me è lo stesso
мені однаково
Per me fate cosa volete.
Про мене ‒ робіть що хочете.
Per me tutti questi problemi sono già morti e sepolti.
Я вже давно забув про ці всі проблеми.
Per poco non mi andò di traverso il tè quando ebbi sentito le sue parole.
Від її слів я ледь на захлинувся чаєм.
per quanto mi riguarda
що стосується до мене
per quanto mi riguarda
щодо мене
per quanto mi riguarda
як на мене
per quanto mi riguarda
як на мою думку
Perché mi tratti come se fossi un tuo sottoposto?
Чому ти обходишся зі мною так, ніби я ‒ твій підлеглий?
Poiché è tardi, me ne vado.
Уже пізно, тож я піду.
Posso credere solo a te. Gli altri amici mi tradiranno alla prima occasione.
Я можу вірити тільки тобі. Решта друзів зрадять мене за першої ж нагоди.
povero me!
ой лишечко мені!
Prendine quanti vuoi, pago io.
Набирай, скільки захочеш. Я заплачу.
Puoi stare da me finché vuoi.
Ти можеш залишатися в мене скільки хочеш.
Purtroppo non mi capisci.
На жаль, ти мене не розумієш.
Quando eri piccola, mi seguivi dappertutto.
Коли ти була малою, ти скрізь ходила за мною.
Quando ero piccolo, mio nonno mi sempre raccontava tante palle.
Коли я був малий, мій дідусь завжди розповідав мені купу небилиць.
Quante me ne ha fatte!
Скільки лиха він мені зробив!
quanto a me
по моїй голові
quanto a me
про мене
quanto a me
щодо мене
quanto a me
як на мене
Quanto devi avere da me?
Скільки я тобі винен?
Quanto più ascolto questa canzone, tanto meno mi piace.
Що більше я слухаю цю пісню, то менше вона мені подобається.
Quel tizio mi ricorda il nostro professore.
Той дядько нагадує нашого викладача.
Quell’altra università mi sembra meglio per i miei bambini.
Той інший університет здається мені кращим для моїх дітей.
Questa gabbia per uccelli non mi serve più. Te la lascio.
Ця клітка для птахів мені вже не треба. Я дарую її тобі.
Questa serie TV mi prende moltissimo.
Цей серіал дуже захопливий для мене.
Questi stivali mi vanno stretti.
Ці чоботи мені тиснуть.
Questi stivali non mi vanno.
Ці чоботи мені не до ноги (не об нозі).
Questo affare non mi presenta nessun vantaggio. Quindi devo rifiutare.
Ця справа не принесе мені жодної вигоди. Тож я мушу відмовитися.
Questo non mi convince.
Мене це не переконує.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.