Словосполучення (звороти), що містять слово «go» у категорії «загальна лексика»
- What’s going on? ‒ Oh, the usual.
- Що відбувається? ‒ Ой, те що зазвичай.
a fire goes out
вогонь стихає
a flame goes out
полум’я загасає
a light is/comes/goes on
світло увімкнене
a little [of] sth goes a long way
трошки чогось може творити дива
all goes according to plan
все йде за планом
all went well
усе пройшло добре
Although I didn’t want to go, I had to.
Я не хотів іти, та проте мусив.
an alarm clock goes off
будильник дзвонить
And then he went and did it again!
А потім він пішов і зробив це знову!
As the saying goes: make hay while the sun shines.
Як говориться в приказці: куй залізо, доки гаряче.
[as] time passes/goes by
з плином часу
as/so far as it goes
в ціло́му
as/so far as it goes
у ці́ло́му
before-going
вищезазна́чений
before-going
попере́дній
before-going
такий, що передує
be/run/go counter to sth
бути протилежним чомусь
come and go
бути скороминущим
come and go
існувати недовгий час
come and go
приїжджати і від’їжджати
come and go
приходити і йти
do/make/go the rounds
ходити від однієї людини (місця) до іншої
Don’t get any ideas about going to Paris without me.
Навіть не думай поїхати до Парижа без мене.
Don’t go outside in the rain.
Не виходь надвір в дощ.
Don’t shout at me, or else I will go away.
Не кричи на мене, інакше я піду.
easy come, easy go
легко приходять, легко ідуть (про гроші)
Ella humiliates me once too often! She’s going to regret this!
Елла надто часто принижує мене! Вона пошкодує про це!
everything goes
усе дозволено
fifty cents a go
п’ятдесят центів за штуку
get / come / step / go aboard
піднятися на борт
get / come / step / go aboard
сісти на корабель, літак тощо
get going
заво́дити  (машину, транспортний засіб тощо)
get going
іти́  (покидати одне місце, щоб піти в інше)
get going
почина́тися
get the go-ahead
отримувати дозвіл
get/go back to basics
повертатися до простішого методу  (ведення бізнесу тощо)
get/go back to nature
повернутися до життя в гармонії з природою  (яке було ще до індустріального суспільства)
get/go into a huddle
згрупуватися, щоб обговорити щось  (таємно)
get/go into high gear
набирати темпу
go about
займа́тися (чим)
go about
почина́ти (що)
go abroad
поїхати за кордон
go against
бути несприятливим (для кого)
go against
протистоя́ти (кому, чому)
go against
супере́чити
[go] against sb’s wishes
[іти] проти чиєїсь волі
go ahead
вико́нуватися
go ahead
продо́вжуватися
go ahead
трива́ти

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.